Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 106 POZ 36

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2005/330/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Południowego Kaukazu

Data ogłoszenia:2005-04-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 106 POZ 36

L 106/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.4.2005

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/330/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Południowego Kaukazu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

W art. 3 dodaje się następującą literę: „h) za pośrednictwem zespołu wspierającego w Tbilisi, przekazywać Unii Europejskiej sprawozdania i bieżącą ocenę sytuacji na granicach oraz ułatwiać budowanie zaufania między Gruzją a Federacją Rosyjską, zapewniając tym samym sprawną współpracę i kontakty z wszystkimi właściwymi podmiotami.” Artykuł 2 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie w dniu jego przyjęcia. Obowiązuje ono od dnia 4 kwietnia 2005 r. Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 8 grudnia 2003 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2003/872/WPZiB (1) zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Południowego Kaukazu do dnia 30 czerwca 2004 r. (SPUE). Dnia 2 lutego 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/100/WPZiB przedłużające mandat SPUE na region Południowego Kaukazu do dnia 31 sierpnia 2005 r. Po zamknięciu misji OBWE monitorującej granice w Gruzji, w dniu 8 marca 2005 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa postanowił zareagować na sytuację poprzez wzmocnienie SPUE w regionie Południowego Kaukazu. Mandat SPUE powinien być zatem odpowiednio zmieniony,

(2)

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 26 kwietnia 2005 r. W imieniu Rady

F. BODEN

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2003/872/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 326 z 13.12.2003, str. 44. Wspólne działanie ostatnio zmienione przez wspólne działanie 2005/100/WPZiB (Dz.U. L 31 z 4.2.2005, str. 74).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 106 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L106 - 37 z 200527.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 426/2005 z dnia 15 marca 2005 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 69 z 16.3.2005)

 • Dz. U. L106 - 32 z 200527.4.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/329/WPZiB z dnia 25 kwietnia 2005 r. dotyczące Konferencji przeglądowej 2005 Stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej

 • Dz. U. L106 - 17 z 200527.4.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/30/WE z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniająca, dla dostosowania do postępu technicznego, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/24/WE i 2002/24/WE odnoszące się do homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L106 - 16 z 200527.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

 • Dz. U. L106 - 15 z 200527.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 637/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. określające przyznanie pozwoleń na wywóz dla niektórych przetworów mlecznych przeznaczonych na wywóz do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu określonego w art. 20a rozporządzenia (WE) nr 174/1999

 • Dz. U. L106 - 13 z 200527.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych kwietnia 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L106 - 10 z 200527.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L106 - 7 z 200527.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L106 - 4 z 200527.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 633/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L106 - 3 z 200527.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1185/2004 otwierające stały przetarg na wywóz żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L106 - 1 z 200527.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 631/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.