Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 113 POZ 61

Tytuł:

Budżet korygujący Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok 2004

Data ogłoszenia:2005-05-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 113 POZ 61

3.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/61

Budżet korygujący Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok 2004

(Zestawienie)

(2005/333/WE)

L 113/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.5.2005

Tytuł

Nagłówek

Środki początkowe 2003

Budżet początkowy 2004

Budżet z poprawkami 2004

Dochody Tytuł 1 Tytuł 2 Tytuł 3 Tytuł 4 Tytuł 5 Otrzymane opłaty Subwencja z Komisji Składki z państw trzecich Inne składki Operacje administracyjne Dochody ogółem Wydatki Tytuł 1 Tytuł 2 Tytuł 3 Personel i wydatki z nim związane Wydatki na budynki i wyposażenie Wydatki operacyjne Wydatki ogółem 679 944 152 977 197 035 1 029 956 8 028 050 2 026 950 995 000 11 050 000 8 028 050 2 314 363 995 000 11 337 413 p.m. p.m. p.m. 1 029 956 p.m. 1 029 956 p.m. 11 050 000 p.m. p.m. p.m. 11 050 000 p.m. 11 337 413 p.m. 11 050 000 p.m. 287 413

Szczegółowa deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2004, wraz z poprawkami, jest dostępna na stronie internetowej Agencji (http://easa.eu.int/).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 113 POZ 61 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L113 - 65 z 20053.5.2005

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 (  Dz.U. L 60 z 8.3.2005)

  • Dz. U. L113 - 63 z 20053.5.2005

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 (  Dz.U. L 60 z 8.3.2005)

  • Dz. U. L113 - 1 z 20053.5.2005

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005

  • Dz. U. L113 - 0 z 20053.5.2005

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.