Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 113 POZ 65

Tytuł:

Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 (  Dz.U. L 60 z 8.3.2005)

Data ogłoszenia:2005-05-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 113 POZ 65

Strona 1 z 3
3.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 („Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” L 60 z dnia 8 marca 2005 r.)

L 113/65

W tomie I, str. I/593 do I/621, kwoty na rok 2004 zastępuje się kwotami znajdującymi się w następujących tabelach:

ROZDZIAŁ VIII B — EUROPEJSKI PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY DANYCH

DOCHODY

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja B-4 B-4 0 B-4 0 0

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

RÓŻNE PODATKI I SKŁADKI WSPÓLNOTOWE POTRĄCENIA OD WYNAGRODZEŃ Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników Artykuł B-4 0 0 — Razem 392 073 392 073 p.m. p.m. 20 398 20 398 412 471 221 618 221 618 p.m. p.m. 11 665 11 665 233 283 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

B-4 0 3

Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników Artykuł B-4 0 3 — Razem

B-4 0 4

Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników Artykuł B-4 0 4 — Razem Rozdział B-4 0 — Ogółem

B-4 1 B-4 1 0

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Artykuł B-4 1 0 — Razem 51 071 51 071 p.m. p.m. 51 071 — — 29 160 29 160 29 160 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

B-4 1 1

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników Artykuł B-4 1 1 — Razem Rozdział B-4 1 — Ogółem

Tytuł B-4 — Ogółem

463 542

262 443

0,—

B-9 B-9 0 B-9 0 0

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE Dochody różne Artykuł B-9 0 0 — Razem Rozdział B-9 0 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

L 113/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.5.2005

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH I EUROPEJSKI PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY DANYCH Część B (Europejski pełnomocnik ds. ochrony danych)

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja B-1 B-1 0 B-1 0 0

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRACOWNIKAMI INSTYTUCJI CZŁONKOWIE INSTYTUCJI Wynagrodzenia, dodatki i płatności związane z wynagrodzeniami Artykuł B-1 0 0 — Razem 555 367 555 367 19 197 19 197 p.m. Artykuł B-1 0 2 — Razem p.m. p.m. Artykuł B-1 0 3 — Razem p.m. 66 492 66 492 p.m. p.m. 10 000 Artykuł B-1 0 6 — Razem 10 000 20 000 Artykuł B-1 0 9 — Razem Rozdział B-1 0 — Ogółem 20 000 671 056 p.m. p.m. p.m. p.m. 44 000 44 000 79 764 79 764 5 000 5 000 13 589 13 589 692 977 532 227 532 227 18 397 18 397 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

B-1 0 1

Ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe oraz inne składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę Artykuł B-1 0 1 — Razem

B-1 0 2

Dodatki przejściowe

B-1 0 3

Emerytury

B-1 0 4

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące Artykuł B-1 0 4 — Razem

B-1 0 5

Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem sprawowania funkcji Artykuł B-1 0 5 — Razem

B-1 0 6

Szkolenia

B-1 0 9

Wyrównanie zmian wysokości uposażeń

B-1 1 B-1 1 0 B-1 1 0 0 B-1 1 0 1 B-1 1 0 2 B-1 1 0 3

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY Urzędnicy i pracownicy czasowi według tabeli zatrudnienia Wynagrodzenie podstawowe Dodatki rodzinne Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju (w tym art. 97 regulaminu pracowniczego EWWiS) Dodatki sekretarskie Artykuł B-1 1 0 — Razem 978 304 68 225 119 743 p.m. 1 166 272 p.m. 407 901 342 160 23 861 41 880 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

B-1 1 1 B-1 1 1 0 B-1 1 1 5

Inny personel Personel pomocniczy, personel lokalny i doradcy specjalni Pracownicy kontraktowi Artykuł B-1 1 1 — Razem p.m. 49 405 49 405 p.m. 21 000 21 000 0,— 0,— 0,—

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 113 POZ 65 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.