Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 123 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

2005/366/WE:Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. wdrażająca postanowienia dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską oraz wprowadzająca zmiany do jej załączników (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 463)

Data ogłoszenia:2005-05-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 123 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 23

O warunkach pozyskiwania danych dla zestawu danych B1 zadecyduje Rada na wniosek Komisji w ciągu trzyletniego okresu przejściowego, uwzględniając wyniki badania pilotażowego, określone w art. 10 niniejszej dyrektywy.

ZBIORCZE I SZCZEGÓŁOWE STATYSTYKI

— Zestawy danych, które mają być dostarczane dla wybranych portów w zakresie towarów i pasażerów, to A1, A2, B1, C1, D1, E1, F1 i/lub F2. — Zestawy danych, które mają być dostarczane dla wybranych portów w zakresie towarów, z wyłączeniem pasażerów, to A1, A2, A3, B1, C1, E1, F1 i/lub F2. — Zestawy danych, które mają być dostarczane dla wybranych portów w zakresie pasażerów, ale nie dla towarów, to A3, D1, F1 i/lub F2. — Zestawy danych, które mają być dostarczane dla wybranych portów oraz portów, które nie zostały wybrane (ani dla towarów, ani dla pasażerów), to A3.

Zestaw danych A1:

Transport morski w głównych portach europejskich, według portów, rodzajów ładunku i relacji przewozowej kwartalnie kwartalnie

Zmienne Szczegóły dotyczące kodowania Nomenklatura

Okresy sprawozdawcze:

Wielkość

Zestaw danych Rok sprawozdawczy Kwartał sprawozdawczy Port sprawozdawczy

Dwuznakowy alfanumeryczny Czteroznakowy alfanumeryczny Jednoznakowy alfanumeryczny Pięcioznakowy alfanumeryczny

A1 (np. 1997) (1, 2, 3, 4) Wybrane porty EOG z wykazu portów Przywóz, wywóz (1, 2) Porty EOG z wykazu portów Morskie obszary załącznik IV przybrzeżne,

Kierunek Port załadunku/wyładunku Relacja

Jednoznakowy alfanumeryczny Pięcioznakowy alfanumeryczny Czteroznakowy alfanumeryczny

Rodzaj ładunku

Dane: Waga towarów brutto w tonach.

Jednoznakowy alfanumeryczny

Rodzaj ładunku, załącznik II

17.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/11

Zestaw danych A2:

Transport morski ładunków niezjednostkowanych w głownych portach europejskich, według portów, rodzajów ładunku i relacji przewozowej kwartalnie kwartalnie

Zmienne Szczegóły dotyczące kodowania Nomenklatura

Okresy sprawozdawcze:

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowy alfanumeryczny

A2

Rok sprawozdawczy

Czteroznakowy alfanumeryczny

(np. 1997)

Kwartał sprawozdawczy

Jednoznakowy alfanumeryczny

(1, 2, 3, 4)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Wybrane porty EOG z wykazu portów

Kierunek

Jednoznakowy alfanumeryczny

Przywóz, wywóz (1, 2)

Port załadunku/wyładunku

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Porty EOG z wykazu portów

Relacja

Czteroznakowy alfanumeryczny

Morskie obszary załącznik IV

przybrzeżne,

Rodzaj ładunku

Dwuznakowy alfanumeryczny

Rodzaj ładunku (wyłącznie ładunki niezjednostkowane) załącznik II (podkategorie 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 i 99)

Dane: Waga towarów brutto w tonach.

Zestaw danych A3:

Dane wymagane dla wybranych portów oraz portów, dla których nie są wymagane statystyki szczegółowe (patrz: art. 4 ust. 3) rocznie Rocznie

Zmienne Szczegóły dotyczące kodowania Nomenklatura

Okresy sprawozdawcze:

Wielkość

Zestaw danych

Dwuznakowy alfanumeryczny

A3

Rok sprawozdawczy

Czteroznakowy alfanumeryczny

(np. 1997)

Kwartał sprawozdawczy

Jednoznakowy alfanumeryczny

(0)

Port sprawozdawczy

Pięcioznakowy alfanumeryczny

Wszystkie porty z wykazu portów

Kierunek

Dane:

Jednoznakowy alfanumeryczny

Przywóz, wywóz (1, 2)

Waga towarów brutto w tonach. Liczba pasażerów (z wyłączeniem pasażerów statków wycieczkowych). Liczba pasażerów statków wycieczkowych rozpoczynających i kończących rejs. Liczba pasażerów wycieczkowców z pasażerami na wycieczce: kierunek: tylko przyjazd (1) — (opcjonalny).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 123 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.