Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 123 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

2005/366/WE:Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. wdrażająca postanowienia dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską oraz wprowadzająca zmiany do jej załączników (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 463)

Data ogłoszenia:2005-05-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 123 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 23

L 123/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Transport morski w głównych portach europejskich według portów, rodzaju ładunków, towarów i relacji przewozowej rocznie Rocznie

Zmienne Szczegóły dotyczące kodowania Nomenklatura

17.5.2005

Zestaw danych B1:

Okresy sprawozdawcze:

Wielkość

Zestaw danych Rok sprawozdawczy Kwartał sprawozdawczy Port sprawozdawczy

Dwuznakowy alfanumeryczny Czteroznakowy alfanumeryczny Jednoznakowy alfanumeryczny Pięcioznakowy alfanumeryczny

B1 (np. 1997) (0) Wybrane porty EOG z wykazu portów Przywóz, wywóz (1, 2) Porty EOG z wykazu portów Morskie obszary załącznik IV przybrzeżne

Kierunek Port załadunku/wyładunku Relacja

Jednoznakowy alfanumeryczny Pięcioznakowy alfanumeryczny Czteroznakowy alfanumeryczny

Rodzaj ładunku Towary

Jednoznakowy alfanumeryczny Dwuznakowy alfanumeryczny

Rodzaj ładunku, załącznik II Nomenklatura towarów, załącznik III

Dane: Waga towarów brutto w tonach.

Zestaw danych C1:

Transport morski ładunków zjednostkowanych w głownych portach europejskich, według portów, rodzaju ładunków, relacji i statusu załadowania kwartalnie kwartalnie

Zmienne Szczegóły dotyczące kodowania Nomenklatura

Okresy sprawozdawcze:

Wielkość

Zestaw danych Rok sprawozdawczy Kwartał sprawozdawczy Port sprawozdawczy

Dwuznakowy alfanumeryczny Czteroznakowy alfanumeryczny Jednoznakowy alfanumeryczny Pięcioznakowy alfanumeryczny

C1 (np. 1997) (1, 2, 3, 4) Wybrane porty EOG z wykazu portów Przywóz, wywóz (1, 2) Porty EOG z wykazu portów Morskie obszary załącznik IV przybrzeżne,

Kierunek Port załadunku/wyładunku Relacja

Jednoznakowy alfanumeryczny Pięcioznakowy alfanumeryczny Czteroznakowy alfanumeryczny

Rodzaj ładunku

Dwuznakowy alfanumeryczny

Rodzaj ładunku (wyłącznie kontenery i jednostki ro-ro), załącznik II (podkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 i 69)

Dane:

Waga towarów brutto w tonach (rodzaj ładunku: podkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 i 69). Liczba jednostek (rodzaj ładunku: podkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 i 69). Liczba jednostek bez ładunku (rodzaj ładunku: podkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 63 i 69).

17.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/13

Zestaw danych D1:

Transport pasażerów w głównych portach europejskich według relacji oraz przynależności państwowej statku według rejestracji kwartalnie kwartalnie

Zmienne Szczegóły dotyczące kodowania Nomenklatura

Okresy sprawozdawcze:

Wielkość

Zestaw danych Rok sprawozdawczy Kwartał sprawozdawczy Port sprawozdawczy

Dwuznakowy alfanumeryczny Czteroznakowy alfanumeryczny Jednoznakowy alfanumeryczny Pięcioznakowy alfanumeryczny

D1 (np. 1997) (1, 2, 3, 4) Wybrane porty EOG z wykazu portów Przywóz, wywóz (1, 2) Porty EOG z wykazu portów Morskie obszary załącznik IV przybrzeżne,

Kierunek Port załadunku/wyładunku Relacja

Jednoznakowy alfanumeryczny Pięcioznakowy alfanumeryczny Czteroznakowy alfanumeryczny

Przynależność państwowa statku według rejestracji

Czteroznakowy alfanumeryczny

Przynależność państwowa statku według rejestracji, załącznik V

Dane: Liczba pasażerów z wyłączeniem pasażerów wycieczkowców rozpoczynających i kończących rejs oraz pasażerów rejsów wycieczkowych na wycieczce.

Zestaw danych E1:

Transport morski w głównych portach europejskich według portów, rodzaju ładunków, rzeczy, relacji i przynależności państwowej statku według rejestracjir ocznie Rocznie

Zmienne Szczegóły dotyczące kodowania Nomenklatura

Okresy sprawozdawcze:

wielkość

Zestaw danych Rok sprawozdawczy Kwartał sprawozdawczy Port sprawozdawczy

Dwuznakowy alfanumeryczny Czteroznakowy alfanumeryczny Jednoznakowy alfanumeryczny Pięcioznakowy alfanumeryczny

E1 (np. 1997) (0) Wybrane porty EOG z wykazu portów Przywóz, wywóz (1, 2) Porty EOG z wykazu portów Morskie obszary załącznik IV przybrzeżne,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 123 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.