Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 123 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

2005/366/WE:Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. wdrażająca postanowienia dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską oraz wprowadzająca zmiany do jej załączników (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 463)

Data ogłoszenia:2005-05-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 123 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 23

Kierunek Port załadunku/wyładunku Relacja

Jednoznakowy alfanumeryczny Pięcioznakowy alfanumeryczny Czteroznakowy alfanumeryczny

Rodzaj ładunku Przynależność państwowa statku według rejestracji

Dane: Waga towarów brutto w tonach.

Jednoznakowy alfanumeryczny Czteroznakowy alfanumeryczny

Rodzaj ładunku, załącznik II Przynależność państwowa statków według rejestracji, załącznik V

L 123/14

PL Zestaw danych F1:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Ruch statków w głównych portach europejskich, według portów, rodzaju i wielkości statku, na który załadowano lub z którego wyładowano ładunek, zaokrętowano lub wyokrętowano pasażerów (łacznie z pasażerami rejsów wycieczkowych na wycieczce) kwartalnie kwartalnie

Zmienne Szczegóły dotyczące kodowania Nomenklatura

17.5.2005

Okresy sprawozdawcze:

Wielkość

Zestaw danych Rok sprawozdawczy Kwartał sprawozdawczy Port sprawozdawczy Kierunek Rodzaj statku Wielkość statku (DWT)

Dwuznakowy alfanumeryczny Czteroznakowy alfanumeryczny Jednoznakowy alfanumeryczny Pięcioznakowy alfanumeryczny Jednoznakowy alfanumeryczny Dwuznakowy alfanumeryczny Dwuznakowy alfanumeryczny

F1 (np. 1997) (1, 2, 3, 4) Wybrane porty EOG z wykazu portów Przywóz, wywóz (1, 2) Rodzaj statku, załącznik VI Klasa nośności, załącznik VII

Dane:

Liczba statków. Nośność statków w tonach.

Zestaw danych F2:

Ruch statków w głównych portach europejskich, według portów, rodzaju i wielkości statku, na który załadowano lub z którego wyładowano ładunek, zaokrętowano lub wyokrętowano pasażerów (łacznie z pasażerami rejsów wycieczkowych na wycieczce) kwartalnie kwartalnie

Zmienne Szczegóły dotyczące kodowania Nomenklatura

Okresy sprawozdawcze:

Wielkość

Zestaw danych Rok sprawozdawczy Kwartał sprawozdawczy Port sprawozdawczy Kierunek Rodzaj statku Wielkość statku (GT)

Dwuznakowy alfanumeryczny Czteroznakowy alfanumeryczny Jednoznakowy alfanumeryczny Pięcioznakowy alfanumeryczny Jednoznakowy alfanumeryczny Dwuznakowy alfanumeryczny Dwuznakowy alfanumeryczny

F2 (np. 1997) (1, 2, 3, 4) Wybrane porty EOG z wykazu portów Przywóz, wywóz (1, 2) Rodzaj statku, załącznik VI Klasa pojemności załącznik VII brutto,

Dane:

Liczba statków. Pojemność statków brutto.”

17.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK VII WYKAZ PORTÓW EUROPEJSKICH WEDŁUG EUROSTAT-u

L 123/15

Opis wykazu portów Porty i subporty objęte statystyką klasyfikowane są w porządku alfabetycznym dla każdego z Państw Członkowskich.

Struktura

Nagłówek kolumny

CTRY MCA MODIFIC. PORT NAME LOCODE NAT. STAT. GROUP

Objaśnienie

państwo (kod ISO standardowy alfa 2-znakowy) morski obszar przybrzeżny, na którym położony jest dany port (załącznik IV do dyrektywy) zmodyfikowane od wprowadzenia decyzji Komisji 2000/363/WE (1) nazwa portu kod (alfabetyczny) ONZ/LOCODE lub kod (numeryczny) tymczasowo przydzielony przez Eurostat portom nieposiadającym LOCODE dla portów niebędących portami sprawozdawczymi, a grupowanych w statystyce krajowej przyjętym kodem dla tego portu jest kod portu sprawozdawczego, w skład którego wchodzi dany port port sprawozdawczy kod przypisywany do portu sprawozdawczego w krajowej statystyce Państwa Członkowskiego, na terenie którego jest on położony

STATISTICAL PORT NATIONAL CODE

CTRY

MCA

MODIFIC.

PORT NAME

LOCODE

NAT. STAT. GROUP

STATISTICAL PORT

NATIONAL CODE

BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE

BE00 BE00 BE00 BE00 BE00 BE00 BE00 BE00 BE00 BE00 BE00 BE00 BE00

X X X X X X X X X X X X X

Albertkanaal Antwerpen Brugge Bruxelles (Brussel) Gent Liège Nieuwpoort Oostende Rupel Zeebrugge Zelzate BE — instalacje morskie Inne — Belgia 11

BEABK BEANR BEBGS BEBRU BEGNE BELGG BENIE BEOST BERUP BEZEE BEZEL BE88P BE888 11 3 BEGNE BEBRU BEZEE

X X

X X X X X

X

8

(1) Dz.U. L 132 z 5.6.2000, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 123 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.