Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 130 POZ 16

Tytuł:

Decyzja podjęta w drodze wspólnego porozumienia przez rządy państw członkowskich na szczeblu szefów państw lub rządów, których walutą jest euro z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

Data ogłoszenia:2005-05-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 130 POZ 16

L 130/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.5.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

DECYZJA PODJĘTA W DRODZE WSPÓLNEGO POROZUMIENIA PRZEZ RZĄDY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH NA SZCZEBLU SZEFÓW PAŃSTW LUB RZĄDÓW, KTÓRYCH WALUTĄ JEST EURO z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (2005/391/WE)

SZEFOWIE PAŃSTW LUB RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, KTÓRYCH WALUTĄ JEST EURO, STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 112 ust. 2 lit. b) i art. 122 ust. 4, oraz art. 11.2 i art. 43.3 Protokołu ustanawiającego Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, uwzględniając zalecenie Rady (1), uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2), uwzględniając opinię Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (3), Pan Lorenzo BINI SMAGHI zostaje mianowany członkiem Zarządu Europejskiego Banku Centralnego na okres ośmiu lat od dnia 1 czerwca 2005 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 maja 2005 r.

J. ASSELBORN

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 68 z 15.3.2005, str. 40. (2) Opinia z dnia 11 maja (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. C 75 z 24.3.2005, str. 14.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 130 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L130 - 22 z 200524.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy (notyfikowana jako document nr C(2005) 1478) (1)

 • Dz. U. L130 - 17 z 200524.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 maja 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów uprawnionych do kontrolowania skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1439) (1)

 • Dz. U. L130 - 14 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2005 z dnia 23 maja 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L130 - 7 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2005 z dnia 19 maja 2005 r. dostosowujące określone kwoty połowowe na rok 2005 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającym dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami

 • Dz. U. L130 - 5 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 775/2005 z dnia 23 maja 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L130 - 3 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 774/2005 z dnia 23 maja 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L130 - 1 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2005 z dnia 23 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.