Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 131 POZ 18 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 779/2005 z dnia 23 maja 2005 r. kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych dotyczących przywozu węglika krzemu pochodzącego z Ukrainy

Data ogłoszenia:2005-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 131 POZ 18 - Strona 2

Strona 2 z 4

(5)

(6)

(7)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 94 z 13.4.1994, str. 21. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1786/97 (Dz.U. L 254 z 17.9.1997, str. 6). (3) Dz.U. L 125 z 26.5.2000, str. 3. (4) Dz.U. L 182 z 19.5.2004, str. 18. (5) Dz.U. L 183 z 20.5.2004, str. 88. (6) Dz.U. L 344 z 20.11.2004, str. 37.

(8)

(7) Dz.U. C 3 z 7.1.2004, str. 4.

25.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/19

3. Zainteresowane strony dochodzenia

(9)

Komisja oficjalnie poinformowała eksportującego producenta, przedstawicieli kraju wywożącego oraz producentów wspólnotowych o rozpoczęciu przeglądu. Zainteresowane strony miały możliwość przedstawienia swych opinii na piśmie, dostarczenia informacji i dowodów wspierających oraz złożenia wniosku o wysłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu. Wszystkie zainteresowane strony, które złożyły wniosek i wykazały, że istnieją podstawy ich wysłuchania zostały wysłuchane. W tym względzie, następujące zainteresowane strony przedstawiły swoje opinie: a) Stowarzyszenie producentów wspólnotowych: — Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (ERPC) b) Producent wspólnotowy: — Best-Business, Kunštát na Moravě, Republika Czeska c) Eksportujący producent: — Zaporoski Ukraina Abrasiwny Kombinat, Zaporoże,

(13)

Komisja może między innymi rozważyć, czy okoliczności dotyczące dumpingu znacząco się zmieniły. Komisja zbadała wszystkie argumenty przedłożone przez wnioskodawcę i okoliczności, które mogły się znacząco zmienić od czasu zastosowania środków: status przedsiębiorstwa gospodarki rynkowej, indywidualne traktowanie, wybór kraju analogicznego i ceny eksportowe wnioskodawcy.

2. Status gospodarki rynkowej Wnioskodawca wystąpił o status przedsiębiorstwa gospodarki rynkowej zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego i przedłożył formularz wniosku o nadanie statusu przedsiębiorstwa gospodarki rynkowej w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu.

(10)

(14)

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego, w dochodzeniach antydumpingowych dotyczących przywozu produktów pochodzących z Ukrainy, wartość normalna jest określana zgodnie z ust. 1–6 wymienionego powyżej artykułu dla tych producentów, co do których okazało się, że spełniają wszystkie kryteria określone w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego.

(15)

Dochodzenie wykazało, że wnioskodawca nie spełnia wszystkich kryteriów:

KRYTERIA STATUSU GOSPODARKI RYNKOWEJ

d) Producenci z krajów analogicznych: — Volzhsky Abrasive, Volshsky, region wołgogradzki, Rosja — Saint-Gobain Materiais Cerâmicos Ltda, Barbacena, Brazylia.

B. OMAWIANY PRODUKT (11)

Artykuł 2 ust. 7 lit. b) Artykuł 2 ust. 7 lit. c) tiret drugie Artykuł 2 Artykuł 2 ust. 7 lit. c) ust. 7 lit. c) tiret trzecie tiret czwarte Artykuł 2 ust. 7 lit. c) tiret piąte

Niespełnione

Niespełnione

Niespełnione

Spełnione

Spełnione

Źródło: zweryfikowana odpowiedź wnioskodawcy w formularzu wniosku o nadanie statusu przedsiębiorstwa gospodarki rynkowej.

(16)

Omawiany produkt objęty niniejszym postępowaniem to węglik krzemu, oznaczony kodem CN 2849 20 00 (zwany dalej „węglikiem krzemu” lub „omawianym produktem”). Nie znaleziono dowodów sugerujących, że okoliczności dotyczące omawianego produktu znacząco się zmieniły od czasu zastosowania środków.

C. WYNIK DOCHODZENIA

1. Uwaga wstępna

(12)

Zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, celem takiego rodzaju przeglądu jest określenie potrzeby dalszego stosowania środków na ich obecnym poziomie. Przeprowadzając częściowy przegląd tymczasowy,

Dochodzenie wykazało, że ZAK był w trakcie prywatyzacji nadzorowanej przez państwo ukraińskie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 131 POZ 18 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L131 - 43 z 200525.5.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 25 lutego 2005 r. dotyczącej pkt. 9 części B dodatku 1 do załącznika 7

 • Dz. U. L131 - 42 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 784/2005 z dnia 24 maja 2005 r. przyjmujące odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów w odniesieniu do Litwy, Polski i Szwecji (1)

 • Dz. U. L131 - 38 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 783/2005 z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów (1)

 • Dz. U. L131 - 26 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 782/2005 z dnia 24 maja 2005 r. ustanawiające format dla przekazywania wyników statystyk odpadów (1)

 • Dz. U. L131 - 24 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 781/2005 z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L131 - 22 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2005 z dnia 24 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L131 - 1 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 778/2005 z dnia 23 maja 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz tlenku magnezu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.