Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 131 POZ 38 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 783/2005 z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów (1)

Data ogłoszenia:2005-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 131 POZ 38 - Strona 2

Strona 2 z 2

Oleje zużyte Odpady metalowe Odpady metalowe Odpady szklane

Niebezpieczne Bezpieczne Niebezpieczne Bezpieczne

L 131/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.5.2005

Operacje, które mogą prowadzić do odzysku (z wyłączeniem odzysku energii) Pozycja nr EWC-Stat Wersja 3 Kod Wyszczególnienie Odpady niebezpieczne lub bezpieczne

5 6 7 8 9 10

07.1 07.2 07.3 07.4 07.5 07.6 09 z wył. 09.11, 09.3 09.11 09.3 12 12 01 02 03 05 08 10 11 13 + + + + + + +

Odpady szklane Odpady papierowe i tekturowe Odpady gumowe Odpady plastykowe Odpady drewniane Odpady tekstylne Odpady zwierzęce i roślinne (z wyłączeniem odpadów zwierzęcych z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych; oraz wyłączając odchody zwierzęce, urynę i obornik) Odpady zwierzęce z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych Odchody zwierzęce, uryna i obornik Odpady mineralne Odpady mineralne Odpady inne (odpady związków chemicznych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne + odpady medyczne i biologiczne + zezłomowane urządzenia + mieszane odpady zwykłe + ogólne osady ściekowe + osady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone)

Niebezpieczne Bezpieczne Bezpieczne Bezpieczne Bezpieczne Bezpieczne Bezpieczne

11

12 13 14 15

Bezpieczne Bezpieczne Bezpieczne Niebezpieczne Bezpieczne

16

17

01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 z wył. 01.3

Odpady inne (odpady związków chemicznych z wyłączeniem olejów zużytych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne + odpady medyczne i biologiczne + odpady drewniane + odpady zawierające PCB + zezłomowane urządzenia + mieszane odpady zwykłe + ogólne osady ściekowe + osady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone)

Niebezpieczne

Unieszkodliwianie (inne niż spalanie): Pozycja nr EWC-Stat Wersja 3 Kod Wyszczególnienie Odpady niebezpieczne lub bezpieczne

1

01 + 02 + 03 01 + 02 + 03 z wył. 01.3 01.3 09 z wył. 09.11, 09.3 09.11

Odpady chemiczne (odpady związków chemicznych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne) Odpady chemiczne z wyłączeniem olejów zużytych (odpady związków chemicznych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne)

Bezpieczne

Niebezpieczne

2

3

Oleje zużyte Odpady zwierzęce i roślinne (z wyłączeniem odpadów zwierzęcych z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych; oraz wyłączając odchody zwierzęce, urynę i obornik) Odpady zwierzęce z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych

Niebezpieczne Bezpieczne

4

5

Bezpieczne

25.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/41

Unieszkodliwianie (inne niż spalanie): Pozycja nr EWC-Stat Wersja 3 Kod Wyszczególnienie Odpady niebezpieczne lub bezpieczne

6 7 8 9 10 11 12 13 14

09.3 10.1 10.2 10.2 10.3 10.3 11 12 12 05 06 07 08 13 05 06 07 08 13 + + + + + + + +

Odchody zwierzęce, uryna i obornik Odpady domowe i podobne Materiały zmieszane i niesortowalne Materiały zmieszane i niesortowalne Pozostałości po sortowaniu Pozostałości po sortowaniu Osady ściekowe ogólne Odpady mineralne Odpady mineralne Odpady inne (odpady medyczne i biologiczne + odpady metalowe + odpady niemetalowe + zezłomowane urządzenia + odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone) Odpady inne (odpady medyczne i biologiczne + odpady metalowe + odpady niemetalowe + zezłomowane urządzenia + odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone)

Bezpieczne Bezpieczne Bezpieczne Niebezpieczne Bezpieczne Niebezpieczne Bezpieczne Bezpieczne Niebezpieczne Bezpieczne

15

Niebezpieczne”

16

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 131 POZ 38 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L131 - 43 z 200525.5.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 25 lutego 2005 r. dotyczącej pkt. 9 części B dodatku 1 do załącznika 7

 • Dz. U. L131 - 42 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 784/2005 z dnia 24 maja 2005 r. przyjmujące odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów w odniesieniu do Litwy, Polski i Szwecji (1)

 • Dz. U. L131 - 26 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 782/2005 z dnia 24 maja 2005 r. ustanawiające format dla przekazywania wyników statystyk odpadów (1)

 • Dz. U. L131 - 24 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 781/2005 z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L131 - 22 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2005 z dnia 24 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L131 - 18 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 779/2005 z dnia 23 maja 2005 r. kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych dotyczących przywozu węglika krzemu pochodzącego z Ukrainy

 • Dz. U. L131 - 1 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 778/2005 z dnia 23 maja 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz tlenku magnezu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.