Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 131 POZ 43

Tytuł:

Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 25 lutego 2005 r. dotyczącej pkt. 9 części B dodatku 1 do załącznika 7

Data ogłoszenia:2005-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 131 POZ 43

25.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/43

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA NR 1/2005 WSPÓLNEGO KOMITETU DS. ROLNICTWA USTANOWIONEGO UMOWĄ MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ W SPRAWIE HANDLU PRODUKTAMI ROLNYMI z dnia 25 lutego 2005 r. dotyczącej pkt. 9 części B dodatku 1 do załącznika 7 (2005/394/WE)

WSPÓLNY KOMITET,

Komitetowi w celu dostosowania dodatków do załącznika 7.

(4)

i

uaktualnienia

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, w szczególności jej art. 11, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

Punkt 9 części B dodatku 1 do załącznika 7 ustanawia dokument towarzyszący winom przywożonym ze Szwajcarii zgodnie z przepisami przewidzianymi w pkt. 9 części B dodatku 1 do oryginalnej wersji Umowy.

Umowa ta weszła w życie z dniem 1 czerwca 2002 r. Załącznik 7 ma na celu ułatwienie handlu między Stronami w sektorze winiarskim. Na mocy art. 27 ust. 1 załącznika 7 Grupa Robocza rozważa wszystkie kwestie związane z wprowadzeniem w życie załącznika 7, a w szczególności, na mocy art. 27 ust. 2 załącznika 7, formułuje wnioski, które przedkłada

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł 1 W dodatku 1 do załącznika 7, pkt 9 części B niniejszym zastępuje się tekstem zawartym w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja stosuje się od dnia 1 października 2004 r.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lutego 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa

Christian HÄBERLI

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Aldo LONGO

Sekretariat Komitetu

Remigi WINZAP

Przewodniczący, Szef delegacji szwajcarskiej

Kierownik jednostki AGRI AI/2

Sekretarz

L 131/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.5.2005

ZAŁĄCZNIK

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 131 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L131 - 42 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 784/2005 z dnia 24 maja 2005 r. przyjmujące odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów w odniesieniu do Litwy, Polski i Szwecji (1)

 • Dz. U. L131 - 38 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 783/2005 z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów (1)

 • Dz. U. L131 - 26 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 782/2005 z dnia 24 maja 2005 r. ustanawiające format dla przekazywania wyników statystyk odpadów (1)

 • Dz. U. L131 - 24 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 781/2005 z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L131 - 22 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2005 z dnia 24 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L131 - 18 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 779/2005 z dnia 23 maja 2005 r. kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych dotyczących przywozu węglika krzemu pochodzącego z Ukrainy

 • Dz. U. L131 - 1 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 778/2005 z dnia 23 maja 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz tlenku magnezu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.