Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 138 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia zgodności koncentracji z zasadami wspólnego rynku i Porozumieniem o EOG (Sprawa nr COMP/M.2621 – SEB/Moulinex) (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 4157)  (1)

Data ogłoszenia:2005-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 138 POZ 18

Strona 1 z 7
L 138/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.6.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia zgodności koncentracji z zasadami wspólnego rynku i Porozumieniem o EOG (Sprawa nr COMP/M.2621 – SEB/Moulinex) (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 4157)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/408/WE) Dnia 11 listopada 2003 r. Komisja przyjęła decyzję dotyczącą sprawy w ramach rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2. Niepoufną wersję pełnego tekstu decyzji można znaleźć w autentycznym języku tego przypadku i w językach roboczych Komisji na stronie internetowej DG COMP pod następującym adresem: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

(1)

Niniejsza sprawa dotyczy przejęcia kontroli nad częścią aktywów spółki Moulinex przez spółkę SEB (marki, niektóre narzędzia produkcji i niektóre oddziały handlowe), o którym, na mocy art. 4 rozporządzenia (EWG) nr 4064/89, dnia 13 listopada 2001 r. zawiadomiono Komisję.

(2)

SEB i Moulinex to dwa francuskie przedsiębiorstwa działające w sektorze sprzętu gospodarstwa domowego. Oba te przedsiębiorstwa są obecne w świecie. SEB sprzedaje swoje produkty głównie pod dwiema markami „Tefal” i „Rowenta”, a Moulinex głównie pod międzynarodowymi markami

elektrycznego drobnego tym sektorze na całym o zasięgu światowym, „Moulinex” i „Krups”.

(3)

Nabycie aktywów firmy Moulinex przez SEB nastąpiło w ramach postępowania naprawczego grupy Moulinex. Niniejsza koncentracja była przedmiotem dwóch decyzji Komisji z dnia 8 stycznia 2002 r. W pierwszej z nich Komisja przesłała władzom francuskim właściwym w sprawach konkurencji, na mocy art. 9 rozporządzenia w sprawie koncentracji, badanie wpływu tej operacji na konkurencję we Francji. Drugą decyzją, na mocy art. 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie koncentracji, Komisja zezwoliła na przeprowadzenie tej koncentracji w innych państwach, z zastrzeżeniem licencji na markę Moulinex dla niezależnych osób trzecich w dziesięciu państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Belgia, Luksemburg, Norwegia, Niderlandy, Niemcy, Austria, Portugalia, Szwecja, Dania i Grecja). Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich unieważnił tę ostatnią decyzję w kwestiach dotyczących państw, które nie były przedmiotem zobowiązań, a mianowicie Hiszpanii, Finlandii, Irlandii, Włoch i Zjednoczonego Królestwa (2). Niniejsza decyzja bada od nowa wpływ tej operacji na konkurencję w pięciu ostatnich państwach.

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1310/97 (Dz.U. L 180 z 9.7.1997, str. 1). (2) Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T114/02 – Babyliss vs Komisja Wspólnot Europejskich.

1.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 138/19

(4)

Komitet Doradczy ds. Koncentracji Przedsiębiorstw wydał jednogłośnie, na swoim 120. posiedzeniu dnia 3 listopada 2003 r., przychylną opinię w sprawie projektu decyzji Komisji, mającego na celu podjęcie decyzji o wydaniu zezwolenia.

(5)

W sprawozdaniu z dnia 4 listopada 2003 r. funkcjonariusz ds. przesłuchań uznał, że prawo obu stron do przedstawienia swojego punktu widzenia było przestrzegane.

I. DEFINICJA WŁAŚCIWYCH RYNKÓW (6)

Decyzja ta wyznacza rynek produktów ze względu na kategorie elektrycznego drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, gdyż każdy z tych sprzętów jest w inny sposób wykorzystywany i odgrywa inną rolę. Istnieje trzynaście rynków produktów: frytownice, minipiekarniki, tostery, opiekacze do kanapek i gofrownice, urządzenia do przygotowywania wspólnych nieformalnych posiłków, grille elektryczne ogrodowe i grille domowe, urządzenia do gotowania ryżu i parowary, elektryczne ekspresy przelewowe do kawy, czajniki, ekspresy ciśnieniowe, elektryczne roboty kuchenne, żelazka tradycyjne i żelazka nowej generacji oraz urządzenia do użytku osobistego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 138 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L138 - 17 z 20051.6.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L138 - 14 z 20051.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 836/2005 z dnia 31 maja 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L138 - 13 z 20051.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 835/2005 z dnia 31 maja 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L138 - 11 z 20051.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 834/2005 z dnia 31 maja 2005 r. zmieniające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L138 - 5 z 20051.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2005 z dnia 31 maja 2005 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L138 - 3 z 20051.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2005 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia nadwyżkowych ilości cukru, izoglukozy i fruktozy dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L138 - 1 z 20051.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2005 z dnia 31 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.