Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 138 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2005 z dnia 31 maja 2005 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatki paszowe (1)

Data ogłoszenia:2005-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 138 POZ 5

Strona 1 z 4
1.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 138/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 833/2005 z dnia 31 maja 2005 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatki paszowe

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

przekazane Komisji przed datą wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wnioski te będą zatem nadal traktowane zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG.

uwzględniając traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3 i art. 9d ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (2), w szczególności jego art. 25,

Stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,3(4)-betaglukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) i alfaamylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) zostało tymczasowo dozwolone po raz pierwszy dla odsadzonych prosiąt rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2690/1999 (3). Na poparcie wniosku o wydanie zezwolenia na ten preparat enzymatyczny bez ograniczenia czasowego zostały przedstawione nowe dane. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego zezwolenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Stosowanie tego preparatu enzymatycznego, określonego w Załączniku, powinno zostać dozwolone bez ograniczenia czasowego.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje zezwolenie na dodatki stosowane w żywieniu zwierząt.

(2)

Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wniosków o zezwolenie na dodatki paszowe składane zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG przed datą wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

Stosowanie enzymatycznego preparatu endo-1,3(4)-betaglukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), alfaamylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) i poligalakturonazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) zostało tymczasowo dozwolone po raz pierwszy dla odsadzonych prosiąt rozporządzeniem (WE) nr 2690/1999. Na poparcie wniosku o wydanie zezwolenia na ten preparat enzymatyczny bez ograniczenia czasowego zostały przedstawione nowe dane. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego zezwolenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Stosowanie tego preparatu enzymatycznego, określonego w Załączniku, powinno zostać dozwolone bez ograniczenia czasowego.

(7) (3)

Wnioski o zezwolenie na dodatki wymienione w Załącznikach do niniejszego rozporządzenia zostały złożone przed datą wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

Wstępne uwagi na temat tych wniosków, jak przewidziano w art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG, zostały

(1) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1800/2004 (Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 37). (2) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29.

Stosowanie enzymatycznego preparatu endo-1,4-betaksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) i subtilizinu wytwarzanego przez Bacillus subtilis (ATCC 2107) zostało tymczasowo dozwolone po raz pierwszy dla odsadzonych prosiąt rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1636/1999 (4). Na poparcie wniosku o wydanie zezwolenia na ten preparat enzymatyczny bez ograniczenia czasowego zostały przedstawione nowe dane. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego zezwolenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Stosowanie tego preparatu enzymatycznego, określonego w Załączniku, powinno zostać dozwolone bez ograniczenia czasowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 138 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L138 - 18 z 20051.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia zgodności koncentracji z zasadami wspólnego rynku i Porozumieniem o EOG (Sprawa nr COMP/M.2621 – SEB/Moulinex) (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 4157)  (1)

 • Dz. U. L138 - 17 z 20051.6.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L138 - 14 z 20051.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 836/2005 z dnia 31 maja 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L138 - 13 z 20051.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 835/2005 z dnia 31 maja 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L138 - 11 z 20051.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 834/2005 z dnia 31 maja 2005 r. zmieniające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L138 - 3 z 20051.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2005 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia nadwyżkowych ilości cukru, izoglukozy i fruktozy dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L138 - 1 z 20051.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2005 z dnia 31 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.