Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 146 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

Data ogłoszenia:2005-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 146 POZ 5

Strona 1 z 2
10.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 146/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 874/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii (1), w szczególności jego art. 11 lit. a), mając na uwadze, co następuje:

(1)

i jednostek, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i środków ekonomicznych o inne informacje umożliwiające identyfikację wpisanych na nią podmiotów. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 zostaje zastąpiony Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 wymienia osoby fizyczne i prawne, organy i inne jednostki objęte zamrożeniem funduszy i środków ekonomicznych zgodnie z tym rozporządzeniem. W dniu 2 maja 2005 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił uzupełnić listę osób, grup

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 32. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2136/2004 (Dz.U. L 369 z 16.12.2004, str. 14).

L 146/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2005

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Wykaz osób fizycznych i prawnych, organów lub jednostek, o których mowa w art. 2

1)

Cyril Allen. Data urodzenia: 26.7.1952. Inne informacje: były przewodniczący Narodowej Partii Patriotycznej (National Patriotic Party). Viktor Anatoljevitch Bout [alias a) Butt, b) Bont, c) Butte, d) Boutov, e) Vitali Sergitov]. Data urodzenia: a) 13.1.1967, b) 13.1.1970. Numery paszportów: a) 21N0532664, b) 29N0006765, c) 21N0557148, d) 44N3570350. Inne informacje: przedsiębiorca, pośrednik i przewoźnik broni i minerałów. Charles R. Bright. Data urodzenia: 29.8.1948. Inne informacje: były Minister Finansów. M. Moussa Cisse (alias Mamadee Kamara). Data urodzenia: a) 24.12.1946, b) 14.12.1957, c) 26.6.1944, d) 26.7.1946, e) 24.12.1944. Paszporty: a) liberyjski paszport dyplomatyczny: D001548-99, b) zwykły paszport liberyjski 0058070 (ważny od 10.1.2000 do 9.1.2005); nazwisko: Mamadee Kamara, data urodzenia: 26.7.1946, miejsce urodzenia: Gbarnga, hrabstwo Bound); c) liberyjski paszport dyplomatyczny 001546 (ważny od 1.8.1999 do 30.8.2001, data urodzenia: 24.12.1944, miejsce urodzenia: Ganta, hrabstwo Nimba); d) liberyjski paszport dyplomatyczny D/000953-98. Inne informacje: były szef protokołu prezydenckiego. Prezes Mohammad Group of Companies. Randolph Cooper (alias Randolf Cooper). Data urodzenia: 28.10.1950. Inne informacje: były kierownik lotniska Robertsfield International. Jenkins Dunbar. Data urodzenia: a) 10.1.1947, b) 10.6.1947. Inne informacje: były Minister ds. Ziemi, Kopalń i Energii. Martin George. Inne informacje: ambasador Liberii w Federalnej Republice Nigerii. Myrtle Gibson. Data urodzenia: 3.11.1952. Inne informacje: były senator, doradca byłego prezydenta Liberii Charlesa Taylora. Reginald B. Goodridge (Senior) (alias Goodrich). Data urodzenia: 11.11.1952. Inne informacje: były Minister Kultury, Informacji i Turystyki.

2)

3) 4)

5)

6)

7) 8)

9)

10) Baba Jobe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 146 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L146 - 13 z 200510.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 879/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L146 - 12 z 200510.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 878/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L146 - 11 z 200510.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 877/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L146 - 10 z 200510.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 876/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 28. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L146 - 8 z 200510.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 846/2005

 • Dz. U. L146 - 3 z 200510.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 245/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno

 • Dz. U. L146 - 1 z 200510.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 872/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.