Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 15 POZ 10

Tytuł:

Convention for the strengthening of the Inter-American Tropical Tuna Commission established by the 1949 Convention between the United States of America and the Republic of Costa Rica (Antigua Convention)

Data ogłoszenia:2005-01-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 15 POZ 10

Strona 1 z 16
L 15/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.1.2005

CONVENTION for the strengthening of the Inter-American Tropical Tuna Commission established by the 1949 Convention between the United States of America and the Republic of Costa Rica (Antigua Convention)

THE PARTIES TO THIS CONVENTION: AWARE THAT, in accordance with the relevant provisions of international law, as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) of 1982, all States have the duty to take such measures as may be necessary for the conservation and management of living marine resources, including highly migratory species, and to cooperate with other States in taking such measures; RECALLING the sovereign rights of coastal States for the purpose of exploring and exploiting, conserving and

managing the living marine resources within areas under national jurisdiction as provided for in UNCLOS, and the right of all States for their nationals to engage in fishing on the high seas in accordance with UNCLOS;

REAFFIRMING their commitment to the Rio Declaration on Environment and Development and Agenda 21, particularly Chapter 17, adopted by the United Nations Conference on Environment and Development (1992), and to the Johannesburg Declaration and Plan of Implementation adopted by the World Summit on Sustainable Development (2002); STRESSING THE NEED to implement the principles and standards of the Code of Conduct for Responsible Fisheries adopted by the Conference of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in 1995, including the Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas, 1993, which forms an integral part of the Code, as well as the International Plans of Action adopted by the FAO within the framework of the Code of Conduct; TAKING NOTE that the 50th General Assembly of the United Nations, pursuant to Resolution A/RES/50/24, adopted the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Stocks and Highly Migratory Fish Stocks („the 1995 UN Fish Stocks Agreement”); CONSIDERING the importance of fishing for highly migratory fish stocks as a source of food, employment and economic benefits for the populations of the Parties and that conservation and management measures must address those needs and take into account the economic and social impacts of those measures; TAKING into account the special circumstances and requirements of the developing countries of the region,

particularly the coastal countries, in order to achieve the objective of the Convention;

RECOGNIZING the significant efforts and the outstanding achievements of the Inter-American Tropical Tuna Commission, as well as the importance of its work in the tuna fisheries in the Eastern Pacific Ocean; DESIROUS TO benefit from the experiences derived from the implementation of the 1949 Convention; REAFFIRMING that multilateral cooperation constitutes the most effective means for achieving the objectives of conservation and sustainable use of living marine resources; COMMITTED to ensuring the long-term conservation and the sustainable use of fish stocks covered by this

Convention;

CONVINCED THAT the aforementioned objectives and the strengthening of the Inter-American Tropical Tuna Commission can best be achieved through bringing up to date the provisions of the 1949 Convention between the United States of America and the Republic of Costa Rica for the establishment of an InterAmerican Tropical Tuna Commission; HAVE AGREED AS FOLLOWS:

19.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 15/11

PART I GENERAL PROVISIONS

Article I Definitions For the purposes of this Convention: 1. „Fish stocks covered by this Convention” means stocks of tunas and tuna-like species and other species of fish taken by vessels fishing for tunas and tuna-like species in the Convention Area; 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 15 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L15 - 34 z 200519.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 32) (1)

 • Dz. U. L15 - 30 z 200519.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich prowincji za wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich prowincji za wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła oraz enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako document nr K(2004) 5548) (1)

 • Dz. U. L15 - 26 z 200519.1.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie tego, jak należy, do celów dyrektywy 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do benzyny i olejów napędowych, rozumieć dostępność benzyny bezołowiowej i olejów napędowych o maksymalnej zawartości siarki z uwzględnieniem odpowiednich kryteriów geograficznych (1)

 • Dz. U. L15 - 9 z 200519.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji na rzecz wzmocnienia Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego ustanowionej Konwencją między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Kostaryki z 1949 r. (Konwencja z Antigui)

 • Dz. U. L15 - 8 z 200519.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ze Szwecji

 • Dz. U. L15 - 7 z 200519.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Włoch członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L15 - 6 z 200519.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Włoch

 • Dz. U. L15 - 3 z 200519.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 75/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do moksydektyny, liniowych kwasów alkilobenzenosulfonowych o długościach łańcucha alkilowego w zakresie od C9 do C13, zawierających mniej niż 2,5 % łańcuchów dłuższych niż C13 oraz acetyloizowalerylotylozyny (1)

 • Dz. U. L15 - 1 z 200519.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 74/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.