Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 154 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 905/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. ustalające rzeczywistą produkcję bawełny nieodziarnionej i związaną z tym obniżkę cen orientacyjnych na rok gospodarczy 2004/2005

Data ogłoszenia:2005-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 154 POZ 3

Strona 1 z 2
17.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 154/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 905/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. ustalające rzeczywistą produkcję bawełny nieodziarnionej i związaną z tym obniżkę cen orientacyjnych na rok gospodarczy 2004/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt Przystąpienia Grecji, w szczególności jego protokół nr 4 dotyczący bawełny (1), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1051/2001 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie pomocy produkcyjnej dla bawełny (2), w szczególności jego art. 19 ust. 2 tiret trzecie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wyłączenie z rzeczywistej produkcji 1 644 ton nieodziarnionej bawełny nie jest uzasadnione. Dotyczy to ilości pochodzących z działek zgłoszonych zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1591/2001, które zostały rzeczywiście dostarczone do zakładów odziarniania. Bardzo niskie plony nieodziarnionej bawełny pochodzącej z działek dotkniętych szkodami jest ważną oznaką, że działki mimo wszystko wygenerowały produkcję. Ilość ta odpowiada kryteriom przewidzianym w art. 16 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1591/2001 i musi w konsekwencji zostać dodana do ilości 1 135 534 ton.

(6)

Artykuł 16 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1591/2001 z dnia 2 sierpnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy dla bawełny (3) przewiduje, że rzeczywista produkcja w bieżącym roku gospodarczym i obniżka ceny orientacyjnej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001, są ustalane przed dniem 15 czerwca danego roku gospodarczego. Artykuł 16 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1591/2001 szczegółowo określa warunki, które należy spełnić, by ilość wyprodukowanej bawełny nieodziarnionej została uznana za produkcję rzeczywistą. Biorąc uzysk z włókien jako kryterium jakości, władze Grecji uznały 1 135 534 tony nieodziarnionej bawełny za kwalifikujące się do pomocy. Władze Grecji poinformowały Komisję, że na dzień 15 maja 2005 r. nie uznały za kwalifikującą się do pomocy ilości 34 142 ton nieodziarnionej bawełny, na którą składają się: 6 172 tony zebrane z 2 364,9 hektara, które nie zostały zgłoszone zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1591/2001, 22 746 ton, które nie przestrzegały przepisów krajowych dotyczących zmniejszania powierzchni na mocy art. 17 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001, 3 580 ton, które nie wykazują właściwej solidnej jakości handlowej zgodnie z art. 15 ust. 1 tego rozporządzenia, i 1 644 ton zebranych z 2 040 hektarów, w odniesieniu do których producentom wypłacono odszkodowanie finansowe z powodu strat będących następstwem zjawisk naturalnych.

W związku z powyższym ilość 1 137 229 ton musi zostać uznana za produkcję rzeczywistą bawełny nieodziarnionej uzyskaną przez Grecję w roku gospodarczym 2004/2005.

(7)

Biorąc uzysk z włókien jako kryterium jakości, władze Hiszpanii uznały 368 084 tony nieodziarnionej bawełny za kwalifikujące się do pomocy.

(2)

(8)

(3)

(4)

Władze Hiszpanii poinformowały Komisję, że na dzień 15 maja 2005 r. nie uznały za kwalifikującą się do pomocy ilości 1 638 ton nieodziarnionej bawełny, na którą składają się: 1 612 ton, które nie przestrzegały przepisów krajowych dotyczących zmniejszania powierzchni na mocy art. 17 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001, 6 ton, które nie wykazują właściwej solidnej jakości handlowej zgodnie z art. 15 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, 7 ton, które nie zostały zgłoszone zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1591/2001, i 13 ton ze względu na nieprzestrzeganie zasad dotyczących umów, o których mowa w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001.

(9)

Wyłączenie z rzeczywistej produkcji 13 ton nieodziarnionej bawełny z powodu nieprzestrzegania zasad dotyczących umów nie jest uzasadnione. Ponadto ilość ta odpowiada kryteriom przewidzianym w art. 16 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1591/2001 i dlatego musi zostać dodana do ilości 368 084 ton.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 154 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L154 - 32 z 200517.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2005 r. zezwalające Belgii na realizację jedynie dwóch badań statystycznych rocznie dotyczących świń (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1747) (1)

 • Dz. U. L154 - 30 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 918/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L154 - 29 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 917/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 868/2005

 • Dz. U. L154 - 28 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 916/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L154 - 27 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 915/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L154 - 25 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 914/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L154 - 21 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 913/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L154 - 20 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L154 - 19 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L154 - 18 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L154 - 10 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L154 - 9 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 29. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L154 - 7 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 907/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L154 - 5 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 906/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 17 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L154 - 1 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 904/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.