Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 16 POZ 43 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 78/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w zakresie metali ciężkich (1)

Data ogłoszenia:2005-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 16 POZ 43 - Strona 2

Strona 2 z 2

2. W odniesieniu do kadmu (Cd), dodaje się nowy pkt 3.2.5.2, natomiast pkt 3.2.5. i 3.2.5.1 otrzymują brzmienie:

Maksymalny dopuszczalny poziom (mg/kg świeżej masy)

Produkt

Kryteria dla pobierania próbek

Kryteria sprawności metod analitycznych

„3.2.5.

Mięso ryb (1) (2), z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 3.2.5.1 i 3.2.5.2

0,05

Dyrektywa 2001/22/WE

Dyrektywa 2001/22/WE

3.2.5.1. Mięso następujących ryb (1) (2): sardela europejska (Engraulis encrasicolus) bonito (Sarda sarda) amarel (Diplodus vulgaris) węgorz (Anguilla anguilla) cefal morski (Mugil labrosus labrosus) ostrobok (Trachurus trachurus) louvar lub luvar (Luvarus imperialis) tuńczyk (gatunki Thunnus, gatunki Euthynnus, Katsuwonus pelamis) sola (Dicologoglossa cuneata) 3.2.5.2. Mięso miecznika (Xiphias gladius)

0,10

Dyrektywa 2001/22/WE

Dyrektywa 2001/22/WE

0,30

Dyrektywa 2001/22/WE

Dyrektywa 2001/22/WE

(1) W przypadku, gdy ryba jest przeznaczona do spożycia w całości, najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się do całości ryby. (2) Ryba, zdefiniowana w kategorii a) wykazu z art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22).”

20.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 16/45

3. W odniesieniu do rtęci (Hg) pkt 3.3.1. i 3.3.1.1 otrzymują brzmienie:

Maksymalny dopuszczalny poziom (mg/kg świeżej masy)

Produkt

Kryteria dla pobierania próbek

Kryteria sprawności metod analitycznych

„3.3.1. Produkty rybne oraz mięso ryb (1) (3), z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 3.3.1.1 3.3.1.1. Mięso następujących ryb (1) (2): zabnica (gatunki Lophius) zębacz pasiasty (Anarhichas lupus) bonito (Sarda sarda) węgorz (gatunki Anguilla) gardłosz (gatunki Hoplostethus) grenadier (Coryphaenoides rupestris) halibut (Hippoglossus hippoglossus) marlin (gatunki Makaira) smuklica (gatunki Lepidorhombus) barwena (gatunki Mullus) szczupak (Esox lucius) orcyn (Orcynopsis unicolor) karlik (Trisopterus minutus) koleń iberyjski (Centroscymnes coelolepis) raja (gatunki Raja) karmazyn (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus) żaglica (Istiophorus platypterus) pałasz ogoniasty (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo) morlesz (gatunki Pagellus) rekin (wszystkie gatunki) gempel lub kostropak (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens) jesiotr (gatunki Acipenser) miecznik (Xiphias gladius) tuńczyk (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

0,50

Dyrektywa 2001/22/WE

Dyrektywa 2001/22/WE

1,0

Dyrektywa 2001/22/WE

Dyrektywa 2001/22/WE

(1) W przypadku, gdy ryba jest przeznaczona do spożycia w całości, najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się do całości ryby. (2) Ryba, zdefiniowana w kategorii a) wykazu z art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22). (3) Ryby oraz produkty rybołówstwa zdefiniowane w kategoriach a), c) i f) wykazu z art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22).”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 16 POZ 43 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L16 - 61 z 200520.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 stycznia 2005 r. ustanawiająca zharmonizowane normy badania na obecność niektórych pozostałości w produktach pochodzenia zwierzęcego przywożonego z krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4992) (1)

 • Dz. U. L16 - 59 z 200520.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/556/WE w odniesieniu do włączenia zakładów w Indiach do tymczasowych wykazów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz żelatyny spożywczej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4543) (1)

 • Dz. U. L16 - 58 z 200520.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Komitetu Regionów

 • Dz. U. L16 - 57 z 200520.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 24. września 2004 dotyczącej mianowania członka Komitetu Regionów z Niderlandów oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Niderlandów

 • Dz. U. L16 - 56 z 200520.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Zjednoczoneg Królestwo członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L16 - 55 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 82/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia z AKP/KTZ i WE/KTZ

 • Dz. U. L16 - 52 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 81/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3077/78 w sprawie równoważności z certyfikatami wspólnotowymi świadectw załączanych do chmielu przywożonego z państw trzecich

 • Dz. U. L16 - 51 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 80/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1517/77 ustalające listę różnych grup odmian chmielu uprawianych we Wspólnocie

 • Dz. U. L16 - 46 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 79/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania mleka, produktów na bazie mleka i produktów pochodnych mleka, określonych jako surowiec kategorii 3 w tym rozporządzeniu (1)

 • Dz. U. L16 - 3 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 77/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

 • Dz. U. L16 - 1 z 200520.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.