Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 160 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 945/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 658/2002 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji i rozporządzenie (WE) nr 132/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego, między innymi, z Ukrainy, w następstwie częściowego przeglądu tymczasowego przeprowadzonego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2005-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 160 POZ 1

Strona 1 z 9
23.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 945/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 658/2002 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji i rozporządzenie (WE) nr 132/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego, między innymi, z Ukrainy, w następstwie częściowego przeglądu tymczasowego przeprowadzonego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3, uwzględniając wniosek złożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA (5)

Rozporządzenie (WE) 658/2002 i rozporządzenie (WE) 132/2001 zwane są dalej „rozporządzeniami pierwotnymi”, a cła antydumpingowe ustanowione w tych rozporządzeniach określane są jako „istniejące środki”.

2. Wniosek o przeprowadzenie przeglądu

(4)

W dniu 15 marca 2004 r. Komisja otrzymała wniosek, na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, o zbadanie zakresu stosowania istniejących środków, celem objęcia nimi nowych rodzajów produktów.

1. Obowiązujące środki

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 2022/95 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji. W wyniku późniejszego dochodzenia, które wykazało absorpcję powyższego cła, środki te zmieniono na mocy rozporządzenia (WE) nr 663/98 (3). W następstwie wpłynięcia wniosku w sprawie wygaśnięcia oraz o przeprowadzenie przeglądu tymczasowego, na podstawie art. 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia podstawowego, Rada nałożyła, w drodze rozporządzenia (WE) nr 658/2002 (4), ostateczne cło antydumpingowe w wysokości 47,07 EUR za tonę na przywóz azotanu amonu objętego kodami CN 3102 30 90 i 3102 40 90 i pochodzącego z Rosji. Rozporządzeniem (WE) nr 132/2001 (5) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe w wysokości 33,25 EUR za tonę na przywóz azotanu amonu objętego kodami CN 3102 30 90 i 3102 40 90 i pochodzącego, między innymi, z Ukrainy.

Wniosek ten wniesiony został przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów (European Fertiliser Manufacturers Association – „EFMA”) w imieniu producentów reprezentujących większą część wspólnotowej produkcji azotanu amonu.

(6)

(2)

Wniosek dotyczył nowych rodzajów produktów, zdefiniowanych jako nawozy na bazie azotanu amonu o zawartości azotu („N”) przekraczającej 28 %, lecz niższej niż 33 % masy, do których nie więcej niż 5 % odpowiednika P2O5 (fosforowy składnik pokarmowy, „P”) lub nie więcej niż 5 % odpowiednika K2O (potasowy składnik pokarmowy, „K”), zostało dodane, zmieszane lub też zmiksowane albo przetworzone z nawozem amonowym. Produkty te zwane są dalej „nowymi rodzajami produktów wymienionymi we wniosku”.

(7)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 198 z 23.8.1995, str. 1. (3) Dz.U. L 93 z 26.3.1998, str. 1. (4) Dz.U. L 102 z 18.4.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 993/2004 (Dz.U. L 182 z 19.5.2004, str. 28). (5) Dz.U. L 23 z 25.1.2001, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 993/2004.

W argumentacji powołano się na fakt, iż nowe rodzaje produktów wymienione we wniosku miały te same co rozpatrywany produkt podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne oraz sprzedawane były za pośrednictwem tego samego kanału sprzedaży, tym samym użytkownikom końcowym oraz w tych samych celach. Ponadto wspomniano także, że w przywozie na teren Wspólnoty nowe rodzaje produktów klasyfikuje się za pomocą następujących kodów CN: 3105 10 00, 3105 20 10, 3105 20 90, 3105 51 00, 3105 59 00 i 3105 90 91.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 160 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L160 - 32 z 200523.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2005 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia pinoxadenu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1839) (1)

 • Dz. U. L160 - 31 z 200523.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2005 r. przyznająca Włochom odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1826) (1)

 • Dz. U. L160 - 28 z 200523.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2005 r. zatwierdzająca wprowadzenie na rynek izomaltulozy jako nowej żywności lub nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1001)

 • Dz. U. L160 - 27 z 200523.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L160 - 26 z 200523.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L160 - 25 z 200523.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L160 - 24 z 200523.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L160 - 22 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L160 - 19 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L160 - 17 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L160 - 16 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 949/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. zamykające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z krajów trzecich

 • Dz. U. L160 - 13 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 948/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L160 - 12 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 947/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L160 - 10 z 200523.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 946/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.