Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 161 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 10/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 161 POZ 22

Strona 1 z 2
L 161/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

23.6.2005

NR 10/2005

z dnia 8 lutego 2005 r.

zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione przez Protokół dostosowujący Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik VI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 169/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. (1).

(2)

Do Porozumienia należy włączyć rozporządzenie Komisje (EWG) nr 1851/2003 z dnia 17 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 ustanawiające procedurę wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W pkt. 2 (rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72) załącznika VI do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1.

dodaje się następujące tiret: „— 32003 R 1851: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1851/2003 z dnia 17 października 2003 r. (Dz.U. L 271 z 22.10.2003, str. 3).”

2.

Tekst dostosowania b) otrzymuje brzmienie: „W załączniku 2 wprowadza się następujące zmiany:”

(1) (2)

Dz.U. L 133 z 26.5.2005, str. 17. Dz.U. L 271 z 22.10.2003, str. 3.

23.6.2005 3.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 161/23

Przed nagłówkiem „ZA. ISLANDIA” w dostosowaniu b) dodaje się następujący tekst: „A) W sekcji ‘D. NIEMCY’ wprowadza się następujące zmiany: 1. W pkt. 2 lit. a)i) wprowadza się następujące zmiany: i) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: ‘— jeżeli dana osoba zamieszkuje w Islandii lub w Niderlandach lub jest obywatelem islandzkim lub niderlandzkim zamieszkującym na terytorium państwa niebędącego Umawiającą się Stroną: Landesversicherungsanstalt w Westfalii), Münster’ ii) Tiret piąte otrzymuje brzmienie: ‘— jeżeli dana osoba zamieszkuje w Danii, Finlandii, Norwegii lub w Szwecji lub jest obywatelem duńskim, fińskim, norweskim lub szwedzkim zamieszkującym na terytorium państwa niebędącego Umawiającą się Stroną: Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Szlezwiku — Holsteinu), Lubeka’ iii) tiret siódme otrzymuje brzmienie: ‘— jeżeli dana osoba zamieszkuje w Grecji lub w Lichtensteinie lub jest obywatelem greckim lub Liechtenstienu zamieszkującym na terytorium państwa niebędącego Umawiającą się Stroną: Landesversicherungsanstalt Württemberg (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Badenii-Wirtenbergii), Karlsruhe.’ 2. W pkt. 2 lit. b)i) wprowadza się następujące zmiany: i) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: ‘— jeżeli ostatnia składka w czasie podlegania przepisom prawnym innej Umawiającej się Strony została wpłacona do islandzkiej lub niderlandzkiej instytucji ubezpieczenia emerytalnego: Landesversicherungsanstalt w Westfalii), Münster’ ii) tiret piąte otrzymuje brzmienie: ‘— jeżeli ostatnia składka w czasie podlegania przepisom prawnym innej Umawiającej się Strony została wpłacona do duńskiej, fińskiej, norweskiej lub szwedzkiej instytucji ubezpieczenia emerytalnego: Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Regionalne biuro ubezpieczeń Szlezwiku — Holsteinu), Lubeka’ Westfalen (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Westfalen (Regionalne Biuro Ubezpieczeń

L 161/24

PL iii)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej tiret siódme otrzymuje brzmienie: ‘— jeżeli ostatnia składka w czasie podlegania przepisom prawnym innej Umawiającej się Strony została wpłacona do greckiej instytucji ubezpieczenia emerytalnego lub instytucji ubezpieczenia emerytalnego Liechtensteinu: Landesversicherungsanstalt Württemberg (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Badenii-Wirtenbergii), Karlsruhe.’

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 161 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L161 - 54 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 24/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca regulamin Wspólnego Komitetu EOG

 • Dz. U. L161 - 52 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 23/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L161 - 50 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 22/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 48 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 21/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 46 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 20/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 43 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 19/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 41 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 18/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 39 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 17/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 37 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 16/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 35 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 15/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 33 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 14/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 31 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 13/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 29 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 12/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 27 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 11/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 20 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 9/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 17 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 8/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 15 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 7/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 13 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 6/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 11 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 5/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 9 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 4/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 7 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 3/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 3 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L161 - 1 z 200523.6.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.