Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 166 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2002 r. dotycząca procedury do art. 81 Traktatu WE przeciwko BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Spółce Lafarge SA i Gyproc Benelux NV (Sprawa nr COMP/E-1/37.152 – Płyty gipsowe) (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 4570)

Data ogłoszenia:2005-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 166 POZ 8

Strona 1 z 5
L 166/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.6.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 listopada 2002 r. dotycząca procedury do art. 81 Traktatu WE przeciwko BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Spółce Lafarge SA i Gyproc Benelux NV (Sprawa nr COMP/E-1/37.152 – Płyty gipsowe) (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 4570)

(Jedynie teksty w językach angielskim, francuskim, niderlandzkim i niemieckim są autentyczne)

(2005/471/WE)

W dniu 27 listopada 2002 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie procedury do art. 81 Traktatu WE. Zgodnie z postanowieniami art. 30 rozporządzenia 1/2003 (1) zastępującego art. 21 rozporządzenia 17 (2), Komisja publikuje nazwę zainteresowanych stron i zasadniczą treść decyzji, w tym również nałożone kary, uwzględniając słuszny interes stron do nieujawniania tajemnicy handlowej. Wersja niepoufna decyzji w wersjach autentycznych i w językach roboczych Komisji jest dostępna na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej (http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html).

I. OPIS NARUSZENIA

2. Charakter naruszenia

(2)

1. Adresaci

(1)

Następujące firmy są adresatami niniejszej decyzji dotyczącej naruszenia art. 81 Traktatu: — BPB PLC (dalej zwanym „BPB”), — Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG (dalej zwana „Knauf Westdeutsche Gipswerke”), — Société Lafarge SA (dalej zwana „Lafarge”), — Gyproc Benelux NV (dalej zwana „Gyproc”).

BPB, Knauf (3), Lafarge i Gyproc podpisały i nieprzerwanie uczestniczyły w złożonym i trwałym porozumieniu niezgodnie z art. 81 ust. 1 Traktatu, co przejawiało się w następujących zachowaniach, stanowiących porozumienia oraz uzgodnione praktyki:

— przedstawiciele BPB i Knauf spotkali się w Londynie w 1992 r. i wyrazili wspólną wolę ustabilizowania rynków na terytorium Niemiec (zwanym dalej „rynkiem niemieckim”), terytorium Zjednoczonego Królestwa (zwanym dalej „rynkiem brytyjskim”), terytorium Francji (zwanym dalej „rynkiem francuskim”), terytoriach Holandii, Belgii, Luksemburga (zwanych dalej „rynkiem Beneluksu”),

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1). Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 411/2004 (Dz.U. L 68 z 6.3.2004, str. 1). 2) Rozporządzenie Rady nr 17 z dnia 6 lutego 1962 r. – pierwsze ( rozporządzenie wprowadzające w życie art. 85 i 86 Traktatu (Dz.U. 13 z 21.2.1962, str. 204/62). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1/2003.

— przedstawiciele BPB i Knauf ustanowili, od roku 1992, systemy wymiany informacji, do których przyłączyły się Lafarge, a następnie Gyproc, systemy te odnosiły się do wielkości sprzedaży płyt gipsowych na rynkach niemieckim, francuskim, brytyjskim i na rynku Beneluksu,

(3) W decyzji nazwa „Knauf” obejmuje wszystkie spółki grupy Knauf.

28.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/9

— przedstawiciele BPB, Knauf i Lafarge wielokrotnie z wyprzedzeniem informowali się wzajemnie o podwyżkach cen na rynku brytyjskim, — wychodząc na przeciw szczególnemu rozwojowi rynku niemieckiego, przedstawiciele BPB, Knauf, Lafarge i Gyproc spotkali się w Wersalu w 1996 r., w Brukseli w 1997 r. i w Hadze w 1998 r. celem podzielenia lub przynajmniej ustabilizowania rynku niemieckiego, — przedstawiciele BPB, Knauf, Lafarge i Gyproc wielokrotnie wzajemnie informowali się i ustalali wprowadzenie podwyżki cen na rynku niemieckim między 1996 a 1998 r. 3. Czas trwania

(3)

arkuszami papieru lub innego materiału, używany jako materiał budowlany prefabrykowany. Płyty gipsowe są cięte na różne wielkości i grubości i generalnie stosowane są wewnątrz budynku na powierzchnię ścian, w celu stworzenia ścian działowych wewnątrz budynku, jako izolacja dachu, a także jako wykończenie sufitu w lokalach mieszkalnych, handlowych i administracyjnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 166 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 12 z 200528.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania badań, ocen wpływu i ocen w obszarach bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki

 • Dz. U. L166 - 5 z 200528.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 979/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona deserowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L166 - 3 z 200528.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 978/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz szczególnego preferencyjnego cukru trzcinowego surowego pochodzącego z krajów AKP oraz Indii w celu zaopatrzenia rafinerii w okresie od 1 lipca 2005 r. do 28 lutego 2006 r.

 • Dz. U. L166 - 1 z 200528.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 977/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.