Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 25

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

Data ogłoszenia:2005-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 25

Strona 25 z 38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/47

1

2

3

4

5

6

7

1902 20 1902 20 91 oraz 1902 20 99 1902 30 1902 40 1902 40 10

– Makarony nadziewane, nawet gotowane lub inaczej przygotowane: – – Pozostałe: – Pozostałe makarony – Kuskus: – – Nieprzygotowany: – – – Z pszenicy durum – – – Pozostały III X X X X X X X X X X X X X X

1902 40 90 1903 00 00

– – Pozostały Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: – Niesłodzony ryż dmuchany lub wstępnie przegotowany – – Zawierający kakao (1) – – Niezawierający kakao – Pozostałe, zawierające kakao (1) – Pozostałe

1904

X X X X

III III X X

X

X X

X X X X

X

X X

1905

Chleb, wyroby piekarnicze, ciasta, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby: – Pieczywo chrupkie – Piernik i podobne – Słodkie herbatniki; gofry i wafle: X X X X X X X

1905 10 00 1905 20

1905 31 1905 32 1905 40 1905 90 1905 90 10 1905 90 20

– – Słodkie herbatniki – – Wafle i gofry – Sucharki, tosty z chleba i podobne tosty: – Pozostałe: – – Mace – – Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby: – – – Chleb niezawierający dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, a zawierający w suchej masie nie więcej niż 5 % masy cukru i nie więcej niż 5 % masy tłuszczu

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

1905 90 30

X

_____________

(1) Zawierające do 6 % kakao.

L 172/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.7.2005

1

2

3

4

5

6

7

1905 90 45 do 1905 90 90 ex 2001

– – – Pozostałe produkty Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym: – Pozostałe: – – Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata): – – – W postaci kolb – – – W postaci ziaren

X

X

X

X

2001 90 2001 90 30

X III X

X X X

2001 90 40 ex 2004

– – Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 5 % masy skrobi lub więcej Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006: – Ziemniaki: – – Pozostałe:

2004 10

2004 10 91 2004 90 2004 90 10

– – – W postaci mąki, mączki lub płatków – Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne: – – Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata): – – – W postaci kolb – – – W postaci ziaren

X

X

X

X

X III

X X

ex 2005

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006: – Ziemniaki: – – W postaci mąki, mączki lub płatków – Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata): – – W postaci kolb – – W postaci ziaren X III X X X X X X

2005 20 2005 20 10 2005 80 00

ex 2008

Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: – – Pozostałe: – – – Niezawierające dodatku spirytusu: – – – – Niezawierające dodatku cukru:

2008 99

2008 99 85

– – – – – Kukurydza inna niż kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata): – – – – – – W postaci kolb – – – – – – W postaci ziaren X III X

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 84 z 20055.7.2005

  Umowa między Ukrainą a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 83 z 20055.7.2005

  Decyzja Rady 2005/481/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 81 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L172 - 79 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/286/WE w odniesieniu do koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Republiki Bułgarii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

 • Dz. U. L172 - 78 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2760/98 dotyczące wykonania programu współpracy transgranicznej w ramach programu PHARE

 • Dz. U. L172 - 76 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 w odniesieniu do ustalenia terminu operacyjnego kursu wymiany dla systemów wsparcia wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004

 • Dz. U. L172 - 22 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (1)

 • Dz. U. L172 - 4 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2004 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (1)

 • Dz. U. L172 - 2 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 1 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1039/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 w odniesieniu do znakowania jaj

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.