Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

Data ogłoszenia:2005-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 26

Strona 26 z 38

2008 99 91

– – – – – Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 5 % masy skrobi lub więcej

5.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/49

1

2

3

4

5

6

7

ex 2101

Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté; cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty: – Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy i produkty na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów lub na bazie kawy:

2101 12 98 2101 20

– – – Pozostałe – Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub maté, oraz produkty na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie herbaty lub maté: – – – Pozostałe – Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty: – – Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy:

X

X

X

2101 20 98 2101 30

X

X

X

2101 30 19

– – – Pozostałe – – Ekstrakty, esencje i koncentraty cykorii palonej i pozostałych palonych namiastek kawy:

X

X

2101 30 99 ex 2102

– – – Pozostałe Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe (z wyłączeniem szczepionek objętych pozycją 3002); gotowe proszki do pieczenia: – Drożdże aktywne – – Drożdże piekarnicze: Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao: – Zawierające kakao – Pozostałe

X

X

2102 10 2102 10 31 oraz 2102 10 39 2105

X

X X

X X

X

X X

X X

ex 2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: – Pozostałe: – – Fondue z sera – – Pozostałe: X X X X X X X X

2106 90 2106 90 10 2106 90 92 oraz 2106 90 98 2202

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 2009: – Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub wody aromatyzowane X X

2202 10 00

L 172/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.7.2005

1

2

3

4

5

6

7

2202 90 2202 90 10

– Pozostałe: – – Niezawierające produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404: – – – Piwo otrzymywane ze słodu, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 0,5 % obj. – – – Pozostałe III

X X X

X X X X

2202 90 91 do 2202 90 99 2205 ex 2208

– – Pozostałe Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi: Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe: – Napoje spirytusowe otrzymane przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron: – Whisky: – – Inne niż bourbon

2208 20 2208 30

X

ex 2208 30 32 do 2208 30 88 2208 50 11 do 2208 50 19 2208 50 91 do 2208 50 99 2208 60 2208 70 2208 90 2208 90 41 2208 90 45 2208 90 48

– – – Whisky, inne niż wymienione w rozporządzeniu (EWG) nr 2825/93 – Gin – Geneva – Wódka – Likiery i kordiały – Pozostałe: – – – – Ouzo w pojemnikach o poj. 2 litrów lub mniejszych – – – – – – – Calvados, w pojemnikach o poj. 2 litrów lub mniejszych – – – – – – – Inne napoje alkoholowe destylowane z owoców, w pojemnikach o poj. 2 litrów lub mniejszych – – – – – – – Korn, w pojemnikach o poj.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 84 z 20055.7.2005

  Umowa między Ukrainą a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 83 z 20055.7.2005

  Decyzja Rady 2005/481/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 81 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L172 - 79 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/286/WE w odniesieniu do koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Republiki Bułgarii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

 • Dz. U. L172 - 78 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2760/98 dotyczące wykonania programu współpracy transgranicznej w ramach programu PHARE

 • Dz. U. L172 - 76 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 w odniesieniu do ustalenia terminu operacyjnego kursu wymiany dla systemów wsparcia wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004

 • Dz. U. L172 - 22 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (1)

 • Dz. U. L172 - 4 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2004 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (1)

 • Dz. U. L172 - 2 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 1 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1039/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 w odniesieniu do znakowania jaj

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.