Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 28

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

Data ogłoszenia:2005-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 28

Strona 28 z 38

– – – – przekraczającej 1,30 %

0

5.7.2005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

– – – Pozostałe, wyprodukowane ze zbóż:

– – – – Zawierające w masie 80 % lub więcej pszenicy durum, o zawartości popiołu w suchej masie (2): PL 32 30 120 (3) 128 (3) (4) (4)

– – – – – nieprzekraczającej 0,87 %

– – – – – przekraczającej 0,87 %, ale nieprzekraczającej 0,99 % 28 112 (3)

– – – – – przekraczającej 0,99 %, ale nieprzekraczającej 1,15 % 0 0

(4)

– – – – – przekraczającej 1,15 %

– – – – Zawierające w masie mniej niż 80 % pszenicy durum, o zawartości popiołu w suchej masie (2): 80 75 75 (3) 80 (3) (4) (4)

– – – – – nieprzekraczającej 0,75 %

– – – – – przekraczającej 0,75 %, ale nieprzekraczającej 0,83 % 70 70 (3)

– – – – – przekraczającej 0,83 %, ale nieprzekraczającej 0,93 % 0 0

(4)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

– – – – – przekraczającej 0,93 %

– – – Pozostałe (inne niż ze zbóż): por. załącznik II

1902 19

– – Pozostałe (inne niż te zawierające jaja):

– – – Z pszenicy durum, niezawierające lub zawierające w masie nie więcej niż 3 % innych zbóż, o zawartości popiołu w suchej masie: 160 150

– – – – Nieprzekraczającej 0,95 %

– – – – przekraczającej 0,95 %, ale nieprzekraczającej 1,10 %

– – – – przekraczającej 1,10 %, ale nieprzekraczającej 1,30 %

140

L 172/53

– – – – przekraczającej 1,30 %

0

L 172/54

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

– – – Pozostałe, wyprodukowane ze zbóż:

– – – – Zawierające w masie 80 % lub więcej pszenicy durum, o zawartości popiołu w suchej masie: 32 30 28 0 0 112 120 128 PL

– – – – – Nieprzekraczającej 0,87 %

– – – – – przekraczającej 0,87 %, ale nieprzekraczającej 0,99 %

– – – – – przekraczającej 0,99 %, ale nieprzekraczającej 1,15 %

– – – – – przekraczającej 1,15 %

– – – – Zawierające w masie mniej niż 80 % pszenicy durum, o zawartości popiołu w suchej masie: 80 75 70 0 0 70 75 80

– – – – – Nieprzekraczającej 0,75 %

– – – – – przekraczającej 0,75 %, ale nieprzekraczającej 0,83 %

– – – – – przekraczającej 0,83 %, ale nieprzekraczającej 0,93 %

– – – – – przekraczającej 0,93 %

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

– – – Pozostałe (inne niż te ze zbóż): por. załącznik II

1902 40

– Kuskus:

1902 40 10

– – Nieprzygotowany:

– – – Z pszenicy durum, niezawierający lub zawierający nie więcej niż 3 % innych zbóż w masie, o zawartości popiołu w suchej masie (2): 160 150 140 0

– – – – Nieprzekraczającej 0,95 %

– – – – przekraczającej 0,95 %, ale nieprzekraczającej 1,10 %

– – – – przekraczającej 1,10 %, ale nieprzekraczającej 1,30 %

– – – – przekraczającej 1,30 %

5.7.2005

– – – Pozostałe (inne niż te z pszenicy durum): por. załącznik II

5.7.2005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1902 40 90

– – Pozostałe (przygotowane): por. załącznik II

1904

PL

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

1904 10

– Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych:

ex 1904 10 30 165

– – Otrzymane z ryżu:

– – – Niesłodzony ryż dmuchany

1904 20

– Przetwory spożywcze otrzymane z nieprażonych płatków zbożowych lub z mieszaniny nieprażonych płatków zbożowych i prażonych płatków zbożowych lub zbóż spęcznionych:

ex 1904 20 95 165

– – – Otrzymane z ryżu:

– – – – Niesłodzony ryż dmuchany

1904 90

– Pozostałe:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ex 1904 90 10 120

– – Ryż:

– – – Ryż wstępnie obgotowany (5)

2001

Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym:

ex 2001 90 30

– – Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata) 100 (1)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 84 z 20055.7.2005

  Umowa między Ukrainą a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 83 z 20055.7.2005

  Decyzja Rady 2005/481/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 81 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L172 - 79 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/286/WE w odniesieniu do koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Republiki Bułgarii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

 • Dz. U. L172 - 78 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2760/98 dotyczące wykonania programu współpracy transgranicznej w ramach programu PHARE

 • Dz. U. L172 - 76 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 w odniesieniu do ustalenia terminu operacyjnego kursu wymiany dla systemów wsparcia wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004

 • Dz. U. L172 - 22 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (1)

 • Dz. U. L172 - 4 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2004 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (1)

 • Dz. U. L172 - 2 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 1 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1039/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 w odniesieniu do znakowania jaj

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.