Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 30

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

Data ogłoszenia:2005-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 30

Strona 30 z 38

Zawartość ustala się poprzez odjęcie od całkowitej zawartości popiołu w produkcie części popiołu otrzymanego z dodanych jaj, bazując na zależności 0,04 % popiołu w masie na każde 50 g, w zaokrągleniu do 50 g. Ilość tę pomniejsza się o 1,6 kg/100 kg dla 50 g jaj w skorupkach (lub ich ekwiwalentu w innych produktach jajecznych) na kilogram ciasta makaronowego. 5 kg/100 kg dla 50 g jaj w skorupkach (lub ich ekwiwalentu w innych produktach jajczarskich) na kilogram ciasta makaronowego, przy czym wszystkie pośrednie wartości zaokrągla się do 50 g. Ryż wstępnie obgotowany oznacza ryż całkowicie bielony w ziarnach, które zostały wstępnie obgotowane i częściowo wysuszone dla ułatwienia końcowego gotowania. Ilość tę stosuje się do piwa o stopniu Plato nie niższym niż 11° i nie wyższym niż 12°. W przypadku piwa o stopniu Plato poniżej 11°, ilość tę pomniejsza się o 9 % dla każdego stopnia Plato, zaokrąglając rzeczywistą zawartość w dół, do najbliższego stopnia Plato. W przypadku piwa o stopniu Plato powyżej 12°, ilość tę zwiększa się o 9 % dla każdego stopnia Plato, zaokrąglając rzeczywistą zawartość w górę, do najbliższego stopnia Plato. 7) Ilości podane w kolumnach 5 i 9 dla roztworu wodnego D-glucitolu (sorbitolu) mają zastosowanie do zawartości suchej masy wynoszącej 70 %. W przypadku wodnych roztworów sorbitolu o różnej zawartości suchej masy, ilości te, ( w miarę potrzeb, zwiększa się lub zmniejsza, proporcjonalnie do rzeczywistej zawartości suchej masy i zaokrągla się je w dół, do najbliższego kilograma. (8) Ustalona ilość, w zależności od zużytej kazeiny w oparciu o 291 kg odtłuszczonego mleka w proszku (Grupa Produktów 2) na każde 100 kg kazeiny. (9) Na hektolitr piwa.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5.7.2005

5.7.2005

ZAŁĄCZNIK IV

Towary, dla których ilości produktów podstawowych mogą być określane na podstawie analizy chemicznej – wraz z odnośną tabelą określoną w art. 51

PL

Kod CN 3 4 5

Wyszczególnienie

Dane uzyskane w wyniku analizy towarów

Charakter produktów podstawowych, który stanowi podstawę refundacji

Ilość produktu podstawowego, który stanowi podstawę przyznania refundacji (na 100 kg towarów)

1

2

1704

Produkty cukiernicze (łącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao: 1. Sacharoza (1) 1. Cukier biały 2. Kukurydza 1. Cukier biały 2. Kukurydza 3. a) Mleko pełne w proszku (GP3) b) Masło (GP6) 2. Glukoza (2) 1. Sacharoza (1) 2. Glukoza (2) 3. a) Zawartość tłuszczu mlecznego w masie poniżej 12 % b) Zawartość tłuszczu mlecznego w masie równa lub wyższa niż 12 % 1. 1 kg na 1 % sacharozy w masie (1) 2. 2,1 kg na 1 % glukozy w masie (2) 1. 1 kg na 1 % sacharozy w masie (1) 2. 2,1 kg na 1 % glukozy w masie (2) 3. a) 3,85 kg na 1 % tłuszczu mlecznego w masie 3. b) 1,22 kg na 1 % tłuszczu mlecznego w masie

1704 10

– Guma do żucia, nawet pokryta cukrem

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1704 90 30 do 1704 90 99

– – Pozostałe

1806

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao 1. Sacharoza (1) 2. Glukoza (2) 1. Sacharoza (1) 2. Glukoza (2) 3. a) Zawartość tłuszczu mlecznego w masie poniżej 12 % b) Zawartość tłuszczu mlecznego w masie równa lub wyższa niż 12 % 1. Cukier biały 2. Kukurydza 1. Cukier biały 2. Kukurydza 3. a) Mleko pełne w proszku (GP3) b) Masło (GP6) 1. 1 kg na 1 % sacharozy w masie (1) 2. 2,1 kg na 1 % glukozy w masie (2) 1. 1 kg na 1 % sacharozy w masie (1) 2. 2,1 kg na 1 % glukozy w masie (2) 3. a) 3,85 kg na 1 % tłuszczu mlecznego w masie

1806 10

– Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

1806 20

– Pozostałe przetwory w blokach, tabliczkach lub batonach, o masie większej niż 2 kg, lub w płynie, paście, proszku, granulkach lub w innej postaci, w pojemnikach lub w bezpośrednich opakowaniach, o zawartości przekraczającej 2 kg:

L 172/59

3. b) 1,22 kg na 1 % tłuszczu mlecznego w masie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 84 z 20055.7.2005

  Umowa między Ukrainą a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 83 z 20055.7.2005

  Decyzja Rady 2005/481/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 81 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L172 - 79 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/286/WE w odniesieniu do koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Republiki Bułgarii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

 • Dz. U. L172 - 78 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2760/98 dotyczące wykonania programu współpracy transgranicznej w ramach programu PHARE

 • Dz. U. L172 - 76 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 w odniesieniu do ustalenia terminu operacyjnego kursu wymiany dla systemów wsparcia wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004

 • Dz. U. L172 - 22 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (1)

 • Dz. U. L172 - 4 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2004 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (1)

 • Dz. U. L172 - 2 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 1 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1039/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 w odniesieniu do znakowania jaj

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.