Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 31

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

Data ogłoszenia:2005-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 31

Strona 31 z 38

L 172/60

1

2

3

4

5

1806 31 00 oraz 1806 32 2. Glukoza (2) 2. Kukurydza 3. Mleko pełne w proszku (GP3) 1. Cukier biały 2. Kukurydza 3. a) Mleko pełne w proszku (GP3) b) Masło (GP6) 3. Tłuszcz mleczny 2. 2,1 kg na 1 % glukozy w masie (2)

– Pozostałe, w blokach, tabliczkach lub batonach: 1. Sacharoza (1) 1. Cukier biały 1. 1 kg na 1 % sacharozy w masie (1)

PL

3. 3,85 kg na 1 % tłuszczu mlecznego w masie

1806 90 2. Glukoza (2) 3. a) Zawartość tłuszczu mlecznego w masie poniżej 12 % b) Zawartość tłuszczu mlecznego w masie równa lub wyższa niż 12 % 1. Sacharoza (1) 1. Cukier biały 2. Kukurydza 3. a) Mleko pełne w proszku (GP3) b) Masło (GP6) 2. Glukoza (2) 3. a) Zawartość tłuszczu mlecznego w masie poniżej 12 % b) Zawartość tłuszczu mlecznego w masie równa lub wyższa niż 12 %

– Pozostałe 1. Sacharoza (1)

1. 1 kg na 1 % sacharozy w masie (1) 2. 2,1 kg na 1 % glukozy w masie (2) 3. a) 3,85 kg na 1 % tłuszczu mlecznego w masie 3. b) 1,22 kg na 1 % tłuszczu mlecznego w masie 1. 1 kg na 1 % sacharozy w masie (1) 2. 2,1 kg na 1 % glukozy w masie (2) 3. a) 3,85 kg na 1 % tłuszczu mlecznego w masie b) 1,22 kg na 1 % tłuszczu mlecznego w masie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ex 1901

Przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

1902

Makarony, nawet gotowane lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany: Skrobia (lub dekstryna) z pszenicy zwykłej Pszenica zwykła 1,75 kg na 1 % skrobi odwodnionej (lub dekstryny) z pszenicy w masie

ex 1902 11 00 oraz ex 1902 19

– Makarony niegotowane, nienadziewane ani nieprzygotowane inaczej, inne niż makarony zawierające wyłącznie zboża i jaja

1902 20

– Makarony nadziewane, nawet gotowane lub inaczej przygotowane:

5.7.2005

1902 20 91 do 1902 20 99

– – Pozostałe

Skrobia (lub dekstryna) z pszenicy zwykłej

Pszenica zwykła

1,75 kg na 1 % skrobi odwodnionej (lub dekstryny) z pszenicy w masie

5.7.2005

1

2

3

4

5

1902 30

– Pozostałe makarony Skrobia (lub dekstryna) z pszenicy zwykłej Pszenica zwykła 1,75 kg na 1 % skrobi odwodnionej (lub dekstryny) z pszenicy w masie

1902 40 90

– – (Kuskus) pozostałe Skrobia (lub dekstryna) z pszenicy zwykłej Pszenica zwykła

PL

1,75 kg na 1 % skrobi odwodnionej (lub dekstryny) z pszenicy w masie

1903 00 00

Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach

Skrobia (lub dekstryna)

Kukurydza

1,83 kg na 1 % skrobi odwodnionej (lub dekstryny) w masie

1905

Chleb, wyroby piekarnicze, ciasta, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby

1905 10 00

– Pieczywo chrupkie Skrobia (lub dekstryna)

Żyto

2,09 kg na 1 % skrobi odwodnionej (lub dekstryny) w masie 1. 1 kg na 1 % sacharozy w masie (1) 2. 2,1 kg na 1 % glukozy w masie (2)

1905 31 2. Glukoza (2) 3. Skrobia (lub dekstryna)

– – Słodkie herbatniki 1. Sacharoza (1)

1. Cukier biały 2. Kukurydza 3. Pszenica zwykła

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1905 32

– – Wafle i gofry

3. 1,75 kg na 1 % skrobi odwodnionej (lub dekstryny) z pszenicy w masie 4. Masło (GP6) Pszenica zwykła 4. 1,22 kg na 1 % tłuszczu mlecznego w masie 1,75 kg na 1 % skrobi odwodnionej (lub dekstryny) z pszenicy w masie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 84 z 20055.7.2005

  Umowa między Ukrainą a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 83 z 20055.7.2005

  Decyzja Rady 2005/481/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 81 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L172 - 79 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/286/WE w odniesieniu do koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Republiki Bułgarii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

 • Dz. U. L172 - 78 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2760/98 dotyczące wykonania programu współpracy transgranicznej w ramach programu PHARE

 • Dz. U. L172 - 76 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 w odniesieniu do ustalenia terminu operacyjnego kursu wymiany dla systemów wsparcia wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004

 • Dz. U. L172 - 22 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (1)

 • Dz. U. L172 - 4 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2004 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (1)

 • Dz. U. L172 - 2 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 1 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1039/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 w odniesieniu do znakowania jaj

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.