Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 33

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

Data ogłoszenia:2005-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 33

Strona 33 z 38

L 172/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.7.2005

ZAŁĄCZNIK V Współczynniki stosowane przy przeliczaniu na produkty podstawowe, w odniesieniu do produktów określonych w art. 8

Kod CN

Przetworzony produkt rolny

Współczynnik

Produkt podstawowy

1101 00 11

Mąka z pszenicy durum o zawartości popiołu na 100 g: — 0 do 900 mg — 901 do 1 900 mg 1,33 1,09 Pszenica durum Pszenica durum

1101 00 15 oraz 1101 00 90

Mąką z pszenicy zwykłej i mąka z meslinu o zawartości popiołu na 100 g: — 0 do 900 mg — 901 do 1 900 mg 1,33 1,09 Pszenica zwykła Pszenica zwykła

1102 10 00

Mąka żytnia o zawartości popiołu na 100 g: — 0 do 1 400 mg — 1 401 do 2 000 mg 1,37 1,08 1,20 1,10 1,00 1,20 1,20 1,42 1,37 Żyto Żyto Kukurydza Kukurydza Ryż łamany Jęczmień Owies Pszenica durum Pszenica zwykła

1102 20 10 1102 20 90 1102 30 00 1102 90 10 1102 90 30 1103 11 10 ex 1103 11 90

Mąka kukurydziana o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy Mąka kukurydziana o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy Mąka ryżowa Mąka jęczmienna Mąka owsiana Kasze i mączki z pszenicy durum Kasze i mączki z pszenicy zwykłej o zawartości popiołu nieprzekraczającej 600 mg na 100 g Kasze i mączki z mąki kukurydzianej o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % w masie Kasze i mączki z kukurydzy, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % w masie Kasze i mączki z żyta Kasze i mączki z jęczmienia Kasze i mączki z owsa Kasze i mączki z ryżu Granulki z żyta Granulki z jęczmienia Granulki z owsa Granulki z kukurydzy Granulki z ryżu Granulki z pszenicy Płatkowane ziarna owsa

1103 13 10

1,20

Kukurydza

1103 13 90

1,20

Kukurydza Żyto Jęczmień Owies Ryż łamany Żyto Jęczmień Owies Kukurydza Ryż łamany Pszenica zwykła Owies

1103 19 10 1103 19 30 1103 19 40 1103 19 50 1103 20 10 1103 20 20 1103 20 30 1103 20 40 1103 20 50 1103 20 60 1104 12 90

1,00 1,55 1,80 1,00 1,00 1,02 1,00 1,00 1,00 1,02 1,80

5.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/65

Kod CN

Przetworzony produkt rolny

Współczynnik

Produkt podstawowy

1104 19 10 1104 19 30 1104 19 50 1104 19 69 1104 19 91 1104 22 20 1104 22 30 1104 23 10

Miażdżone lub płatkowane ziarna pszenicy Miażdżone lub płatkowane ziarna żyta Miażdżone lub płatkowane ziarna kukurydzy Płatkowane ziarna jęczmienia Ryż płatkowany Łuszczone (łuskane lub obierane) ziarna owsa Łuszczone i krojone lub śrutowane ziarna owsa („Grütze” lub „grutten”) Łuszczone (łuskane lub obierane) ziarna kukurydzy, nawet krojone lub śrutowane Łuszczone (łuskane lub obierane) ziarna jęczmienia Łuszczone i krojone lub śrutowane ziarna jęczmienia („Grütze” lub „grutten”) Perełkowane ziarna jęczmienia Łuszczone (łuskane lub obierane) ziarna pszenicy, nawet krojone lub śrutowane Ziarna pszenicy, obrobione wyłącznie przez śrutowanie Ziarna żyta, obrobione wyłącznie przez śrutowanie Zarodki pszenicy, całe, miażdżone, płatkowane lub mielone Zarodki innych zbóż, całe, miażdżone, płatkowane lub mielone Słód, niepalony, pszeniczny, w postaci mąki Słód, niepalony, pszeniczny, w innej postaci Słód, niepalony, z innych zbóż, w postaci mąki Słód, niepalony, z innych zbóż, w innej postaci Słód palony Skrobia pszenna Skrobia kukurydziana Skrobia ziemniaczana Skrobia z ryżu Skrobia jęczmienna lub owsiana Glukoza i syrop glukozowy (1), niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20 % masy fruktozy, zawierające w stanie suchym 99 % masy glukozy lub więcej, w postaci białego, krystalicznego proszku, nawet aglomerowanego Glukoza i syrop glukozowy (1), niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20 % masy fruktozy, zawierające w stanie suchym 99 % masy glukozy lub więcej, pozostałe

1,02 1,40 1,44 1,40 1,00 1,60 1,70 1,30

Pszenica zwykła Żyto Kukurydza Jęczmień Ryż łamany Owies Owies Kukurydza

1104 29 01 1104 29 03

1,50 1,50

Jęczmień Jęczmień

1104 29 05 1104 29 11

1,60 1,02

Jęczmień Pszenica zwykła

1104 29 51 1104 29 55 1104 30 10 1104 30 90 1107 10 11 1107 10 19 1107 10 91 1107 10 99 1107 20 00 1108 11 00 1108 12 00 1108 13 00 1108 19 10 ex 1108 19 90 1702 30 51

1,00 1,00 0,25 0,25 1,78 1,27 1,78 1,27 1,49 2,00 1,60 1,60 1,52 1,60 2,09

Pszenica zwykła Żyto Pszenica zwykła Kukurydza Pszenica zwykła Pszenica zwykła Jęczmień Jęczmień Jęczmień Pszenica zwykła Kukurydza Kukurydza Ryż łamany Kukurydza Kukurydza

1702 30 59

1,60

Kukurydza

L 172/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.7.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 84 z 20055.7.2005

  Umowa między Ukrainą a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 83 z 20055.7.2005

  Decyzja Rady 2005/481/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 81 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L172 - 79 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/286/WE w odniesieniu do koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Republiki Bułgarii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

 • Dz. U. L172 - 78 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2760/98 dotyczące wykonania programu współpracy transgranicznej w ramach programu PHARE

 • Dz. U. L172 - 76 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 w odniesieniu do ustalenia terminu operacyjnego kursu wymiany dla systemów wsparcia wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004

 • Dz. U. L172 - 22 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (1)

 • Dz. U. L172 - 4 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2004 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (1)

 • Dz. U. L172 - 2 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 1 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1039/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 w odniesieniu do znakowania jaj

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.