Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 37

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

Data ogłoszenia:2005-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 37

Strona 37 z 38

1 Art. 1 ust. 2 Art. 1 ust. 3 Art. 2 ust. 1 pkt 1 Art. 2 ust. 1 pkt 2 Art. 2 ust. 1 pkt 3 Art. 2 ust. 1 pkt 4 Art. 2 ust. 1 pkt 5 Art. 2 ust. 1 pkt 6 Art. 2 ust. 2 Art. 3 ust. 1 Art. 3 ust. 2 Art. 3 ust. 3 Art. 3 ust. 4 – pierwszy akapit Art. 3 ust. 4 – drugi akapit Art. 3 ust. 5 Art. 3 ust. 6 Art. 3 ust. 7 Art. 3 ust. 8 Art. 4 Art. 5 ust. 1 Art. 5 ust. 2 Art. 5 ust. 3 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14

Art. 1 ust. 1 Art. 18 Art. 4 ust. 4 Art. 1 ust. 2 lit. a) — Art. 1 ust. 2 lit. d) (część) Art. 1 ust. 2 lit. c) i d) Art. 1 ust. 2 lit. c) Art. 1 ust. 2 lit. d) Art. 1 ust. 3 Art. 1 ust. 3 lit. a) Art. 1 ust. 3 lit. b) Art. 1 ust. 3 lit. c) Art. 1 ust. 3 lit. d) Art. 1 ust. 4 Art. 1 ust. 3 lit. e) Art. 1 ust. 3 lit. f) Art. 1 ust. 3 lit. g) (zmieniony) Art. 1 ust. 3 lit. h) Art. 16 ust. 1 akapit pierwszy zdanie pierwsze Art. 2 ust. 1 Art. 2 ust. 3 Art. 2 ust. 4 Art. 3 ust. 1 faza wstępna Art. 3 ust. 1 lit. a) Art. 3 ust. 1 lit. b) Art. 3 ust. 1 lit. c) Art. 3 ust. 2 Art. 3 ust. 3 (zmieniony) Art. 1 ust. 4 lit. a) i b) Art. 1 ust. 4 lit. c), d), e) i f) Art. 4 ust. 1 – akapit pierwszy i trzeci — —

5.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/73

Niniejsze rozporządzenie

Rozporządzenie (WE) nr 1520/2000

Rozporządzenie (WE) nr 3223/93

Rozporządzenie (EWG) nr 3615/92

Art. 15 ust. 1 Art. 15 ust. 2 Art. 15 ust. 3 Art. 16 ust. 1 Art. 16 ust. 2 Art. 17 Art. 18 ust. 1 Art. 18 ust. 2 Art. 18 ust. 3 Art. 19 ust. 1 Art. 19 ust. 2 Art. 19 ust. 1 Art. 19 ust. 2 Art. 19 ust. 3 Art. 20 ust. 1 Art. 20 ust. 2 Art. 20 ust. 3 Art. 21 Art. 22 ust. 1 Art. 22 ust. 2 Art. 22 ust. 3 Art. 23 ust. 1 Art. 23 ust. 2 Art. 23 ust. 3 Art. 23 ust. 4 Art. 24 ust. 1 Art. 24 ust. 2 Art. 25 Art. 26 Art. 27 ust. 1 Art. 27 ust. 2 Art. 27 ust. 3 Art. 28 ust. 1 Art. 28 ust. 2

Art. 4 ust. 2 lit. a)–e) Art. 4 ust. 3 Art. 4 ust. 5 Art. 4 ust. 2 – drugi akapit Art. 2 ust. 2 Art. 4 ust. 6 lit. a) Art. 4 ust. 6 lit. b) Art. 4 ust. 6 lit. c) Art. 4 ust. 6 lit. d) Art. 4 ust. 7 Art. 4 ust. 8 Art. 5 ust. 1 (zmieniony) Art. 4 ust. 8 Art. 4 ust. 9 Art. 5 ust. 1 (zmieniony) Art. 5 ust. 2 Art. 9 ust. 2 – szósty akapit Art. 16 ust. 3 – czwarty akapit Art. 1 ust. 2 lit. b) Art. 6 ust. 1 Art. 6 ust. 2 Art. 15 ust. 1 – pierwszy akapit Art. 15 ust. 1 – drugi akapit Art. 15 ust. 2 (zmieniony) Art. 15 ust. 3 Art. 7 ust. 1 Art. 6 ust. 4 oraz załącznik F–V Art. 6 ust. 5 oraz art. 6 ust. 1 – pierwszy akapit Art. 6 ust. 3 Art. 6a ust. 1 Art. 6a ust. 1 lit. a) Art. 6 a ust. 2 Art. 6a ust. 3 (zmieniony) Art. 6a ust. 4

L 172/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.7.2005

Niniejsze rozporządzenie

Rozporządzenie (WE) nr 1520/2000

Rozporządzenie (WE) nr 3223/93

Rozporządzenie (EWG) nr 3615/92

Art. 29 Art. 30 Art. 31 ust. 1 Art. 31 ust. 2 akapit pierwszy Art. 31 ust. 2 – drugi i trzeci akapit Art. 31 ust. 2 – czwarty akapit Art. 31 ust. 3

Art. 7 ust. 2 Załącznik F II 3 Art. 7 ust. 3 Art. 7 ust. 4 akapit pierwszy Art. 7 ust. 4 – drugi akapit Art. 7 ust. 5 – drugi akapit Art. 7 ust. 4 – trzeci akapit (zmieniony) Załącznik F VI – akapity 2 do 5 Art. 8 ust. 1 Art. 8 ust. 2 Art. 8 ust. 3 (zmieniony) Art. 8 ust. 4 Art. 8 ust. 5 Art. 8 ust. 6 (zmieniony) Art. 8 ust. 7 (zmieniony) Art. 8 ust. 10 (zmieniony) Art. 9 ust. 1 (zmieniony) Art. 9 ust. 2 – pierwszy i drugi akapit (zmieniony) Art. 10 Art. 10a (zmieniony) — Art. 11 Art. 12 ust. 1 do 4 (zmieniony) Art. 12 ust. 5 (zmieniony) Art. 14 ust. 1 – pierwszy akapit (zmieniony) Art. 14 ust. 1 – drugi akapit Art. 14 ust. 2 – pierwszy i drugi akapit Art. 14 ust. 2 – trzeci akapit (zmieniony) Art. 14 ust. 3 (zmieniony) Art. 16 ust. 1 akapit pierwszy zdanie drugie — —

Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 ust. 1 Art. 37 ust. 2 Art. 37 ust. 3 Art. 38 Art. 39 ust. 1 Art. 39 ust. 2

Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 172 POZ 24 - Strona 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 84 z 20055.7.2005

  Umowa między Ukrainą a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 83 z 20055.7.2005

  Decyzja Rady 2005/481/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L172 - 81 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L172 - 79 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/286/WE w odniesieniu do koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Republiki Bułgarii oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

 • Dz. U. L172 - 78 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2760/98 dotyczące wykonania programu współpracy transgranicznej w ramach programu PHARE

 • Dz. U. L172 - 76 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 w odniesieniu do ustalenia terminu operacyjnego kursu wymiany dla systemów wsparcia wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004

 • Dz. U. L172 - 22 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (1)

 • Dz. U. L172 - 4 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1041/2004 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (1)

 • Dz. U. L172 - 2 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L172 - 1 z 20055.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1039/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 w odniesieniu do znakowania jaj

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.