Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 177 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1084/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

Data ogłoszenia:2005-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 177 POZ 19

Strona 1 z 5
9.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1084/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (1), w szczególności jego art. 19, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 1 stycznia 2005 r., wraz z wygaśnięciem Porozumienia WTO w sprawie wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych, zniesiono kontyngenty taryfowe na przywóz kategorii wyrobów włókienniczych i odzieżowych w odniesieniu do członków WTO. W dniu 13 grudnia 2004 r., przed liberalizacją kontyngentów, Wspólnota wprowadziła rozporządzeniem Rady (WE) nr 2200/2004 (2) system nadzoru dla 35 kategorii wyrobów włókienniczych objętych liberalizacją. Punkt 242 sprawozdania Grupy Roboczej w sprawie przystąpienia Chińskiej Republiki Ludowej (dalej ChRL) (3) do WTO (specjalna klauzula ochronna dotycząca wyrobów włókienniczych lub „TSSC”) wprowadziła możliwość zastosowania specjalnych środków ochronnych w odniesieniu do wywozu wyrobów włókienniczych pochodzących z Chin. Stanowi, że w przypadku, gdy Członek WTO uznaje, że przywóz wyrobów włókienniczych pochodzących z Chin, wskutek zakłócenia rynku, zagrażał utrudnieniem uporządkowanego rozwoju handlu tymi wyrobami, ów Członek może wnioskować o konsultacje z ChRL w celu złagodzenia lub uniknięcia wspomnianych zakłóceń rynku. Rozporządzeniem (WE) nr 138/2003 (4), Rada wprowadziła art. 10a do rozporządzania (EWG) nr 3030/93 w celu transponowania pkt 242 sprawozdania Grupy Roboczej do prawodawstwa wspólnotowego. W dniu 6 kwietnia 2005 r., Komisja przyjęła wytyczne do stosowania art. 10a rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 dotyczącego specjalnej klauzuli ochronnej dla wyrobów włókienniczych (zwanych dalej „Wytyczne”).

Komisja Europejska wnioskowała o i przeprowadziła konsultacje z ChRL w ramach pkt 242 sprawozdania Grupy Roboczej w sprawie przystąpienia ChRL do WTO i art. 10a rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 dla kategorii wyrobów, w stosunku do których uznano, że ich przywóz pochodzący z ChRL zagrażał, na skutek zakłócenia rynku, uporządkowanemu rozwojowi handlu. Wspomniane konsultacje zakończyły się w dniu 10 czerwca 2005 r. i doprowadziły do wzajemnie satysfakcjonujących rozwiązań dla 10 kategorii produktów. Wynik konsultacji został odzwierciedlony w Protokole ustaleń dotyczącym wywozu niektórych chińskich wyrobów włókienniczych i odzieżowych do Unii Europejskiej między Komisją Europejską a Ministerstwem Handlu Chińskiej Republiki Ludowej, noszącym tę samą datę.

(7)

(2)

(3)

Protokół ustaleń obejmuje przywóz z ChRL do Wspólnoty dziesięciu kategorii produktów: kategoria 2 (tkaniny bawełniane), kategoria 4 (podkoszulki), kategoria 5 (pulowery), kategoria 6 (spodnie), kategoria 7 (bluzki), kategoria 20 (bielizna pościelowa), kategoria 26 (suknie), kategoria 31 (biustonosze), kategoria 39 (bielizna stołowa i kuchenna) i kategoria 115 (przędza lniana lub z ramii). Stosowne kodeksy celne są wymienione w załączniki I do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93.

(8)

Komisja uznaje, że przywóz tych kategorii produktów pochodzący z Chin, w związku z istnieniem zakłócenia rynku lub zagrożeniem z tego tytułu, stanowią zagrożenie dla uporządkowanego rozwoju handlu w rozumieniu pkt 242 sprawozdania Grupy Roboczej w sprawie przystąpienia ChRL do WTO oraz art. 10a rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 z następujących powodów.

(9) (4)

(5)

(1) Dz.U. L 275 z 8.11.1993, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 930/2005 (Dz.U. L 162 z 23.6.2005, str. 1). (2) Dz.U. L 374 z 22.12.2004, str. 1. (3) Dokument WT/MIN(01)3 z dnia 10 listopada 2001 r. (4) Dz.U. L 23 z 28.1.2003, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 177 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 35 z 20059.7.2005

  Dyrektywa Komisji nr 2005/46/WE z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amitrazu (1)

 • Dz. U. L177 - 34 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1088/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L177 - 32 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1087/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

 • Dz. U. L177 - 31 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1086/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L177 - 27 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1085/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L177 - 16 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L177 - 13 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim kukurydzy znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L177 - 10 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1081/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim kukurydzy znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L177 - 7 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1080/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku hiszpańskim pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L177 - 5 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1079/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L177 - 3 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 951/2005 ustalającego refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona deserowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L177 - 1 z 20059.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.