Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 182 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 października 2003 r. dotycząca postępowania na podstawie art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia o EOG przeciwko Chisso Corporation, Daicel Chemical Industries Ltd, Hoechst AG, The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd oraz Ueno Fine Chemicals Industry Ltd (Sprawa Nr C.37.370 – Sorbaty) (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 3426) (1)

Data ogłoszenia:2005-07-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 182 POZ 20

Strona 1 z 5
L 182/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.7.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 października 2003 r. dotycząca postępowania na podstawie art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia o EOG przeciwko Chisso Corporation, Daicel Chemical Industries Ltd, Hoechst AG, The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd oraz Ueno Fine Chemicals Industry Ltd (Sprawa Nr C.37.370 – Sorbaty) (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 3426)

(Jedynie teksty w języku angielskim i niemieckim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/493/WE) W dniu 1 października 2003 r. Komisja przyjęła decyzję dotyczącą postępowania na podstawie art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia o EOG. Zgodnie z przepisami art. 30 rozporządzenia 1/2003 (1) Komisja niniejszym publikuje nazwy stron oraz główną treść decyzji, jak również nałożone kary, uwzględniając prawnie uzasadniony interes przedsiębiorstw do ochrony swoich interesów gospodarczych. Niepoufną wersję pełnego tekstu decyzji w oryginalnych językach sprawy oraz w roboczych językach Komisji można znaleźć na stronie internetowej DG ds. Konkurencji http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

I: PODSUMOWANIE SPRAWY NARUSZENIA

Adresaci oraz charakter naruszenia (1) Niniejsza decyzja jest skierowana do Chisso Corporation (zwanego dalej Chisso), Daicel Chemical Industries Ltd (zwanej dalej Daicel), Hoechst AG (zwanego dalej Hoechst), The Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd (zwanego dalej Nippon) oraz Ueno Fine Chemicals Industry Ltd (zwanego dalej Ueno). Adresaci brali udział w pojedynczym i ciągłym naruszeniu art. 81 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (zwanego dalej Traktatem WE lub Traktatem) oraz, od 1 stycznia 1994 r., art. 53 ust. 1 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwanym dalej Porozumieniem o EOG), obejmującym całe terytorium EOG, polegającym na tym, że: — uzgadniali docelowe ceny; — przydzielali kontyngenty ilościowe na sorbaty; — postanawiali, aby nie dostarczać technologii potencjalnym nowym uczestnikom rynku; oraz — monitorowali swoje antykonkurencyjne porozumienia. Czas trwania naruszenia (3) Przedsiębiorstwa brały udział w naruszeniu od co najmniej 31 grudnia 1978 r. do co najmniej 30 listopada 1995 r. w wypadku Nipponu, oraz do co najmniej 31 października 1996 r. w wypadku pozostałych Stron.

(2)

(1) DZ.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1.

13.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/21

Rynek sorbatów (4) Sorbaty są chemicznymi konserwantami (środkami przeciwko drobnoustrojom), używanymi głównie do żywności i napojów, zdolnymi do spowalniania lub uniemożliwiania rozwoju mikroorganizmów, takich jak drożdże, bakterie oraz pleśnie i grzyby. Główne mechanizmy ich działania polegają na ograniczaniu dostępności wody i zwiększaniu kwasowości. Niekiedy dodatki te umożliwiają również zachowanie innych ważnych cech żywności, takich jak smak, kolor, konsystencja oraz wartość odżywcza. Oprócz zastosowania w charakterze konserwantów w żywności i napojach, sorbaty dobrze sprawdzają się również jako stabilizatory w innych rodzajach produktów, takich jak produkty farmaceutyczne, kosmetyki, pokarm dla zwierząt domowych oraz karma zwierzęca. Istnieją trzy główne typy sorbatów: kwas sorbinowy, sorbat potasowy oraz sorbat wapniowy. Kwas sorbinowy jest podstawowym produktem. Jest to kwas tłuszczowy rozkładany i wykorzystywany w organizmie i fizjologicznie obojętny. Nie ma wpływu na zapach i smak produktów i jest używany do konserwacji. Kwas sorbinowy jest powszechnie stosowany do margaryny, majonezu, sałatek, sera, produktów rybnych, mięsa i wyrobów wędliniarskich, produktów owocowych, napojów, wyrobów cukierniczych i piekarniczych, a także do materiałów opakowaniowych hamujących rozwój grzybów. Produkcja kwasu sorbinowego jest skomplikowana technicznie, natomiast inne produkty sorbatowe są rezultatem prostszego stadium przetworzenia kwasu sorbinowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 182 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L182 - 35 z 200513.7.2005

  Sprostowanie do decyzji nr 197 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie okresów przejściowych dotyczących wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zgodnie z art. 5 decyzji nr 191 (Dz.U. L 343 z 19.11.2004)

 • Dz. U. L182 - 29 z 200513.7.2005

  Umowa między Unią Europejską a Ukrainą ustanawiająca zasady ogólne udziału Ukrainy w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L182 - 28 z 200513.7.2005

  Decyzja Rady 2005/495/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Ukrainą ustanawiającej zasady ogólne udziału Ukrainy w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L182 - 26 z 200513.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/363/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed afrykańskim pomorem świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2110) (1)

 • Dz. U. L182 - 12 z 200513.7.2005

  Umowa o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu

 • Dz. U. L182 - 11 z 200513.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie podpisania Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu

 • Dz. U. L182 - 9 z 200513.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1094/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L182 - 7 z 200513.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1093/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L182 - 5 z 200513.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1092/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. zawieszające system zaliczek pomocy wyrównawczej w celu wyrównywania strat dochodu z wprowadzania do obrotu w sektorze bananów w roku 2005

 • Dz. U. L182 - 3 z 200513.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1091/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących stosowania szczególnych metod kontroli w ramach krajowych programów na rzecz zwalczania salmonelli (1)

 • Dz. U. L182 - 1 z 200513.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1090/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.