Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 188 POZ 46

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2005/557/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

Data ogłoszenia:2005-07-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 188 POZ 46

Strona 1 z 7
L 188/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.7.2005

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/557/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 25 akapit trzeci, art. 26 oraz art. 28 ust. 3,

W swojej rezolucji 1574 z dnia 19 listopada 2004 r. RB ONZ postanowiła monitorować wypełnianie przez strony zobowiązań w celu natychmiastowego zakończenia wszelkich aktów przemocy i ataków, wyraziła swoje mocne poparcie dla decyzji UA w sprawie rozszerzenia misji w Darfurze i wezwała Państwa Członkowskie ONZ do dostarczania wszelkiego potrzebnego sprzętu, materiałów i innych zasobów oraz udzielania pomocy logistycznej i finansowej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 28 maja 2004 r. Unia Afrykańska (UA) podjęła decyzję o utworzeniu misji obserwacyjnej w regionie Darfur w celu monitorowania przestrzegania porozumienia humanitarnego o zawieszeniu broni podpisanego w Ndżamenie 8 kwietnia 2004 r. (AMIS), a 20 października 2004 r. Rada Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej podjęła decyzję o wzmocnieniu AMIS i włączeniu do jej mandatu pomocy w procesie budowy zaufania, w zakresie ochrony ludności cywilnej i działań humanitarnych, a także monitorowania przestrzegania postanowień wszystkich porozumień podpisanych między stronami od czasu porozumienia humanitarnego o zawieszeniu broni z Ndżameny (AMIS II).

(5)

W swojej rezolucji 1590 z dnia 24 marca 2005 r. RB ONZ podjęła decyzję o utworzeniu Misji ONZ w Sudanie (UNMIS).

(6)

W swojej rezolucji 1593 z dnia 31 marca 2005 r. RB ONZ podjęła decyzję o przekazaniu sprawy Darfuru od dnia 1 lipca 2002 r. Prokuratorowi w Międzynarodowym Trybunale Karnym.

(7)

(2)

W swojej rezolucji 1547 z dnia 11 czerwca 2004 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) wezwała społeczność międzynarodową do gotowości do trwałego zaangażowania obejmującego znaczne nakłady finansowe na wsparcie pokoju w Sudanie. W swojej rezolucji 1556 z dnia 30 lipca 2004 r. RBNZ zatwierdziła wysłanie międzynarodowych obserwatorów do regionu Darfur w Sudanie pod kierownictwem UA, wezwała Państwa Członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) do wzmocnienia międzynarodowego zespołu obserwatorów pracującego pod kierownictwem UA oraz przyjęła z zadowoleniem już wniesiony wkład, zwłaszcza ze strony Unii Europejskiej (UE), we wsparcie operacji prowadzonej przez UA.

W swojej rezolucji 1325 z dnia 31 października 2000 r. RB ONZ uznała wagę szkolenia w zakresie ochrony, szczególnych potrzeb i praw człowieka w odniesieniu do kobiet i dzieci podczas trwania konfliktu.

(8)

Wspólne stanowisko 2005/304/WPZiB z dnia 12 kwietnia 2005 r. dotyczące zapobiegania, zarządzania i rozwiązywania konfliktów w Afryce i uchylające wspólne stanowisko 2004/85/WPZiB (1) podkreśla, że UA jest głównym podmiotem, który zapobiega konfliktom zbrojnym w Afryce, zarządza nimi i je rozwiązuje. Kolejne konkluzje Rady przyjęte od lipca 2004 r. wyrażały zaangażowanie UE we wsparcie wysiłków UA na rzecz monitorowania zawieszenia broni i umożliwienia politycznego rozwiązania konfliktu w regionie Darfur w Sudanie.

(3)

W swojej rezolucji 1564 z dnia 18 września 2004 r. RB ONZ z zadowoleniem przyjęła i poparła zamiar UA wzmocnienia i rozszerzenia swojej misji obserwacyjnej w regionie Darfur w Sudanie, jak również zachęciła do podjęcia aktywnego monitoringu. RB ONZ wezwała ponadto Państwa Członkowskie ONZ do wsparcia UA w tych wysiłkach poprzez, między innymi, dostarczanie wszelkiego potrzebnego sprzętu, materiałów i innych zasobów, udzielanie pomocy logistycznej i finansowej w celu wsparcia szybkiego rozszerzenia działalności misji UA oraz poprzez wsparcie wysiłków UA zmierzających do pokojowego zakończenia kryzysu i ochrony godnych warunków życia ludności prowincji Darfur.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 188 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L188 - 43 z 200520.7.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/556/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L188 - 36 z 200520.7.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 lipca 2005 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez Państwa Członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2685)

 • Dz. U. L188 - 35 z 200520.7.2005

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie dostosowania diet wypłacanych członkom i zastępcom członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L188 - 32 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1173/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 19 lipca 2005 r.

 • Dz. U. L188 - 29 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1172/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L188 - 27 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1171/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L188 - 25 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1170/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w strefie NAFO 3L przez statki pływające pod banderą Litwy

 • Dz. U. L188 - 19 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1169/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L188 - 16 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1168/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L188 - 13 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1167/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L188 - 10 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1166/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L188 - 7 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1165/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L188 - 4 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1164/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L188 - 3 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1163/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

 • Dz. U. L188 - 1 z 200520.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1162/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.