Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 189 POZ 61

Tytuł:

Decyzja nr 3/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA ds. wspólnego tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

Data ogłoszenia:2005-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 189 POZ 61

Strona 1 z 4
21.7.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/61

DECYZJA NR 3/2005 WSPÓLNEGO KOMITETU WE-EFTA DS. WSPÓLNEGO TRANZYTU z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej (2005/560/WE)

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej (1) (zwanej dalej „Konwencją”), w szczególności jej art. 15 ust. 3 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dodatek D2 do załącznika III do Konwencji zawiera listę kodów opakowań sporządzoną na podstawie załącznika V do zalecenia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE) nr 21/rev 1 z sierpnia 1994 r. (zwanego dalej „zaleceniem”). Załącznik V zalecenia dotyczący listy kodów opakowań był od momentu jego wprowadzenia kilkakrotnie zmieniany, w celu jego lepszego dostosowania do wymogów związanych ze zmianami praktyk w handlu i w transporcie. Ostatnia zmiana (zmiana 4) zalecenia została opublikowana w maju 2002 r. W celu umożliwienia podmiotom gospodarczym korzystania z najbardziej aktualnych informacji, a zatem osiągnięcia jak najlepszej harmonizacji praktyk handlowych i administracyjnych w krajach stosujących Konsekwencję, należy zadbać, by kody opakowań w zgłoszeniu tranzytowym, służące określeniu opakowania, były zgodne z ostatnią wersją załącznika V do zalecenia. Dodatek D2 do załącznika III do Konwencji zawiera również odniesienie do kodów krajów ISO alpha 2, określonych w ISO-3166 z dnia 1 stycznia 1996 r., które były kilkakrotnie zmieniane, i w związku z tym należy zapewnić, by lista kodów krajów stosowana w zgłoszeniu tranzytowym była zgodna z ostatnią dostępną wersją ISO-3166. W związku z tym należy odpowiednio zmienić odpowiednie postanowienia,

(2)

(3) (4)

(5)

(6)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Dodatki D1 i D2 do załącznika III do Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 1. 2. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2005 r.

Sporządzono w Bernie, dnia 17 czerwca 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu

Rudolf DIETRICH

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 226 z 13.8.1987, str. 2. Konwencja ostatnio zmieniona decyzją nr 2/2002 (Dz.U. L 4 z 9.1.2003, str. 18).

L 189/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2005

ZAŁĄCZNIK W załączniku III do Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej wprowadza się następujące zmiany: 1) w dodatku D1 tytuł II sekcja B opis do atrybutu „Rodzaj opakowań” otrzymuje brzmienie: „Rodzaj/długość: an2 Stosuje się kod opakowań, zamieszczony w dodatku D2.”; 2) dodatek D2 sekcja 1 otrzymuje brzmienie: „1. KODY KRAJU (CNT) Obowiązuje »Kod kraju ISO alpha 2«, określony w ISO-3166-1 z roku 1997 z uwzględnieniem późniejszych zmian.” 3) dodatek D2 sekcja 5 otrzymuje brzmienie: „5. KODY OPAKOWAŃ (Zalecenie UNECE nr 21/Rev. 4 z maja 2002 r.) Aerozol Ampuła niezabezpieczona Ampuła zabezpieczona Arkusz metalu Arkusz w opakowaniu ze sztucznego tworzywa Arkusz/cienka blacha Arkusze w wiązkach/pękach Balon niezabezpieczony Balon zabezpieczony Bańka Baryłeczka (ok. 9 galonów) Beczka Beczka Beczka (216 galonów piwa, 262 galony wina) Beczka (tierce) Beczka (ok. 240 l) Beczka drewniana Beczka drewniana z wyjmowaną pokrywą Beczka drewniana ze szpuntem Beczka/antał Beczka/bęben Beczka/bęben aluminiowy Beczka/bęben aluminiowy, bez wyjmowanej pokrywy Beczka/bęben aluminiowy, z wyjmowaną pokrywą Beczka/bęben drewniany Beczka/bęben stalowy Beczka/bęben stalowy, z niewyjmowaną pokrywą Beczka/bęben stalowy, z wyjmowaną pokrywą Beczka/bęben z płyty pilśniowej Beczka/bęben ze sklejki Beczka/bęben ze sztucznego tworzywa Beczka/bęben ze sztucznego tworzywa, bez wyjmowanej pokrywy Beczka/bęben ze sztucznego tworzywa, z wyjmowaną pokrywą Beczka/bęben żelazny Beczułka Bela niesprasowana AE AM AP SM SP ST SZ BF BP CC FI BA CK TO TI HG 2C QJ QH BU DR 1B QC QD 1W 1A QA QB 1G 1D IH QF QG DI KG BN

21.7.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 189 POZ 61 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L189 - 69 z 200521.7.2005

  Wspólne Działanie Rady 2005/561/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej

 • Dz. U. L189 - 59 z 200521.7.2005

  Decyzja nr 2/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA w sprawie wspólnego tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

 • Dz. U. L189 - 35 z 200521.7.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA w sprawie Wspólnego Tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r.

 • Dz. U. L189 - 34 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L189 - 32 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające specjalny rolniczy kurs wymiany mający zastosowanie do minimalnych cen buraka cukrowego na rok gospodarczy 2004/2005 oraz opłatę produkcyjną i dodatkową opłatę wyrównawczą w sektorze cukru dla walut Państw Członkowskich, które nie przyjęły jednolitej waluty

 • Dz. U. L189 - 30 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 990/2005 ustanawiającego standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L189 - 28 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1178/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES II, IV i V przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L189 - 26 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1177/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin

 • Dz. U. L189 - 24 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L189 - 15 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1175/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz węglanu baru pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L189 - 1 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1174/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.