Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 189 POZ 69 - Strona 2

Tytuł:

Wspólne Działanie Rady 2005/561/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej

Data ogłoszenia:2005-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 189 POZ 69 - Strona 2

Strona 2 z 2

L 189/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2005

3. Misja OBWE w Gruzji jest odpowiedzialna za zwrot wydatków misji, organizację konferencji pod egidą WKK oraz poprawny zakup i przekazanie wyposażenia. Porozumienie finansowe będzie przewidywało zapewnienie przez Misję OBWE w Gruzji widoczności wkładu UE w to przedsięwzięcie oraz przekazywanie przez nią Komisji regularnych sprawozdań na temat jego wdrażania. 4. Komisja, w ścisłej współpracy ze Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej w regionie Południowego Kaukazu, ustanawia bliskie kontakty z Misją OBWE w Gruzji w celu monitorowania i oceny wpływu wkładu wniesionego przez UE. 5. Komisja składa Radzie pisemne sprawozdanie z wprowadzania w życie niniejszego wspólnego działania, za co odpowiedzialność ponosi Prezydencja, wspierana przez Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB. Sprawozdanie to będzie się opierać w szczególności na regularnych sprawozdaniach przekazywanych przez Misję OBWE w Gruzji, jak określono w ust. 3. Artykuł 4 1. Finansowa kwota referencyjna dla wkładu UE, o którym mowa w art. 1 ust. 2 wynosi 133 000 EUR. 2. Zarządzanie wydatkami finansowanymi w ramach kwoty określonej w ust. 1 odbywa się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, z zastrzeżeniem, że finansowanie wstępne nie pozostaje własnością Wspólnoty Europejskiej.

3.

Wydatki mogą być dokonywane od dnia 1 lipca 2005 r. Artykuł 5

1. Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie w dniu jego przyjęcia. Jest ono stosowane od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r. 2. Niniejsze wspólne działanie zostanie poddane przeglądowi w terminie dziesięciu miesięcy od dnia jego wejścia w życie. W tym celu Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej w regionie Południowego Kaukazu w porozumieniu z Komisją ocenia potrzebę dalszego wspierania procesu rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej i w stosownych przypadkach przedstawia zalecenia Radzie. Artykuł 6 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2005 r. W imieniu Rady

J. STRAW

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 189 POZ 69 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L189 - 61 z 200521.7.2005

  Decyzja nr 3/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA ds. wspólnego tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

 • Dz. U. L189 - 59 z 200521.7.2005

  Decyzja nr 2/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA w sprawie wspólnego tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

 • Dz. U. L189 - 35 z 200521.7.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-EFTA w sprawie Wspólnego Tranzytu z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r.

 • Dz. U. L189 - 34 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L189 - 32 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające specjalny rolniczy kurs wymiany mający zastosowanie do minimalnych cen buraka cukrowego na rok gospodarczy 2004/2005 oraz opłatę produkcyjną i dodatkową opłatę wyrównawczą w sektorze cukru dla walut Państw Członkowskich, które nie przyjęły jednolitej waluty

 • Dz. U. L189 - 30 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 990/2005 ustanawiającego standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L189 - 28 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1178/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES II, IV i V przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L189 - 26 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1177/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin

 • Dz. U. L189 - 24 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L189 - 15 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1175/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz węglanu baru pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L189 - 1 z 200521.7.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1174/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.