Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 198 POZ 4

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 26/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 198 POZ 4

Strona 1 z 2
L 198/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.7.2005

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 26/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. (1)

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/63/WE z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniającą decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do oświadczenia, zgodnie z którym niektóre regiony Włoch są wolne od brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła (2).

(3)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/101/WE z dnia 6 stycznia 2004 r. zmieniającą załącznik D do dyrektywy 88/407/EWG w odniesieniu do świadectw zdrowia mających zastosowanie do wewnątrzwspólnotowego handlu nasieniem bydła domowego (3).

(4)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/199/WE z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniającą decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich prowincji za urzędowo wolne od brucelozy (4).

(5)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/226/WE z dnia 4 marca 2004 r. zatwierdzającą testy na wykrywanie przeciwciał brucelozy bydła w ramach dyrektywy Rady 64/432/ EWG (5).

(6)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/230/WE z dnia 5 marca 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do oświadczenia, zgodnie z którym niektóre prowincje Włoch są wolne od gruźlicy bydła oraz od brucelozy bydła (6).

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L L

161 z 23.6.2005, str. 1. 13 z 20.1.2004, str. 32. 30 z 4.2.2004, str. 15. 64 z 2.3.2004, str. 41. 68 z 6.3.2004, str. 36. 70 z 9.3.2004, str. 41.

28.7.2005

(7)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/5

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/233/WE z 4 marca 2004 r. w sprawie upoważniania laboratoriów do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (7).

(8)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/235/WE z 1 marca 2004 r. ustanawiającą dodatkowe gwarancje dotyczące salmonelli przy przesyłkach kur niosek do Finlandii i Szwecji (8).

(9)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/252/WE z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającą decyzję 2001/106/WE w odniesieniu do centrów składowania nasienia bydła (9).

(10) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/315/WE z dnia 26 marca 2004 r.

uznającą system kontroli gospodarstw rolnych hodujących bydło wdrożony w Państwach Członkowskich lub regionach Państw Członkowskich zgodnie z dyrektywą 64/432/EWG (10).

(11) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/320/EC z dnia 31 marca 2004 r.

zmieniającą decyzje 93/52/EWG, 2001/618/WE i 2003/467/WE w odniesieniu do statusu państw przystępujących w odniesieniu do brucelozy (B. melitensis), choroby Aujeszky'ego u świń, enzootycznej białaczki bydła, brucelozy bydła i gruźlicy oraz do Francji w odniesieniu do choroby Aujeszky'ego u świń (11).

(12) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/448/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r.

zmieniającą decyzję 2004/233/WE w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych laboratoriów sprawdzających skuteczność szczepionki przeciw wściekliźnie u niektórych domowych zwierząt mięsożernych (12) z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 193 z 1.6.2004, str. 64.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 198 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 61 z 200528.7.2005

  Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 173/2004 zmieniającej załącznik XX (Środowisko) Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 45 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca niektóre załączniki i dwa protokoły do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 42 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 42/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 40 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 41/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 38 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 40/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) i protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 36 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 39/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 34 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 38/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 32 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 37/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 30 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 36/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 28 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 35/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 26 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 34/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 24 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 33/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 22 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 32/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 20 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 31/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 18 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 30/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 15 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 29/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 12 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 28/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 9 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 27/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L198 - 1 z 200528.7.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 25/2005 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.