Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 20 POZ 42

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej zarządzania kryzysem w Bośni i Hercegowinie (operacja ALTHEA)

Data ogłoszenia:2005-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 20 POZ 42

Strona 1 z 3
L 20/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2005

UMOWA między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej zarządzania kryzysem w Bośni i Hercegowinie (operacja ALTHEA)

UNIA EUROPEJSKA (UE), z jednej strony, oraz KONFEDERACJA SZWAJCARSKA, z drugiej strony, zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC: — przyjęcie przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucji 1575 (2004) z dnia 22 listopada 2004 roku dotyczącej utworzenia EUFOR, — przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej decyzji 2004/803/WPZiB z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej w Bośni i Hercegowinie (1), — przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej wspólnego działania 2004/570/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 roku w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (2), — zaproszenie Konfederacji Szwajcarskiej do wzięcia udziału w prowadzonej przez UE operacji, — udane zakończenie procesu formowania sił zbrojnych oraz zalecenie dowódcy operacji UE oraz Komitetu Wojskowego UE dotyczące zgody na udział sił zbrojnych Konfederacji Szwajcarskiej w operacji prowadzonej przez UE, — decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/1/2004 z dnia 21 września 2004 roku (3) w sprawie akceptacji udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie, — decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/3/2004 z dnia 29 września 2004 roku w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników do celów operacji wojskowej UE w Bośni i Hercegowinie (4), UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Udział w operacji 1. Konfederacja Szwajcarska włącza się do wspólnego działania 2004/570/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 roku w sprawie udziału w operacji wojskowej Unii Europejskiej w zarządzaniu kryzysem w Bośni i Hercegowinie oraz do wszelkich wspólnych działań i decyzji, na mocy których Rada Unii Europejskiej postanawia rozszerzyć operację wojskową UE zarządzania kryzysem zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami wykonawczymi.

3. Konfederacja Szwajcarska gwarantuje, że jej siły zbrojne i personel uczestniczący w operacji wojskowej UE zarządzania kryzysem wykonują swoją misję zgodnie z: — wspólnym działaniem 2004/570/WPZiB i ewentualnymi późniejszymi jego zmianami, — planem operacyjnym, — środkami wykonawczymi. 4. Siły zbrojne i personel oddelegowane przez Konfederację Szwajcarską do udziału w operacji wykonują swoje obowiązki i postępują, mając na uwadze wyłącznie interes prowadzonej przez operacji wojskowej UE zarządzania kryzysem. 5. Konfederacja Szwajcarska informuje w odpowiednim czasie dowódcę operacji UE o wszelkich zmianach związanych z jej udziałem w operacji, w tym o wycofaniu jej wkładu.

2. Wkład Konfederacji Szwajcarskiej w operację wojskową UE zarządzania kryzysem pozostaje bez uszczerbku dla autonomii podejmowania decyzji przez Unię Europejską.

(1) (2) (3) (4) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 353 252 324 325 z z z z 27.11.2004, str. 21. 28.7.2004, str. 10. 27.10.2004, str. 20. 28.10.2004, str. 64.

22.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/43

Artykuł 2 Status sił zbrojnych 1. Status sił zbrojnych i personelu stanowiących wkład Konfederacji Szwajcarskiej w operację wojskową UE zarządzania kryzysem jest regulowany przepisami dotyczącymi statusu sił zbrojnych, jeżeli takie istnieją, uzgodnionymi między Unią Europejską a państwem przyjmującym.

2001 r. (1) oraz zgodnie z dalszymi wytycznymi wydanymi przez właściwe władze, w tym dowódcę operacji UE.

2. W przypadku gdy UE i Konfederacja Szwajcarska zawarły umowę w sprawie procedur bezpieczeństwa w odniesieniu do wymiany informacji niejawnych, postanowienia takiej umowy mają zastosowanie w kontekście operacji wojskowej UE zarządzania kryzysem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 20 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L20 - 41 z 200522.1.2005

  Decyzja Rady 2005/44/WPZIB z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej udziału Konfederacji Szwajcarskiej w operacji wojskowej Unii Europejskiej zarządzania kryzysem w Bośni i Hercegowinie (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L20 - 34 z 200522.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję Komisji 95/388/WE w odniesieniu do uaktualnienia wzorów świadectw zdrowia stosowanych w wewnątrzwspólnotowym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5544) (1)

 • Dz. U. L20 - 24 z 200522.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2004 r. określająca stanowisko Wspólnoty wobec decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany części II załącznika C, określającej specyfikacje monitora

 • Dz. U. L20 - 19 z 200522.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/3/WE z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia imazosulfuronu, laminarinu, metoksyfenozydu i s-metolachloru jako substancji aktywnych (1)

 • Dz. U. L20 - 15 z 200522.1.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/2/WE z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia Ampelomyces quisqualis oraz Gliocladium catenulatum jako substancji aktywnych (1)

 • Dz. U. L20 - 14 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. unieważniające niektóre pozwolenia przywozowe wydane na mocy rozporządzenia (WE) nr 1431/94 i zwalniające związane z nimi zabezpieczenia

 • Dz. U. L20 - 9 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 105/2005 z dnia 17 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1420/1999 oraz rozporządzenie (WE) nr 1547/1999 w zakresie wysyłek niektórych rodzajów odpadów do Chin i Arabii Saudyjskiej (1)

 • Dz. U. L20 - 7 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L20 - 5 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L20 - 3 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L20 - 1 z 200522.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.