Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 201 POZ 46

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/761/WE z dnia 26 października 2004 r. ustanawiającej przepisy wykonawcze do dyrektywy Rady 93/24/EWG w sprawie ankiet statystycznych dotyczących pogłowia i produkcji w sektorze bydła (Dz.U. L 337 z 13.11.2004 r.)

Data ogłoszenia:2005-08-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 201 POZ 46

L 201/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.8.2005

SPROSTOWANIA Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/761/WE z dnia 26 października 2004 r. ustanawiającej przepisy wykonawcze do dyrektywy Rady 93/24/EWG w sprawie ankiet statystycznych dotyczących pogłowia i produkcji w sektorze bydła (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 337 z 13 listopada 2004 r.) 1. Na stronie 65, art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Waga tuszy, o której mowa w art. 10 ust. 1 dyrektywy 93/24/EWG, jest wagą schłodzonej tuszy zwierzęcia rzeźnego po zdjęciu skóry, upuszczeniu krwi, usunięciu wnętrzności i usunięciu zewnętrznych narządów płciowych, końców kończyn na poziomie pęciny i kości stępu, głowy, ogona, nerek i tłuszczów okołonerkowych, jak również wymion.”. 2. Na stronie 67, załącznik II, dla Łotwy: „NUTS 3”, „NUTS 2”.

zamiast: powinno być:

Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/747/WE z dnia 26 października 2004 r. ustalającej szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 93/25/EWG w zakresie prowadzenia badań statystycznych dotyczących pogłowia i produkcji owiec i kóz (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 329 z 4 listopada 2004 r.) 1. Na stronie 14, tytuł decyzji: zamiast: „dotyczących pogłowia i hodowli owiec i kóz”,

powinno być: „dotyczących pogłowia i produkcji owiec i kóz”. 2. Na stronie 15, art. 5 otrzymuje brzmienie: „Waga tuszy, o której mowa w art. 13 ust. 1 dyrektywy 93/25/EWG, oznacza masę zimną poubojową, po upuszczeniu krwi, po zdjęciu skóry i usunięciu wnętrzności oraz po usunięciu łba (odciętego na wysokości stawu szczytowo-potylicznego), racic (odciętych na wysokości stawu nadgarstkowo-śródręcznego lub stawu stępowo-śródstopnego), ogona (uciętego na wysokości szóstego lub siódmego kręgu ogonowego), wymion oraz organów płciowych. Nerki oraz tłuszcz nerkowy należą do tuszy.”. 3. Na stronie 16, załącznik I, definicja „Mleczne owce” otrzymuje brzmienie: „Mleczne owce Maciorki, które są hodowane tylko i wyłącznie lub głównie do produkcji mleka do spożycia przez ludzi i/lub dla przetwórstwa na produkty mleczarskie. Kategoria obejmuje również wybrakowane mleczne owce (niezależnie od tego, czy były tuczone między ostatnią laktacją i ubojem).”.

Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/760/WE z dnia 26 października 2004 r. ustalającej szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 93/23/EWG w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących pogłowia i produkcji trzody chlewnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 337 z 13 listopada 2004 r.) 1. Na stronie 59, w tytule decyzji: jest: powinno być: „dotyczących pogłowia i hodowli trzody chlewnej” „dotyczących pogłowia i produkcji trzody chlewnej”

2. Na stronie 60, art. 4 otrzymuje brzmienie: „Waga tuszy, o której mowa w art. 10 ust. 1 dyrektywy 93/23/EWG, oznacza masę zimną poubojową, po zdjęciu skóry, upuszczeniu krwi, usunięciu wnętrzności i odcięciu języka, szczeciny, racic, zewnętrznych narządów płciowych, luźnego tłuszczu, nerek i przepony.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 201 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L201 - 44 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L201 - 42 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1273/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L201 - 40 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1272/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L201 - 39 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1271/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. określające procentowo miarę, w jakiej mogą zostać uwzględnione wnioski o pozwolenie na przywóz, złożone w lipcu 2005 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L201 - 38 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1270/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w lipcu 2005 r. w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 992/2005

 • Dz. U. L201 - 37 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1269/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych

 • Dz. U. L201 - 36 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1268/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2191/81 w sprawie przyznawania pomocy w odniesieniu do zakupu masła przez instytucje i organizacje nie nastawione na zysk

 • Dz. U. L201 - 35 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. zezwalające na składanie wniosków o świadectwa refundacji zgodnie z przepisami art. 38 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005

 • Dz. U. L201 - 33 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefach ICES VIII c, IX, X i CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L201 - 31 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów dobijakowatych w strefach ICES IIa, IIIa i IV na wodach terytorialnych Wspólnoty przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L201 - 29 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1264/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty dziewiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaída i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L201 - 25 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1263/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające po raz piąty rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1081/2000

 • Dz. U. L201 - 23 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 27/2005 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów śledzia w strefie I i II

 • Dz. U. L201 - 3 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 1261/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L201 - 1 z 20052.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1260/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.