Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 202 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1275/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2268/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz węglika wolframu oraz stapianego węglika wolframu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2005-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 202 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 4

Nie otrzymano odpowiedzi na kwestionariusz od importerów, podmiotów gospodarczych ani eksporterów. Jednakże piątka głównych eksporterów węglika wolframu oraz stapianego węglika wolframu przedstawiła uwagi na piśmie. Trzy przedsiębiorstwa przemysłu wspólnotowego, które udzieliły odpowiedzi na pytania kwestionariusza przesłanego przez Komisję to: — H.C. Starck GmbH, Niemcy — Wolfram Bergbau- und Hütten-GmbH, Austria — Eurotungstène Poudres SA Francja

D. WYNIKI DOCHODZENIA

1. Uwagi wstępne

(11)

(7)

(8)

(9)

Siedmiu użytkowników z UE, którzy także odpowiedzieli na pytania zawarte w kwestionariuszu to: — Boart Longyear, GmbH & Co KG, Niemcy — Ceratizit S.ą.r.l., Luksemburg

(12)

Eksporterzy stwierdzili w przedstawionych na piśmie uwagach, że wszczęcie tego dochodzenia jest „niezgodne z prawem” i, w związku z tym, nie udzielili odpowiedzi na kwestionariusz przesłany przez Komisję. Ich zdaniem przedstawiony zarzut, że na rynku pojawił się nowy typ produktu, nie może być zbadany w ramach przeglądu ograniczającego się do zakresu produktu, określonego w art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, ale wymaga raczej przeprowadzenia pełnego dochodzenia antydumpingowego na mocy art. 5 rozporządzenia podstawowego. Jednakże zasadniczym celem obecnie prowadzonego przeglądu jest ocena, czy należy uznać za produkt, o którym mowa, zarówno nowy typ produktu, jak i produkt objęty obowiązującymi środkami, tj. czy posiadają one takie same właściwości i końcowe wykorzystanie i mogą zatem być uznawane za jeden i ten sam produkt. Taka ocena może być dokonana jedynie w ramach przeglądu istniejących środków stosowanych w odniesieniu do przywozu produktu objętego postępowaniem. Na mocy art. 5 rozporządzenia podstawowego można wszcząć dochodzenie jedynie w odniesieniu do innego produktu. W związku z tym stwierdzenie eksporterów nie ma uzasadnienia i należy je odrzucić. Należy zauważyć, że w wyniku braku współpracy ze strony eksporterów niektóre istotne informacje były niedostępne, a dostępne informacje zostały wykorzystane zgodnie z przepisami art. 18 rozporządzenia podstawowego.

2. Nowy typ produktu Nowy typ produktu składa się głównie z produktu objętego obowiązującymi środkami, zawiera domieszkę innego proszku metalicznego w niewielkiej ilości (w większości przypadków kobalt, ale także, w zależności od wymaganych specyficznych właściwości, inne proszki metaliczne takie jak nikiel, chrom i inne składniki, mogą być również domieszane do produktu objętego obowiązującymi środkami). Nowy produkt jest obecnie objęty kodem CN 3824 30 00, podpozycja „nieaglomerowane węgliki metali zmieszane razem lub ze spoiwem metalicznym”, które obejmują różnego rodzaju mieszanki, na różnych etapach przetwarzania. Nowy typ produktu, dokładnie tak jak i produkt objęty obowiązującymi środkami (patrz: motyw 10), jest półproduktem używanym do wytwarzania elementów ze stopów twardych.

— Ceratizit GmbH, Niemcy — F.I.L.M.S. s.p.a., Włochy — MISCELE s.r.l, Włochy — Harditalia s.r.l., Włochy — TRIBO Hartmetall GmbH, Niemcy.

C. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM (10)

Jak określono w rozporządzeniu nakładającym obowiązujące środki, produktem objętym postępowaniem są: węglik wolframu oraz stapiany węglik wolframu, pochodzące z ChRL i objęte kodem CN 2849 90 30. Węglik wolframu i stapiany węglik wolframu są związkami węgla i wolframu wytwarzanymi w procesie obróbki termicznej (nawęglanie w pierwszym przypadku i stapianie w drugim przypadku). Oba są półproduktami, używanymi do wytwarzania elementów ze stopów twardych, np. narzędzi skrawających z węglików spiekanych oraz elementów odpornych na zużycie, w powłokach odpornych na ścieranie, w świdrach do odwiertów naftowych i górniczych, jak również w ciągadłach i końcówkach do rozciągania i kucia metali.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 202 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L202 - 40 z 20053.8.2005

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Chile, dotycząca udziału Republiki Chile w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L202 - 39 z 20053.8.2005

  Decyzja Rady 2005/593/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile dotyczącej udziału Republiki Chile w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L202 - 36 z 20053.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1279/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 3 sierpnia 2005 r.

 • Dz. U. L202 - 34 z 20053.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L202 - 7 z 20053.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (1)

 • Dz. U. L202 - 5 z 20053.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1276/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.