Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 202 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1275/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2268/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz węglika wolframu oraz stapianego węglika wolframu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2005-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 202 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 4

3. Porównanie produktu objętego obowiązującymi środkami i nowego typu produktu

(13)

Aby ocenić, czy należy uważać za jeden i ten sam produkt nowy typ produktu i produkt objęty postępowaniem i czy w związku z tym należy objąć obowiązującymi środkami nowy typ produktu, zbadano czy nowy typ produktu i produkt objęty obowiązującymi środkami posiadają te same właściwości fizyczne i chemiczne oraz końcowe wykorzystanie. Zostało również zbadane, jak wspólnotowi użytkownicy postrzegają nowy typ produktu.

3.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/3

a) Właściwości fizyczne i chemiczne

(14)

Jak opisano w motywie 12, nowy typ produktu jest półproduktem, składającym się z produktu objętego obowiązującymi środkami, do którego został po prostu domieszany inny proszek metaliczny.

której dodany proszek metaliczny staje się aktywny jako matryca spoiwa. Proces przetwarzania w gotowy do prasowania proszek jest więc podobny zarówno w przypadku produktu objętego obowiązującymi środkami, jak i nowego typu produktu. Gotowy do prasowania proszek pod względem składu musi odpowiadać bardzo szczegółowym wymogom użytkowników takich jak przemysł górniczy, obróbka metali oraz powlekania.

(15)

Dochodzenie wykazało, że sam fakt zmieszania produktu objętego obowiązującymi środkami z proszkiem metalicznym nie zmienia właściwości tego produktu. Prawdą jest, że w wyniku dodania małej ilości kobaltu, nowy typ produktu posiada strukturę nieznacznie odmienną od produktu objętego obowiązującymi środkami, mimo to zostało ustalone, że oba produkty posiadają te same właściwości fizyczne i chemiczne, takie same są także etapy ich przetwarzania i identyczne końcowe wykorzystanie. W rzeczywistości, jedynie na późniejszych etapach przetwarzania (patrz także: motyw 18) kobalt jest wykorzystywany, np. jako spoiwo, tj. w celu zapewnienia przylegania starannie zmieszanych komponentów składowych. Dopiero od tego etapu pojawiają się nowe właściwości fizyczne i chemiczne (patrz także: motyw 24). Zostało także ustalone, że tak jak i fakt dodania kobaltu – dodanie innych substancji takich jak nikiel, chrom lub innych komponentów nie powoduje jedynie w związku z substancjami samo w sobie, zmiany właściwości produktu objętego obowiązującymi środkami. Dodanie tych innych substancji na etapie przemiału zależy od specyficznych wymaganych właściwości (patrz: motyw 18).

(19)

Z powyższego wynika, że zarówno produkt objęty obowiązującymi środkami, jak i nowy typ produktu, wykorzystywane są na tym samym etapie cyklu produkcyjnego i że fakt domieszania małej ilości kobaltu lub jakiejkolwiek innej substancji, o której mowa w motywie 15, nie zmieni właściwości produktu objętego obowiązującymi środkami. Końcowe wykorzystanie obu produktów jest takie samo, tj. muszą być one poddane dalszemu przetwarzaniu.

c) Postrzeganie produktu przez użytkowników

(20)

Użytkownikami produktu są głównie drobni producenci szerokiej gamy elementów ze stopów twardych. Kilku z użytkowników, którzy współpracowali w trakcie dochodzenia, potwierdziło powyższe ustalenia, tj. że zarówno produkt objęty obowiązującymi środkami, jak i nowy typ produktu, przetwarzane są na rynku UE.

(16)

Ponadto ustalono, że żaden z producentów wspólnotowych nie wytwarza nowego typu produktu.

(21)

(17)

W związku z powyższym należy stwierdzić, że nie istnieją zasadnicze fizyczne ani chemiczne różnice między nowym typem produktu i produktem objętym istniejącymi środkami.

W trakcie dochodzenia ustalono również, że przywozu nowego typu produktu z ChRL dokonała ograniczona liczba użytkowników, z których tylko jeden w pełni współpracował. Współpracujący użytkownik stwierdził, że nowy typ produktu był używany dokładnie do tych samych celów, co produkt objęty obowiązującymi środkami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 202 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L202 - 40 z 20053.8.2005

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Chile, dotycząca udziału Republiki Chile w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L202 - 39 z 20053.8.2005

  Decyzja Rady 2005/593/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile dotyczącej udziału Republiki Chile w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA)

 • Dz. U. L202 - 36 z 20053.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1279/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 3 sierpnia 2005 r.

 • Dz. U. L202 - 34 z 20053.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L202 - 7 z 20053.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (1)

 • Dz. U. L202 - 5 z 20053.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1276/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.