Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 203 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 29 lipca 2005 r. o powołaniu czterech członków Zarządu Europejskiej Agencji Leków (EMEA)

Data ogłoszenia:2005-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 203 POZ 22

L 203/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.8.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 29 lipca 2005 r. o powołaniu czterech członków Zarządu Europejskiej Agencji Leków (EMEA) (2005/594/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Pan Jean GEORGES, urodzony w Esch-sur-Alzette (Luksemburg) dnia 11 lipca 1966 r., Pani Lisette TIDDENS-ENGWIRDA, urodzona w Amsterdamie (Niderlandy) dnia 25 czerwca 1950 r., oraz Pan Fritz Rupert UNGEMACH, urodzony w Monachium (Niemcy) dnia 6 lutego 1947 r., zostają niniejszym powołani na członków Zarządu Europejskiej Agencji Leków (EMEA) na okres trzech lat. Artykuł 2 Data rozpoczęcia trzyletniej kadencji, o której mowa w art. 1, zostanie wyznaczona przez Zarząd Europejskiej Agencji Leków (EMEA). Sporządzono w Brukseli, dnia 29 lipca 2005 r. Artykuł 1 W imieniu Rady

J. STRAW

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków (1), w szczególności jego art. 65 ust. 1 oraz art. 65 ust. 4, uwzględniając listę kandydatów opracowaną przez Komisję w dniu 25 lutego 2005 r., uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Pani Mary Geraldine BAKER, urodzona w Londynie (Zjednoczone Królestwo) dnia 27 października 1936 r.,

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 203 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L203 - 23 z 20054.8.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1255/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. określającego stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001 (  Dz.U. L 200 z 30.7.2005)

 • Dz. U. L203 - 19 z 20054.8.2005

  Projekt zmian do Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L203 - 17 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1286/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

 • Dz. U. L203 - 12 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L203 - 9 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L203 - 8 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia

 • Dz. U. L203 - 6 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2000 w celu uwzględnienia rozporządzeń Komisji (WE) nr 1789/2003 i (WE) nr 1810/2004 zmieniających załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L203 - 3 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie zarządzania licencjami połowowymi oraz minimum informacji, jakie mają być w nich zawarte

 • Dz. U. L203 - 1 z 20054.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.