Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 204 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2005 z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 964/2003 na przywóz łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, dokonywanego w drodze przywozów łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali wysyłanych z Filipin zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Filipin, i poddające ten przywóz rejestracji

Data ogłoszenia:2005-08-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 204 POZ 3

Strona 1 z 4
5.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1288/2005 z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 964/2003 na przywóz łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, dokonywanego w drodze przywozów łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali wysyłanych z Filipin zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Filipin, i poddające ten przywóz rejestracji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”) (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 3 i art. 14 ust. 5, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. WNIOSEK (1) (6)

do spawania doczołowo lub w innych celach, wysłany z Filipin („produkt objęty dochodzeniem”) zazwyczaj zgłaszany w ramach tych samych kodów, co produkt objęty postępowaniem.

C. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI (5)

Środkami obecnie obowiązującymi i prawdopodobnie obchodzonymi są antydumpingowe środki nałożone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 964/2003 (2) ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) 2212/2003 (3).

D. PODSTAWY

Komisja otrzymała wniosek złożony zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego o zbadanie możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na przywóz niektórych łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej. Wniosek został złożony w dniu 23 czerwca 2005 r. przez Komitet Ochrony Przemysłu Łączników Stalowych Używanych w Spawaniu Doczołowym w Unii Europejskiej w imieniu czterech producentów wspólnotowych.

B. PRODUKT

Wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie, wykazujące, iż środki antydumpingowe nałożone na przywóz niektórych łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej są obchodzone poprzez dokonywanie przeładunku na Filipinach i niezgodne z prawdą deklaracje pochodzenia niektórych łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali.

(2)

(7)

Przedstawione dowody są następujące: Wniosek wykazuje, że w następstwie nałożenia środków na produkt objęty postępowaniem, nastąpiła znaczna zmiana struktury handlu w odniesieniu do wywozów z Chińskiej Republiki Ludowej i Filipin do Wspólnoty, oraz że nie ma wystarczającego powodu lub uzasadnienia dla wystąpienia takiej zmiany, innego niż nałożenie cła. Wymieniona zmiana struktury handlu wydaje się wynikać z przeładunku dokonywanego na Filipinach i niezgodnych z prawdą deklaracji pochodzenia niektórych łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

(3)

Produkt, którego dotyczy możliwe obejście środków, to łączniki rur lub przewodów rurowych (inne niż łączniki odlewane, kołnierze i łączniki gwintowane) z żelaza lub stali (z wyłączeniem stali nierdzewnej), o maksymalnej średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 609,6 mm, w rodzaju stosowanych do spawania doczołowo lub w innych celach, zazwyczaj zgłaszane w ramach kodów CN ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 i ex 7307 99 90, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej. Powyższe kody podane są jedynie dla celów informacyjnych. Produkt objęty dochodzeniem to łączniki rur lub przewodów rurowych (inne niż łączniki odlewane, kołnierze i łączniki gwintowane) z żelaza lub stali (z wyłączeniem stali nierdzewnej) o maksymalnej średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 609,6 mm, w rodzaju stosowanych

(4)

Ponadto wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie, wykazujące, iż skutki naprawcze obowiązujących środków antydumpingowych nałożonych na przywóz produktu objętego postępowaniem zostały osłabione pod względem ilości. Wygląda na to, że przywóz produktu objętego postępowaniem z Chińskiej Republiki Ludowej w znacznym stopniu został zastąpiony przywozem niektórych łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzącym z Filipin.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 204 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L204 - 22 z 20055.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2005 r. zakazująca wprowadzania do obrotu produktów otrzymanych ze sztuk bydła urodzonego lub hodowanego w Zjednoczonym Królestwie przed dniem 1 sierpnia 1996 r. do jakichkolwiek celów i zwalniająca takie zwierzęta z niektórych środków kontroli i zwalczania ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2916)  (1)

 • Dz. U. L204 - 21 z 20055.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2005 r. uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec w Irlandii zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2911) (1)

 • Dz. U. L204 - 12 z 20055.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 296)

 • Dz. U. L204 - 11 z 20055.8.2005

  Decyzja przedstawicieli rządów Państw Członkowskich z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L204 - 7 z 20055.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2005 z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 408/2002 na przywóz niektórych tlenków cynku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu niektórych tlenków cynku wysyłanych z Kazachstanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Kazachstanu, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L204 - 1 z 20055.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2005 z dnia 4 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.