Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 207 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/240/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2985)

Data ogłoszenia:2005-08-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 207 POZ 20

L 207/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.8.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/240/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2985)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)

(2005/609/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, W Załączniku do decyzji 2005/240/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) część 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) Przyrząd jest wyposażony w sondę ultradźwiękową o częstotliwości 3,5 MHz (U-Systems). Wyniki pomiarów są przetwarzane na szacunkową zawartość chudego mięsa za pomocą samego przyrządu Ultra-FOM.”; 2) część 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

(1)

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3220/84 z dnia 13 listopada 1984 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2,

a także mając na uwadze co następuje:

Decyzją Komisji 2005/240/WE (2) zatwierdzono trzy metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce.

„2) Przyrząd jest wyposażony w 16 przetworników ultradźwiękowych o częstotliwości 2 MHz (GE Inspection Technologies). Dane ultradźwiękowe powinny obejmować pomiary grubości słoniny i grubości mięśnia. Wyniki pomiarów przetwarzane są na szacunkową zawartość chudego mięsa za pomocą komputera.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczpospolitej Polskiej.

(2)

Rząd Polski skierował do Komisji wniosek o zatwierdzenie zmian w opisie dwóch przyrządów.

(3)

Analiza tego wniosku wykazała, że zostały spełnione warunki dla zatwierdzenia zmienionego opisu wspomnianych przyrządów.

(4)

Należy zatem 2005/240/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 301 z 20.11.1984, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3513/93 (Dz.U. L 320 z 22.12.1993, str. 5). (2) Dz.U. L 74 z 19.3.2005, str. 62.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 207 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L207 - 17 z 200510.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktu z kukurydzy (Zea Mays L., linia MON 863) genetycznie zmodyfikowanej w celu uzyskania odporności na kukurydzianą stonkę korzeniową (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2950) (1)

 • Dz. U. L207 - 15 z 200510.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1304/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w strefie ICES Vb (wody Wysp Owczych) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L207 - 13 z 200510.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1303/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w strefach ICES II i IV (wody terytorialne Wspólnoty) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L207 - 12 z 200510.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1302/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L207 - 10 z 200510.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L207 - 1 z 200510.8.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1300/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2005 w odniesieniu do śledzi, makreli, ostroboków, solioraz statków dokonujących nielegalnych połowów

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.