Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 208 POZ 12 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1309/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

Data ogłoszenia:2005-08-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 208 POZ 12 - Strona 2

Strona 2 z 2

i jego objętościowej mocy alkoholu nie mniejszej niż 92 % objętości. Tylko chemikalia można zakwalifikować jako chemikalia denaturujące, jeśli ich jakość jest potwierdzona świadectwami analiz. Łotwa Minimalna ilość na 100 litrów spirytusu: 1) mieszanka następujących substancji: — izopropyl 9 litrów, — aceton 1 litr, — błękit metylenowy lub błękit tymolowy, lub fiolet krystaliczny 0,4 grama; 2) benzyna lub ropa naftowa minimalnie 5 litrów i maksymalnie 7 litrów; 3) mieszanka następujących substancji: — keton metylowoetylowy 2 litry, — keton metylowoizobutylowy 3 litry; 4) mieszanka następujących substancji: — aceton lub izopropyl 3 litry, — benzoesan denaturujący 2 gramy, 5) octan etylu 10 litrów. Litwa

Rodzaj (gatunek) alkoholu etylowego Denaturanty Ilość denaturatów na hektolitr czystego alkoholu

Alkohol etylowy lub część aldehydu alkoholu etylowego lub destylowanej części aldehydu alkoholu etylowego

Aceton oraz benzoesan denaturujący

3 litry 2 gramy

Malta Mineralizowany spirytus skażony – Podstawa: 90 % objętości etanolu 9,5 % objętości benzyny drzewnej, oraz 0,5 % objętości surowej pirydyny Dla każdego 1 000 litrów, do którego dodano: — 3,75 litra nafty (ropy naftowej), oraz — 1,50 ppm fioletu metylowego. Polska Na hektolitr czystego alkoholu: 1) 0,75 litra ketonu metylowoetylowego, zawierającego: — 95–96 % ketonu metylowoetylowego (wagowo), — 2,5–3 % ketonu metyloizopropylowego (wagowo),

11.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 208/15

— 1,5–2 % ketonu etylowoamylowego (5-metyl-3-heptanon) (wagowo) razem z 0,25 litra podstawowej pirydyny; 2) jeden litr ketonu metylowoetylowego, zawierającego: — 95–96 % ketonu metylowoetylowego (wagowo), — 2,5–3 % objętości ketonu metylowoizopropylowego (wagowo), — 1,5–2 % objętości ketonu etylowoamylowego (5-metyl-3-heptanon) (wagowo). razem z 1 gramem benzoesanu denaturującego. Słowacja Na 1 hektolitr czystego alkoholu dodaje się: a) 2 litry ketonu metylowoetylowego 3 litry ketonu metylowoizobutylowego 1 gram benzoesanu denaturującego, oraz 0,2 grama błękitu metylenowego. b) 1,5 litra benzyny technicznej (specjalny spirytus), 1,5 litra nafty, oraz 2 gramy benzoesanu denaturującego. Hektolitr czystego alkoholu jest alkoholem w temperaturze 20 °C. Słowenia Na hektolitr czystego alkoholu etylowego: — 1 580 gramów alkoholu izopropylowego, oraz — 790 gramów alkoholu trzeciorzędowego butylowego, oraz — 0,79 grama benzoesanu denaturującego.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 208 POZ 12 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L208 - 21 z 200511.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2005 r. ustanawiająca klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2925) (1)

 • Dz. U. L208 - 20 z 200511.8.2005

  Informacja w sprawie wejścia w życie Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L208 - 19 z 200511.8.2005

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L208 - 18 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1312/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L208 - 17 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1311/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L208 - 16 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1310/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych śliwek oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suchych śliwek

 • Dz. U. L208 - 9 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1308/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru surowego znajdującego się w posiadaniu szwedzkiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L208 - 6 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1307/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L208 - 3 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1306/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu belgijskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L208 - 1 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1305/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.