Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 208 POZ 21 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2005 r. ustanawiająca klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2925) (1)

Data ogłoszenia:2005-08-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 208 POZ 21 - Strona 2

Strona 2 z 2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 208/23

ZAŁĄCZNIK Tabele zawarte w niniejszym załączniku wymieniają wyroby i/lub materiały budowlane, które spełniają wszystkie wymagania w zakresie cechy odporności na działanie ognia, bez konieczności badania. Tabela 1 KLASY REAKCJI NA DZIAŁANIE OGNIA DLA KLEJONEGO DREWNA LAMINOWANEGO (GLULAM) (1)

Minimalna gęstość średnia (2) (kg/m3) Minimalna grubość całkowita (mm)

Materiał

Szczegółowy opis wyrobu

Klasa (3)

Klejone drewno laminowane (glulam)

Wyroby z klejonego drewna laminowanego, zgodnie z EN 14080.

380

40

D-s2, d0

(1) Stosuje się do wszystkich gatunków i klejów objętych normą produktu. (2) Uwarunkowana zgodnie z EN 13238. (3) Klasa przewidziana w tabeli 1 Załącznika do decyzji 2000/147/WE.

Tabela 2 KLASY REAKCJI NA DZIAŁANIE OGNIA DLA LAMINOWANYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH

Minimalna grubość całkowita (mm)

Typ pokrycia podłogowego (1)

Szczegółowy opis wyrobu

Minimalna gęstość (kg/m3)

Klasa (2) pokrycia podłogowe

Laminowane pokrycia podłogowe

Laminowane pokrycia podłogowe produkowane zgodnie z EN 13329:2000.

800

6,5

EFL

(1) Pokrycie podłogowe luźno położone na podłożu drewnianym klasy A2-s1, d0 lub dowolnym podłożu klasy A2-s1, d0. (2) Klasa przewidziana w tabeli 2 Załącznika do decyzji 2000/147/WE.

Tabela 3 KLASY REAKCJI NA DZIAŁANIE OGNIA DLA ELASTYCZNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH

Minimalna grubość całkowita (mm)

Typ pokrycia podłogowego (1)

Norma produktu EN

Masa minimalna (g/m2)

Masa maksymalna (g/m2)

Klasa (2) pokrycia podłogowe

Linoleum zwykłe i dekoracyjne Jednorodne i niejednorodne z polichlorku winylu pokrycia podłogowe

EN 548 EN 649 EN 651 EN 652 EN 653 EN 654 EN 687 podłogowe podłogowe EN 1816 EN 1817 EN 12199

2 300 2 300 1 700 3 400 1 000 4 200 2 900 3 400 3 000 4 600

4 900 3 900 5 400 3 700 2 800 5 000 5 300 4 300 6 000 6 700

2 1,5 2 3,2 1,1 2 2,5 4 1,8 2,5

EFL EFL EFL EFL EFL EFL EFL EFL EFL EFL

Pokrycia podłogowe z polichlorku winylu z warstwą pianki Pokrycia podłogowe z polichlorku winylu na podkładzie z korka Ekspandowane (amortyzowane) pokrycia podłogowe z polichlorku winylu Półelastyczne płytki z polichlorku winylu Linoleum na podkładzie z korka Jednorodne i niejednorodne pokrycia z gładkiej gumy na podkładzie z pianki Jednorodne i niejednorodne z gładkiej gumy pokrycia

Jednorodne i niejednorodne pokrycia podłogowe z gumy plastyczne

(1) Pokrycie podłogowe luźno położone na podłożu drewnianym klasy A2-s1, d0 lub dowolnym podłożu klasy A2-s1, d0. (2) Klasa przewidziana w tabeli 2 Załącznika do decyzji 2000/147/WE.

L 208/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.8.2005

Tabela 4 KLASY REAKCJI NA DZIAŁANIE OGNIA DLA WŁÓKIENNICZYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH

Klasa (2) pokrycia podłogowe

Typ pokrycia podłogowego (1)

Norma produktu EN

Maszynowo wytworzone wykładziny typu ściana-do-ściany z przyciętym włóknem oraz płytki wykładzin z przyciętym włóknem, bez zawartości składników opóźniających palenie (3) Pokrycia podłogowe z włókniny bez włókien przyciętych, bez zawartości składników opóźniających palenie (3) Pokrycia podłogowe z włókniny z włóknami przyciętymi, bez zawartości składników opóźniających palenie (3)

EN 1307

EFL

EN 1470 EN 13297

EFL EFL

(1) Pokrycie podłogowe klejone lub luźno położone na podłożu klasy A2-s1, d0. (2) Klasa przewidziana w tabeli 2 Załącznika do decyzji 2000/147/WE. (3) Włókiennicze pokrycia podłogowe o masie całkowitej do 4 800 g/m2, minimalna grubość włókna 1,8 mm (ISO 1766) oraz: — powierzchnia w 100 % z wełny; — powierzchnia w 80 % lub więcej z wełny – w 20 % lub mniej z poliamidu; — powierzchnia w 80 % lub więcej z wełny – w 20 % lub mniej z poliamidu/poliestru; — powierzchnia w 100 % z poliamidu; — powierzchnia w 100 % z polipropylenu, a jeżeli na podkładzie z pianki SBR (kauczuk butadienowo-styrenowy), całkowita masa > 780 g/m2. Wyklucza się wszelkie wykładziny z polipropylenu na innych podkładach piankowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 208 POZ 21 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L208 - 20 z 200511.8.2005

  Informacja w sprawie wejścia w życie Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L208 - 19 z 200511.8.2005

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L208 - 18 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1312/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L208 - 17 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1311/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L208 - 16 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1310/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych śliwek oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suchych śliwek

 • Dz. U. L208 - 12 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1309/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

 • Dz. U. L208 - 9 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1308/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru surowego znajdującego się w posiadaniu szwedzkiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L208 - 6 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1307/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L208 - 3 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1306/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu belgijskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L208 - 1 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1305/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.