Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 209 POZ 54 - Strona 2

Tytuł:

Akt końcowy

Data ogłoszenia:2005-08-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 209 POZ 54 - Strona 2

Strona 2 z 4

PREZYDENTA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, PREZYDENTA REPUBLIKI SUDANU, PREZYDENTA REPUBLIKI SURINAMU, JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI KRÓLA KRÓLESTWA SUAZI, PREZYDENTA ZJEDNOCZONEJ REPUBLIKI TANZANII, PREZYDENTA REPUBLIKI CZADU, PREZYDENTA REPUBLIKI TOGIJSKIEJ, JEGO KRÓLEWSKIIEJ MOŚCI KRÓLA TONGA TAUFA'AHAU TUPOU IV, PREZYDENTA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO, JEJ KRÓLEWSKIEJ MOŚCI KRÓLOWEJ TUVALU, PREZYDENTA REPUBLIKI UGANDY, RZĄDU REPUBLIKI VANUATU, PREZYDENTA REPUBLIKI ZAMBII, RZĄDU REPUBLIKI ZIMBABWE,

które to państwa są zwane dalej „państwami AKP”, z drugiej strony, zebrani w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwutysięcznego piątego z okazji podpisania Umowy zmieniającej Umowę z Kotonu między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 roku, przy podpisaniu tej Umowy przyjęli następujące deklaracje załączone do niniejszego Aktu Końcowego: Deklaracja I Deklaracja II Deklaracja III Deklaracja IV Deklaracja V Deklaracja VI Deklaracja VII Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 8 Umowy z Kotonu Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 68 Umowy z Kotonu Wspólna deklaracja w sprawie załącznika Ia Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 3 ustęp 5 załącznika IV Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 9 ustęp 2 załącznika IV Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 12 ustęp 2 załącznika IV Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 13 załącznika IV

11.8.2005

PL Deklaracja VIII Deklaracja IX Deklaracja X Deklaracja XI Deklaracja XII Deklaracja XIII Deklaracja XIV Deklaracja XV Deklaracja XVI Deklaracja XVII Deklaracja XVIII Deklaracja XIX Deklaracja XX

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 19a załącznika IV Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 24 ustęp 3 załącznika IV Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 2 załącznika VII Deklaracja Wspólnoty w sprawie artykułu 4 oraz artykułu 58 ustęp 2 Umowy z Kotonu Deklaracja Wspólnoty w sprawie artykułu 11a Umowy z Kotonu Deklaracja Wspólnoty w sprawie artykułu 11b ustęp 2 Umowy z Kotonu Deklaracja Wspólnoty w sprawie artykułów 28, 29, 30 i 58 Umowy z Kotonu oraz w sprawie artykułu 6 załącznika IV Deklaracja Unii Europejskiej w sprawie załącznika Ia Deklaracja Wspólnoty w sprawie artykułu 4 ustęp 3, artykułu 5 ustęp 7, artykułu 16 ustęp 3 i 4 oraz artykułu 17 ustęp 2 załącznika IV Deklaracja Wspólnoty w sprawie artykułu 4 ustęp 5 załącznika IV Deklaracja Wspólnoty w sprawie artykułu 20 załącznika IV Deklaracja Wspólnoty w sprawie artykułów 34, 35 i 36 załącznika IV Deklaracja Wspólnoty w sprawie artykułu 3 załącznika VII.

L 209/59

L 209/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.8.2005

DEKLARACJA I

Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 8 Umowy z Kotonu W odniesieniu do dialogu na poziomie krajowym i regionalnym, dla celów artykułu 8 Umowy z Kotonu, „grupa AKP” oznacza Trójkę Komitetu Ambasadorów AKP (KA) oraz przewodniczącego Podkomitetu AKP ds. Politycznych, Społecznych, Humanitarnych i Kulturalnych (PSHCA); Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne (WZP) oznacza obu przewodniczących WZP AKP-UE lub osoby przez nich wyznaczone.

DEKLARACJA II

Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 68 Umowy z Kotonu Rada Ministrów AKP-WE zbada przy zastosowaniu przepisów artykułu 100 Umowy z Kotonu wnioski zgłoszone ze strony AKP dotyczące załącznika II do Umowy z Kotonu w sprawie przejściowych wahań przychodów z wywozu (FLEX).

DEKLARACJA III

Wspólna deklaracja w sprawie załącznika Ia W przypadku gdy Umowa zmieniająca Umowę z Kotonu nie wejdzie w życie do dnia 1 stycznia 2008 roku, współpraca jest finansowana z kwot przeniesionych 9. EFR oraz z poprzednich EFR.

DEKLARACJA IV

Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 3 ustęp 5 załącznika IV Dla celów artykułu 3 ustęp 5 załącznika IV „szczególne potrzeby” są potrzebami, które mogą wynikać z wyjątkowych lub nieprzewidzianych okoliczności, jak np. sytuacje pokryzysowe. „Wyjątkowe wyniki” dotyczą sytuacji, w której, poza oceną w połowie okresu i po jego zakończeniu, przydział dla danego kraju został całkowicie wykorzystany i dodatkowe finansowanie z krajowego programu orientacyjnego może zostać przyjęte w oparciu o skuteczną politykę zmniejszania ubóstwa i należyte zarządzanie finansami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 209 POZ 54 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L209 - 27 z 200511.8.2005

    Umowa zmieniająca Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r.

  • Dz. U. L209 - 26 z 200511.8.2005

    Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2005 r. dotycząca podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r.

  • Dz. U. L209 - 1 z 200511.8.2005

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.