Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 209 POZ 54 - Strona 4

Tytuł:

Akt końcowy

Data ogłoszenia:2005-08-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 209 POZ 54 - Strona 4

Strona 4 z 4

11.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 209/63

bezpieczeństwo żywności, choroby związane z ubóstwem, wsparcie wykonania umów o partnerstwie gospodarczym, wsparcie środków przewidzianych w związku z reformą rynku cukru oraz działań na rzecz pokoju i stabilności.

3. Ostateczny termin przydziału funduszy 9. EFR, ustalony na 31 grudnia 2007 roku, może w razie potrzeby zostać zmieniony.

DEKLARACJA XVI

Deklaracja Wspólnoty w sprawie artykułu 4 ustęp 3, artykułu 5 ustęp 7, artykułu 16 ustęp 5 i 6 oraz artykułu 17 ustęp 2 załącznika IV

Przepisy te nie naruszają roli Państw Członkowskich w procesie podejmowania decyzji.

DEKLARACJA XVII

Deklaracja Wspólnoty w sprawie artykułu 4 ustęp 5 załącznika IV

Przepis artykułu 4 ustęp 5 załącznika IV oraz przywrócenie stosowania normalnych ustaleń w zakresie zarządzania będą wprowadzone w życie za pomocą decyzji Rady przyjętej na podstawie wniosku Komisji. O decyzji tej państwa grupy AKP zostaną poinformowane w należyty sposób.

DEKLARACJA XVIII

Deklaracja Wspólnoty w sprawie artykułu 20 załącznika IV

Przepisy artykułu 20 załącznika IV są stosowane zgodnie z zasadą wzajemności wobec innych darczyńców.

DEKLARACJA XIX

Deklaracja Wspólnoty w sprawie artykułów 34, 35 i 36 załącznika IV

Odpowiednie szczegółowe zakresy odpowiedzialności pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i wykonanie środków Funduszu są określone w podręczniku procedur, który będzie przedmiotem konsultacji z państwami AKP, zgodnie z artykułem 12 Umowy z Kotonu. Podręcznik zostanie udostępniony państwom AKP z chwilą wejścia w życie Umowy zmieniającej Umowę z Kotonu. Wszelkie zmiany podręcznika będą podlegały tej samej procedurze.

L 209/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

DEKLARACJA XX

11.8.2005

Deklaracja Wspólnoty w sprawie artykułu 3 załącznika VII W odniesieniu do zasad przewidzianych w artykule 3 załącznika VII, stanowisko zajmowane przez Radę Unii Europejskiej w ramach Rady Ministrów będzie oparte na wniosku Komisji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 209 POZ 54 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L209 - 27 z 200511.8.2005

    Umowa zmieniająca Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r.

  • Dz. U. L209 - 26 z 200511.8.2005

    Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2005 r. dotycząca podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r.

  • Dz. U. L209 - 1 z 200511.8.2005

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.