Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 216 POZ 6 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1367/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

Data ogłoszenia:2005-08-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 216 POZ 6 - Strona 2

Strona 2 z 2
: (32-2) 209 28 25 Fax: (32-2) 209 28 12 4. Région de Bruxelles-Capitale: Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Avenue des Arts 9 B-1210 Bruxelles Tel.: (32-2) 209 28 25 Fax: (32-2) 209 28 12 5. Région wallonne: Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon Rue Mazy 25-27 B-5100 Jambes-Namur Tel.: (32-81) 33 12 11 Fax: (32-81) 33 13 13 6. Vlaams Gewest: Administratie Buitenlands Beleid Boudewijnlaan 30 B-1000 Brussel Tel.: (32-2) 553 59 28 Fax: (32-2) 553 60 37” 2) dane adresowe w pozycji „LITWA” otrzymują brzmienie: „Užsienio reikalų ministerija Saugumo politikos departamentas J. Tumo-Vaižganto 2 LT-01511 Vilnius Tel. (370-5) 236 25 16 Faks. (370-5) 231 30 90” 3) dane adresowe w pozycji „WĘGRY” otrzymują brzmienie: „Artykuł 4 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal H-1024 Budapest Margit krt. 85. Magyarország Postafiók: 1537 Pf. 345 Tel.: (36-1) 336 73 00

20.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 216/9

Artykuł 8 Pénzügyminisztérium 1051 Budapest József nádor tér 2–4. Tel.: (36-1) 327 21 00 Fax: (36-1) 318 25 70” 4) dane adresowe w pozycji „NIDERLANDY” otrzymują brzmienie: „Ministerie van Economische Zaken Belastingdienst/Douane Noord Postbus 40200 8004 De Zwolle Nederland Tel.: (31-38) 467 25 41 Fax: (31-38) 469 52 29 Ministerie van Financiën Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit Postbus 20201 2500 EE Den Haag Nederland Tel.: (31-70) 342 89 97 Fax: (31-70) 342 79 84” 5) dane adresowe w pozycji „SZWECJA” otrzymują brzmienie: „Artykuł 4 Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 SE-107 22 Stockholm Tfn: (46-8) 406 31 00 Fax: (46-8) 20 31 0 Artykuł 7 Försäkringskassan SE-103 51 Stockholm Tfn: (46-8) 786 90 00 Fax: (46-8) 411 27 89 Artykuł 8 Finansinspektionen Box 6750 SE-113 85 Stockholm Tfn: (46-8) 787 80 00 Fax: (46-8) 24 13 35”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 216 POZ 6 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L216 - 19 z 200520.8.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1355/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw (Dz.U. L 214 z 19.8.2005)

 • Dz. U. L216 - 11 z 200520.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu świeżego mięsa z Argentyny i Rosji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3147) (1)

 • Dz. U. L216 - 10 z 200520.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1368/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L216 - 5 z 200520.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1366/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L216 - 3 z 200520.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1365/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L216 - 1 z 200520.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1364/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.