Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 230 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1453/2005 z dnia 6 września 2005 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 872/2004 dotyczącego dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

Data ogłoszenia:2005-09-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 230 POZ 14

L 230/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.9.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1453/2005 z dnia 6 września 2005 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 872/2004 dotyczącego dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Litwa, Niderlandy i Szwecja wystąpiły z wnioskiem o zmianę danych adresowych ich właściwych władz,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii (1), w szczególności jego art. 11 lit b), a także mając na uwadze co następuje:

(1)

Artykuł 1 Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 zostaje niniejszym zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 zawiera listę właściwych organów, którym powierzone zostały konkretne zadania związane z wdrażaniem tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 września 2005 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 32. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 874/2005 (Dz.U. L 146 z 10.6.2005, str. 5).

7.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 230/15

ZAŁĄCZNIK Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 zostaje zmieniony w następujący sposób: 1) Dane adresowe pod nagłówkiem „Litwa” otrzymują brzmienie: „Ministry of Foreign Affairs Security Policy Department J. Tumo-Vaizganto 2 LT-01511 Vilnius Tel.: +370 5 236 25 16 Fax: +370 5 231 30 90”; 2) Dane adresowe pod nagłówkiem „Niderlandy” otrzymują brzmienie: „Ministerie van Financiën Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit Postbus 20201 2500 EE Den Haag The Netherlands Tél.: (31-70) 342 89 97 Fax: (31-70) 342 79 84”; 3) Dane adresowe pod nagłówkiem „Szwecja” otrzymują brzmienie: „Artykuły 3, 4 i 5: Försäkringskassan SE-103 51 Stockholm Tfn: (46-8) 786 90 00 Fax: (46-8) 411 27 89 Artykuły 7 i 8 Finansinspektionen Box 6750 SE-113 85 Stockholm Tfn: (46-8) 787 80 00 Fax: (46-8) 24 13 35”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 230 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L230 - 11 z 20057.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1452/2005 z dnia 6 września 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 234/2004 dotyczącego niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L230 - 10 z 20057.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2005 z dnia 6 września 2005 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 950/2005 ustalającego refundacje wywozowe w ramach systemu A1 dla orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L230 - 7 z 20057.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1450/2005 z dnia 5 września 2005 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczącego ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

 • Dz. U. L230 - 5 z 20057.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1449/2005 z dnia 5 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów beryksów w strefach ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L230 - 3 z 20057.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1448/2005 z dnia 5 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów gardłosza atlantyckiego w strefach ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII i XIV (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L230 - 1 z 20057.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1447/2005 z dnia 6 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.