Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 238 POZ 25

Tytuł:

Pierwszy budżet korygujący Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) na rok 2005

Data ogłoszenia:2005-09-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 238 POZ 25

15.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/25

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ Pierwszy budżet korygujący Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) na rok 2005 (2005/651/WE, Euratom) Zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia finansowego Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) przyjętego przez Zarząd w dniu 10 czerwca 2004 r., „budżet i budżety zmieniające, w kształcie ostatecznie uchwalonym, zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”. Pierwszy budżet korygujący EMEA na rok 2005 został uchwalony przez Zarząd w dniu 14 lipca 2005 r. (MB/226064/2005).

(EUR) Pozycja Opis Budżet 2003 Budżet 2004 Budżet 2005 Korekty Poprawiony budżet 2005

Dochody 201 520 600 Specjalne wkłady na sieroce produkty lecznicze Dochód z odsetek bankowych Wkład w programy wspólnotowe i dochody z usług 2 709 700 450 003 1 117 618 4 000 000 520 000 103 3 700 000 625 000 p.m. 1 300 000 125 000 250 000 1 675 000 Budżet razem Wydatki 2040 3011 3050 Wyposażenie obiektów Ocena określonych sierocych produktów leczniczych Programy wspólnotowe 1 273 314 1 999 780 1 385 034 1 265 000 2 837 000 103 1 562 000 3 700 000 p.m. 125 000 1 300 000 250 000 1 675 000 Budżet razem 81 691 485 99 089 103 110 160 000 1 675 000 111 835 000 1 687 000 5 000 000 250 000 84 362 701 99 089 103 110 160 000 1 675 000 111 835 000 5 000 000 750 000 250 000

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 238 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L238 - 19 z 200515.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2005 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka w Hiszpanii w 2004 i 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3440)

 • Dz. U. L238 - 18 z 200515.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/63/WE upoważniającą Państwa Członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw od dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do ziemniaków, oprócz sadzeniaków, pochodzących z niektórych prowincji Kuby (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3406)

 • Dz. U. L238 - 16 z 200515.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2005 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3389) (1)

 • Dz. U. L238 - 7 z 200515.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 5 września 2005 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2036)

 • Dz. U. L238 - 5 z 200515.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1486/2005 z dnia 14 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w strefie NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L238 - 3 z 200515.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1485/2005 z dnia 14 września 2005 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L238 - 1 z 200515.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/2005 z dnia 14 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.