Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 245 POZ 10 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1526/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny

Data ogłoszenia:2005-09-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 245 POZ 10 - Strona 3

Strona 3 z 4

L 245/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.9.2005

ZAŁĄCZNIK do rozporządzenia Komisji z 20 września 2005 r. określającego refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

Kod produktów Miejsce przeznaczenia Jednostka miary Wysokość refundacji (7)

0102 10 10 9140 0102 10 30 9140 0102 90 71 9000 0201 10 00 9110 (1)

B00 B00 B11 B02 B03

EUR/100 kg żywej wagi EUR/100 kg żywej wagi EUR/100 kg żywej wagi EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto

42,40 42,40 32,80 57,20 34,40 77,60 45,20 77,60 45,20 57,20 34,40 98,40 57,20 57,20 34,40 18,80 18,80 36,80 10,40 137,60 81,60 164,00 75,60 70,40 45,20 98,40 26,80 8,00 26,80 8,00 26,80 8,00 26,80 8,00 18,80 18,80 36,80 10,40

0201 10 00 9130

(1)

B02 B03

0201 20 20 9110 (1)

B02 B03

0201 20 30 9110 (1)

B02 B03

0201 20 50 9110 (1)

B02 B03

0201 20 50 9130 (1)

B02 B03

0201 30 00 9050

US (3) CA (4)

0201 30 00 9060 (6)

B02 B03

0201 30 00 9100 (2) (6)

B08, B09 B03 220

0201 30 00 9120

(2) (6)

B08 B09 B03 220

0202 10 00 9100

B02 B03

0202 20 30 9000

B02 B03

0202 20 50 9900

B02 B03

0202 20 90 9100

B02 B03

0202 30 90 9100

US

(3)

CA (4) 0202 30 90 9200 (6) B02 B03

21.9.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/13

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Wysokość refundacji (7)

1602 50 31 9125 (5) 1602 50 31 9325 (5) 1602 50 39 9125 (5) 1602 50 39 9325 (5)

B00 B00 B00 B00

EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto EUR/100 kg wagi netto

70,80 63,20 70,80 63,20

(1) Dopuszczenie do tej podpozycji jest uzależnione od przedstawienia zaświadczenia znajdującego się w załączniku do zmienionego rozporządzenia (EWG) nr 32/82. (2) Przyznanie refundacji jest uzależnione od przestrzegania warunków przewidzianych w rozporządzeniu (EWG) nr 1964/82, zmienionym. (3) Zrealizowane zgodnie z warunkami rozporządzenia (EWG) nr 2973/79, zmienionego. 4) Zrealizowane zgodnie z warunkami rozporządzenia (WE) nr 2051/96, zmienionego. ( (5) Przyznanie refundacji jest uzależnione od przestrzegania warunków przewidzianych w rozporządzeniu (EWG) nr 2388/84, zmienionym. (6) Zawartość chudego mięsa wołowego z wyłączeniem tłuszczu jest określona według procedury badawczej, zamieszczonej w Załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2429/86 (Dz.U. L 210 z 1.8.1986, str. 39). Wyrażenie „średnia zawartość” odnosi się do ilości zawartej w próbce, tak jak to zostało określone w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2002 (Dz.U. L 117 z 4.5.2002, str. 6). Próbka jest pobierana z tej partii danego towaru, która przedstawia najwyższe ryzyko. 7) Na mocy art. 33 ust. 10 zmienionego rozporządzenia (WE) nr 1254/1999, nie przyznaje się żadnej refundacji wywozowej dla ( produktów importowanych z krajów trzecich i reeksportowanych do krajów trzecich. Uwaga: Kody produktów, a także kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w zmienionym rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2005 NR 245 POZ 10 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L245 - 21 z 200521.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 września 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/459/WE przyjmującą środek przejściowy na rzecz niektórych zakładów w sektorze mleka na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3455) (1)

 • Dz. U. L245 - 18 z 200521.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 września 2005 r. zmieniająca Dodatek do załącznika XIV do Aktu Przystąpienia w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsa w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3451) (1)

 • Dz. U. L245 - 17 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1528/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L245 - 14 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1527/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L245 - 8 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1525/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 21 września 2005 r.

 • Dz. U. L245 - 6 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1524/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L245 - 4 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1523/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L245 - 3 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1522/2005 z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1384/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L245 - 1 z 200521.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1521/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.