Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 246 POZ 17 - Strona 3

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/58/WE z dnia 21 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia bifenazanu i milbemektyny jako substancji czynnych (1)

Data ogłoszenia:2005-09-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 246 POZ 17 - Strona 3

Strona 3 z 3
; lub b) w przypadku środka zawierającego bifenazan lub milbemektynę jako jedną z kilku substancji czynnych, w razie potrzeby zmienią lub wycofają zezwolenie do dnia 31 maja 2007 r. lub w terminie określonym dla takiej zmiany lub wycofania we właściwej dyrektywie lub dyrektywach włączających odpowiednią substancję lub substancje do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Obowiązuje data późniejsza. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2005 r. Artykuł 5 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 września 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

22.9.2005

W załączniku I na końcu tabeli dodaje się następujące pozycje:

Czystość (1) Przepisy szczególne Data wejścia w życie Data wygaśnięcia włączenia

Nr

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

„110 1 grudnia 2005 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako akarycyd. CZĘŚĆ B 30 listopada 2015 r. CZĘŚĆ A

Bifenazan

2-(4-metoksybifenyl-3-ylo)

≥ 950 g/kg

PL

Nr CAS 149877-41-8

Nr CIPAC 736

hydrazynomrówczan izopropylu

Podczas oceniania wniosków dotyczących zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających bifenazan, w przypadku zastosowań innych niż zastosowania na roślinach ozdobnych w szklarniach, Państwa Członkowskie zwrócą szczególną uwagę na kryteria zawarte w art. 4 ust. 1 lit. b) i zapewnią, by wszelkie potrzebne dane i informacje zostały dostarczone przed udzieleniem takiego zezwolenia. W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego bifenazanu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 3 czerwca 2005 r. ≥ 950 g/kg 1 grudnia 2005 r. 30 listopada 2015 r. CZĘŚĆ A Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako akarycyd lub środek owadobójczy. CZĘŚĆ B W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego milbemektyny, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 3 czerwca 2005 r. W ogólnej ocenie Państwa Członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na ochronę organizmów wodnych. Należy w razie potrzeby stosować środki ograniczające ryzyko.”

111

Milbemektyna

Milbemektyna jest mieszaniną M.A3 i M.A4

Nr CAS

M.A3: 51596-10-2

M.A4: 51596-11-3

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Nr CIPAC 660

M.A3: (10E,14E,16E,22Z)(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R, 20R,21R,24S)-21,24dihydroksy-5’,6’,11,13,22pentametylo-3,7,19-trioksatetracyklo[15.6.1.14,8.020,24] pentakoza-10,14,16,22tetraeno-6-spiro-2’tetrahydropiran-2-on

M.A4: (10E,14E,16E,22Z)(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R, 20R,21R,24S)-6’-etylo21,24-dihydroksy5’,11,13,22-tetrametylo3,7,19-trioksatetracyklo [15.6.1. 14,8020,24] pentakoza-10,14,16,22tetraeno-6-spiro-2’tetrahydropiran-2-on

(1) Dalsze szczegóły dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnych zamieszczone są w sprawozdaniu z przeglądu.

L 246/19

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 246 POZ 17 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 20 z 200522.9.2005

  Sprostowanie do projektu zmian do Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 203 z 4.8.2005)

 • Dz. U. L246 - 14 z 200522.9.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/57/WE z dnia 21 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia MCPA i MCPB jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L246 - 12 z 200522.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1532/2005 z dnia 21 września 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L246 - 11 z 200522.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1531/2005 z dnia 21 września 2005 r. ustalające szacowaną produkcję bawełny nieodziarnionej i związaną z tym tymczasową obniżkę cen orientacyjnych na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L246 - 9 z 200522.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1530/2005 z dnia 21 września 2005 r. otwierające destylację interwencyjną, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999, w odniesieniu do win stołowych we Włoszech

 • Dz. U. L246 - 3 z 200522.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1529/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L246 - 1 z 200522.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1528/2005 z dnia 21 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.