Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 249 POZ 20

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1519/2005 z dnia 19 września 2005 r. otwierającego procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2006 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT (Dz.U. L 244 z 20.9.2005)

Data ogłoszenia:2005-09-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 249 POZ 20

L 249/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.9.2005

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1519/2005 z dnia 19 września 2005 r. otwierającego procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2006 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 244 z 20 września 2005 r.) 1) Na str. 15, załącznik I, tytuł: zamiast: „(Artykuł 20 rozporządzenia (WE) nr 174/1999 i rozporządzenia (WE) nr 1513/2005)”,

powinno być: „(Artykuł 20 rozporządzenia (WE) nr 174/1999 i rozporządzenia (WE) nr 1519/2005)”; 2) na str. 16, załącznik II, wiersze pierwszy i drugi: zamiast: „Identyfikacja grupy i kontyngentu wskazanego w kolumnie 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1513/2005: Nazwa grupy wskazanej w kolumnie 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1513/2005: …”, powinno być: „Identyfikacja grupy i kontyngentu wskazanych w kolumnie 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1519/2005: Nazwa grupy wskazanej w kolumnie 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1519/2005: …”; 3) na str. 17, załącznik III, wiersze pierwszy i drugi: zamiast: „Identyfikacja grupy i kontyngentu wskazanych w kolumnie 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1513/2005: Nazwa grupy wskazanej w kolumnie 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1513/2005: …”, powinno być: „Identyfikacja grupy i kontyngentu wskazanych w kolumnie 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1519/2005: Nazwa grupy wskazanej w kolumnie 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1519/2005: …”; 4) na str. 18, załącznik IV, nagłówek pierwszej kolumny: zamiast: „Identyfikacja grupy i kontyngentu wskazanego w kolumnie 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1513/2005”,

powinno być: „Identyfikacja grupy i kontyngentu wskazanych w kolumnie 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1519/2005”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 249 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L249 - 18 z 200524.9.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2005 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Wód Północno-Zachodnich w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L249 - 16 z 200524.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1563/2005 z dnia 23 września 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L249 - 14 z 200524.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1562/2005 z dnia 23 września 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L249 - 12 z 200524.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1561/2005 z dnia 23 września 2005 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych przetworów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i inne produkty rolne

 • Dz. U. L249 - 10 z 200524.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2005 z dnia 23 września 2005 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i nr 1251/96

 • Dz. U. L249 - 8 z 200524.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1559/2005 z dnia 23 września 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych września 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L249 - 6 z 200524.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1558/2005 z dnia 23 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1839/95 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii

 • Dz. U. L249 - 4 z 200524.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1557/2005 z dnia 23 września 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we wrześniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2005 r.

 • Dz. U. L249 - 2 z 200524.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1556/2005 z dnia 23 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L249 - 1 z 200524.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1555/2005 z dnia 20 września 2005 r. znoszące kontyngent taryfowy na przywóz kawy rozpuszczalnej objętej kodem CN 21011111

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.