Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 252 POZ 10

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

Data ogłoszenia:2005-09-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 252 POZ 10

L 252/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.9.2005

POROZUMIENIE w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów A. List rządu Komorów Szanowny Panie, Powołując się na protokół parafowany dnia 24 listopada 2004 r., określający, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową, mam zaszczyt powiadomić Pana, iż rząd Komorów jest gotów zastosować ten protokół tymczasowo, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r., w oczekiwaniu na jego wejście w życie zgodnie z jego art. 13, pod warunkiem że Wspólnota Europejska jest gotowa uczynić to samo. W takim przypadku zapłata pierwszej rocznej rekompensaty finansowej określonej w art. 2 protokołu zostanie dokonana do dnia 30 września 2005 r. Będę wdzięczny za potwierdzenie zgody Wspólnoty Europejskiej w powyższej sprawie. Proszę przyjąć, szanowny Panie, wyrazy głębokiego szacunku. W imieniu rządu Związku Komorów

B. List Wspólnoty Szanowny Panie, Mam zaszczyt potwierdzić odbiór Pańskiego listu z datą dzisiejszą o następującej treści: „Powołując się na protokół parafowany dnia 24 listopada 2004 r., określający, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową, mam zaszczyt powiadomić Pana, iż rząd Komorów jest gotów zastosować ten protokół tymczasowo, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r., w oczekiwaniu na jego wejście w życie zgodnie z jego art. 13, pod warunkiem że Wspólnota Europejska jest gotowa uczynić to samo. W takim przypadku zapłata pierwszej rocznej rekompensaty finansowej określonej w art. 2 protokołu zostanie dokonana do dnia 30 września 2005 r. Będę wdzięczny za potwierdzenie zgody Wspólnoty Europejskiej w powyższej sprawie.” Mam zaszczyt potwierdzić zgodę Wspólnoty w sprawie treści tego listu. Proszę przyjąć, szanowny Panie, wyrazy głębokiego szacunku. W imieniu Rady Unii Europejskiej

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 252 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L252 - 11 z 200528.9.2005

  Protokół ustalający, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L252 - 8 z 200528.9.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., dopuszczalne wielkości połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L252 - 6 z 200528.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1570/2005 z dnia 27 września 2005 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2104/2004 dotyczącego szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych

 • Dz. U. L252 - 4 z 200528.9.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2005 z dnia 27 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L252 - 2 z 200528.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1568/2005 z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/98 w sprawie ochrony głębokowodnych raf koralowych przed skutkami połowów ryb na niektórych obszarach Oceanu Atlantyckiego

 • Dz. U. L252 - 1 z 200528.9.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1567/2005 z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.